zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Barák: Ekologické veletrhy lákají stále více odborníků

13.05.2008
Obecné
Voda
Barák: Ekologické veletrhy lákají stále více odborníků

Mezi stěžejní témata přednášek odborného doprovodného programu patří rozvoj a budování vodárenské infrastruktury v obcích

Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) letos již po čtrnácté. „Výstava je od roku 2006 pořádána na brněnském výstavišti. Od té doby je propojena s výstavou ENVI pod společným podtitulem Ekologické veletrhy, které tak patří k jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství a lákají stále širší okruh odborných návštěvníků,“ uvedl ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR.
Letošní ročník Ekologických veletrhů, a v jejich rámci i výstavy VODOVODY-KANALIZACE, má ty nejlepší předpoklady dosáhnout ještě lepších výsledků. Navíc je jeho součástí i národní konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG.
„Mezi stěžejní témata přednášek odborného doprovodného programu patří rozvoj a budování vodárenské infrastruktury v obcích, protože podle požadavků směrnic EU musí do roku 2010 všechny aglomerace do 2000 obyvatel splňovat přísné limity. Konference NO-DIG o bezvýkopových technologiích by zase měla přispět k řešení výměny vodovodních a kanalizačních řadů ve městech, neboť značná část inženýrských sítí u nás i v Evropě je na pokraji životnosti a náklady na jejich udržování strmě rostou,“ konstatoval předseda představenstva SOVAK.
Další referáty budou věnovány nové legislativě v oboru vodního hospodářství nebo novým technologiím v oblasti čištění odpadních vod. „Pozvat bych Vás chtěl také na volnou plochu před pavilon C, kde v úterý a ve středu bude probíhat divácky atraktivní Vodárenská soutěž zručnosti, nebo na výstavu Vodohospodářská stavba roku 2007. Doprovodných akcí je připraveno opravdu hodně. Neméně cenná však jistě budou i neformální setkání celého spektra vodárenských odborníků a jejich diskuse o stavu oboru vodovodů a kanalizací a také o oborové legislativě, které mohou přispět ke vzájemné inspiraci a porozumění v nelehkém období, jež vodohospodáře čeká,“ doplnil Barák.

Bursík: MŽP bude informovat o možnostech čerpání peněz
Odpadní voda z kanalizací všech obcí České republiky s více než 2000 obyvateli bude do konce roku 2010 odpovídat evropským normám. „K tomu se zavázala Česká republika v rámci přístupové smlouvy k Evropské unii. Na vodohospodářské výstavě VODOVODY – KANALIZACE, poskytne ministerstvo životního prostředí informace o možnostech čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí,“ řekl ministr životního prostředí Martin Bursík. Pracovníci MŽP budou k dispozici ve společném stánku s kolegy ze Státního fondu životního prostředí ČR a dalších organizací.
Operačnímu programu Životního prostředí budou také věnovány přednášky a semináře. „Do roku 2013 může ČR čerpat na ekologické investice téměř šest miliard eur, přičemž příspěvek z evropských fondů činí bezmála pět miliard eur,“ poznamenal ministr. OPŽP umožňuje financovat vodohospodářskou infrastrukturu i v malých obcích, pokud leží na území vyžadujícím zvláštní ochranu. Další důležitý seminář bude věnován problematice nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. „Na tuto problematiku je v ČR do roku 2013 určeno více než 900 milionů eur,“ uvedl ministr Bursík.

Gandalovič: Vodní hospodářství je prioritou MZe
V České republice je zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu více než devět milionů obyvatel, na jednoho člověka z celkové fakturované spotřeby vody včetně průmyslu připadá 15 litrů za den. Na kanalizaci pro veřejnou spotřebu je v ČR napojeno více než 8,3 milionů obyvatel (80,6 procenta). Z vypouštěných odpadních vod do kanalizace je čištěno 94 procent. „Jde o velmi příznivá čísla. Přesto polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti a v současnosti enormně vzrůstají náklady na jejich udržování. Právě k řešení výměny vodovodních a kanalizačních řadů ve městech přispějí Ekologické veletrhy v Brně. Komplexní rozvoj venkova patří mezi stěžejní priority mého rezortu a vodní hospodářství přitom hraje zcela zásadní roli,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí