zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podmínky přijatelnosti pro vodohospodářské projekty se daří plnit

26.06.2008
Voda
Podmínky přijatelnosti pro vodohospodářské projekty se daří plnit
V Prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní jsou alokovány na oblast čištění odpadních vod včetně budování infrastruktury na pitnou vodu téměř 2 mld. EUR z prostředků EU

Zástupci vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury se na pracovním semináři seznámili s praktickou aplikací podmínek přijatelnosti pro projekty v oblasti vodního hospodářství financované v rámci Prioritní osy 1 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury, uspořádali ve spolupráci se Svazem VKMO s.r.o. a  Vodárenskou akciovou společností, a.s., v Brně dne 20.06. 2008 pracovní seminář, jehož cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s podmínkami přijatelnosti dle Přílohy č.7 OPŽP a vyměnit první zkušenosti s aplikací těchto podmínek na konkrétních projektech. 

Program zahrnoval prezentace a následné diskuse na témata: provozní smlouvy ve vodárenství, oddělitelnost infrastruktury ve vztahu k podmínkám přijatelnosti, koncesní a zadávací řízení v oblasti vodárenství, finanční model a jeho aplikace v praxi, udržitelnost infrastruktury z pohledu investora a poskytovatele dotace, uplatnění legislativního principu znečišťovatel platí, apod..

Za MŽP vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jan Kříž, ředitel OFEU MŽP. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zastupoval Ing. Petr Valdman, náměstek ředitele a Ing. Soňa Sýkorová, vedoucí odboru PPP projektů. V programu moderovaném Ing. Vojtěchem Doležalem dále vystoupili např. Mgr. Matěj Vácha, advokát AK Pelikán, Krofta, Kohoutek a konzultant SFŽP ČR, Tim Young a Ing. Pavel Válek ze společnosti Mott MacDonald, Ing. Jindřich Král, předseda představenstva SOVVI, dále vystoupil člen představenstva Vodárenské akciové společnosti Ing. Miroslav Klos. Velký prostor byl dán diskusi s účastníky semináře, která se protáhla do odpoledních hodin.  

V Prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní jsou alokovány na oblast čištění odpadních vod včetně budování infrastruktury na pitnou vodu téměř 2 mld. EUR z prostředků EU - Fondu soudržnosti, zároveň jsou připraveny prostředky SFŽP ČR na další spolufinancování projektů. Na konci dubna letošního roku byl ukončen příjem žádostí v rámci 3. výzvy OPŽP, přijato bylo celkem 301 žádostí, celkové náklady těchto projektů jsou ve výši téměř 34 miliard Kč. Z 1.výzvy OPŽP, vyhlášené v červnu loňského roku, je již 47 schválených projektů v různých etapách realizace - bude postaveno více než 380 km nové kanalizace a podpořena výstavba 35 čistíren odpadních vod, celkové náklady jsou téměř 4 miliardy Kč. Podpora poskytnutá ze zdrojů Fondu soudržnosti je ve výši 2,8 miliardy Kč a z prostředků SFŽP ČR 196 miliónů Kč. Do konce letošního roku probíhá kontinuální příjem žádostí na tzv. velké projekty v Prioritní ose 1 OPŽP. Více informací můžete získat na webových stránkách nebo na Zelené lince 800 260 500.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí