zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nižší daně pro nové vozy

13.06.2008
Ovzduší
Nižší daně pro nové vozy

Kvalitativně nový systém snižování sazeb daně pro vozidla šetrnější k životnímu prostředí zavedla novela zákona o dani silniční. Vznikla v souvislosti s implementací směrnice 2006/38/ES a na základě usnesení vlády o Národním programu snižování emisí České republiky. Cílem bylo zapracovat do zákona o silniční dani nástroje ke stimulaci podnikatelské sféry k pořizování vozidel s příznivějšími emisními parametry.

Novela zákona nově nedělí automobily podle emisní kategorie, ale podle staří. Mladší vozidla mají větší úlevy na dani. U určitých vozidel je možné uplatňovat slevu na dani až devět let. První tři roky se sníží o 48 procent, druhé tři roky o 40 procent a poslední tři roky o 25 procent. Novela osvobozuje od daně nákladní auta do 12 tun, která jezdí na pohon šetrný k životnímu prostředí. Jde o auta na elektrický pohon, na hybridní pohon, zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo mohou spalovat směs benzinu a etanolu označenou jako E85.

"Pokud chce ČR splnit cíle Evropské unie, které řeší ochranu ovzduší a také snižování spotřeby ropy a ropných produktů v dopravě, musí do r. 2020 zajistit nahrazení min. 10 % spotřeby klasických pohonných hmot zemním plynem. Spalováním zemního plynu nevznikají pevné částice, karcinogenní aromáty a ani sloučeniny síry a emise ostatních škodlivin jsou oproti emisím ze spalování kapalných pohonných hmot výrazně sníženy. Vzhledem k ceně stlačeného zemního plynu, která je poloviční oproti ceně benzinu, lze konstatovat, že toto palivo se stává dostupnou a velice zajímavou alternativou klasických kapalných PHM," komentoval osvobození od daně vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie.

Dani podléhají auta k podnikání

Daň silniční se uplatňuje v České republice od roku 1993. Zákon o dani silniční stanoví, že silniční dani podléhají vozidla s přidělenou registrační značkou v České republice a do konce roku 2003 i vozidla registrovaná v zahraničí a používaná k podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti. Od počátku roku 2003 podléhají dani i vozidla nepoužívaná k podnikání, pokud jejich celková hmotnost činí alespoň 12 tun a jde o vozidla určená výlučně k přepravám nákladů, což jsou nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy. Od počátku roku 2004 se z důvodu vstupu České republiky do EU počínaje 1. květnem 2004 již nezdaňují silniční daní vozidla registrovaná v zahraničí, ale jen vozidla registrovaná v registru silničních vozidel České republiky, a to na základě závazného pravidla platného v ES, dle kterého se zdaňují vozidla ve státě registrace. Po celé období, kdy je uplatňována silniční daň, mají vozidla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, sníženou sazbu daně.

Právní úprava silniční daně se výrazně neměnila a zajišťuje od roku 2001 pro Státní fond dopravní infrastruktury pravidelný příjem přes pět miliard korun ročně (v roce 2005 5,2 mld. Kč a v roce 2006 5,4 mld. Kč a v roce 2007 předběžně 5,9 mld.).

Reakce na novou definici

Podle důvodové zprávy novela reaguje na změnu definice pojmu "vozidlo", jímž se dle novely směrnice o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly rozumí motorové vozidlo nebo jízdní souprava, které jsou určeny nebo používány výlučně k silniční přepravě zboží a jejichž maximální povolená hmotnost činí více než 3,5 tun (namísto 12 a více tun). Zdanění jiných než výše uvedených silničních vozidel je na uvážení a fiskálních potřebách státního rozpočtu každého členského státu EU.

Novela zákona dále zohledňuje po dobu šesti let od data prvé registrace v nově navrhovaném systému pro snížení sazeb daně nejen vozidla plnící emisní normy EURO, ale všechna vozidla, včetně osobních automobilů, která budou jako nová použita k podnikání, tj. zvýhodní i vozidla s nižšími emisemi CO2, pevných a plynných částic, vozidla s alternativními palivy a ostatní vozidla s nejmodernějšími technickými parametry (např. pérování, hluk, kouřivost a další, podle českých a evropských norem), pokud budou vyráběna, budou na trhu za přijatelnou cenu pro spotřebitele a budou mít odpovídající provozní servis. Naopak na 125 % se ze 115 % zvyšují sazby daně u vozidel registrovaných poprvé do 31. prosince 1989. Dále platí osvobození vozidel používající jako palivo stlačený zemní plyn (CNG), propan-butan (LPG), směs benzínu a ethanolu 85 a rovněž vozidla s kombinací spalovacího motoru a elektromotoru, čímž se dále prohloubí environmentální aspekty v zákoně o silniční dani. Novým systémem pro snížení sazeb daně se zjednoduší administrativní náročnost na výběr daně jak na straně poplatníků, tak i správců daně, zpřehlední se systém snížení daně a usnadní se i vyplňování daňového přiznání.

ZDROJ: FINANČNÍ MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí