zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za tunu skládkovaného odpadu se v budoucnu zaplatí až 1500 korun, ale skládky přesto nesmějí být výnosné

22.05.2008
Odpady
Za tunu skládkovaného odpadu se v budoucnu zaplatí až 1500 korun, ale skládky přesto nesmějí být výnosné
Za tunu skládkovaného odpadu se v budoucnu zaplatí až 1500 korun, ale skládky přesto nesmějí být výnosné 21. 5. 2008 Tiskové středisko BVV – V rámci doprovodného programu Ekologických veletrhů Brno se jednalo také o novelizaci zákona o odpadech. K návrhu ministerstva životního prostředí se sešlo 533 zásadních připomínek, z nichž mnohé novelu odmítají jako celek. Novela zákona o odpadech má občanům usnadnit třídění odpadu a ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním a především skládkováním. Proto chce mimo jiné zvýšit poplatky za každou tunu skládkovaného odpadu, ale právě tato část návrhu se ukázala jako nejkontroverznější. Obcím, které mají ve svém katastru skládku, se totiž nelíbí navrhované rozdělení výnosu, podle kterého by do obecního rozpočtu mělo přitéct pouze dvacet procent z vybraných poplatků. Osmdesát procent výnosu má získat kraj, který ovšem musí tyto prostředky reinvestovat zpět do odpadového hospodářství – na zlepšení možností třídění odpadu pro občany, budování nových kompostáren a recyklačních linek apod. Ministerstvo životního prostředí se totiž obává, aby se po zvýšení poplatků skládky nestaly lukrativním způsobem získávání prostředků do obecní rozpočtu. S připomínkami, z nichž mnohé si údajně odporují, se proto chce vypořádat v ústních jednáních a novelu předložit vládě ve stejném rozsahu, v jakém šla do připomínkového řízení. Novela zároveň stanovuje, že obce musejí nejpozději do začátku roku 2010 umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny, tj. papír, plasty, sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad. Zejména v třídění bioodpadu totiž máme obrovské rezervy. V České republice je nyní 137 fungujících kompostáren, ale pouze devět bioplynových stanic. Podle Plánu odpadového hospodářství ČR by mělo na skládkách v roce 2010 skončit pouze 112 kg rozložitelného odpadu na obyvatele, ale ve skutečnosti putovalo v roce 2006 na skládky 142,5 kg na obyvatele. Na skládkách skončí také bezmála polovina biologicky rozložitelného komunálního odpadu, i když je možné tento odpad dobře využít – v kompostárnách či pro výrobu energie v bioplynových stanicích. Jak vyplývá z prezentované zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR v letech 2005 a 2006, alarmující nárůst skládkovaného komunálního odpadu navíc znehodnocuje úspěchy, kterých jsme dosáhli zvýšením podílu materiálového využití komunálního odpadu na 30 %. Zatímco okolní státy splňují limity pro využití odpadu výraznějším podílem spalování, v České republice pracují jen tři spalovací zařízení a energeticky se tak využívá pouze 2,3 % odpadu. Novela zákona o odpadech proto zpřísňuje podmínky pro provozovatele skládek, kteří musejí ještě před zahájením provozu vytvořit finanční rezervu na rekultivaci, péči o skládku, asanaci a řešení případné havárie. Novela se dotýká také zpětného odběru baterií a akumulátorů, který má být zajištěn v každém obchodě, kde se prodávají. Dále se má zvýšit transparentnost systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Všichni prodejci včetně internetových jsou podle návrhu povinni bezplatně odebrat starý přístroj při koupi nového. Zlepšit hospodaření s odpady pomohou také prostředky z EU. V Operačním programu Životní prostředí je pro tento účel vyčleněno 520,2 milionu eur do roku 2013. Finanční podporu má přislíbeno prvních téměř 150 úspěšných projektů, mezi nimi nové třídící a recyklační linky, kompostárny či bioplynové stanice nebo projekty na zefektivnění sběru bioodpadu. zdroj: www.bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí