zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prazdroj snížil emise CO2 o více než polovinu

27.06.2008
Ovzduší
Prazdroj snížil emise CO2 o více než polovinu

 další úspory umožní přeměna odpadní biomasy na palivo

Plzeň, 25. 6. 2008 – V prvním období Národního alokačního plánu se Plzeňskému Prazdroji podařilo i při rostoucím objemu výroby snížit objem vypouštěného CO2 oproti povolenému množství o více než 50 %. Hlavní úspory emisí přinesla modernizace varny v pivovaru v Plzni, která nyní šetří až 87 % emisí. V porovnání s celým českým průmyslem, který v průměru ušetřil jen 4% emisních povolenek, se jedná o mimořádný výsledek.

Do druhého období Národního alokačního plánu v letech 2008 – 2012 dostal Plzeňský Prazdroj pouze poloviční objem povolenek v porovnání s předcházejícím obdobím. Díky ekologickým projektům a investicím z uplynulých let si Prazdroj s tímto počtem povolenek i při zvyšující se produkci vystačí.

„Vzhledem k dlouhodobým záměrům Prazdroje zvyšovat export piva se připravujeme na případnou potřebu zvýšit objem výroby, aniž bychom na trhu nakupovali dodatečné povolenky. Cílem našich projektů v následujících čtyřech letech proto bude přeměna odpadní biomasy z výroby piva na palivo – ať už přímé organické palivo nebo na bioplyn - a jeho využití pro takzvané kogenerační jednotky, které budou vyrábět elektrickou energii a využitelné odpadní teplo,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

Pro první etapu Národního alokačního plánu (NAP) v období 2005 až 2007 Plzeňský Prazdroj obdržel pro své pivovary* 39 370 povolenek pro každý rok. Skutečná produkce oxidu uhličitého však byla zhruba 18 000 tun ročně, což odpovídá spotřebě 18 000 povolenek za rok. Přebytku povolenek dosáhl Prazdroj díky průběžně prováděným projektům ke snížení emisí CO2 při výrobě tepla.

Hlavní úspory přinesla modernizace varny v pivovaru v Plzni, díky které se podařilo snížit roční emise o 87 %, z 15 000 tun CO2 na 2 000 tun CO2. O 6-8 % emisí COse zlepšil i pivovar Radegast v Nošovicích díky výstavbě anaerobní čističky odpadních vod zpracovávající bioplyn, který je jako přídavné palivo spalován v kotelně pivovaru. Obdobně přispěla modernizace čistírny odpadních vod ve Velkých Popovicích*, kde je vznikající bioplyn zužitkován na vytápění a vyhřívání procesu čištění odpadních vod.

Opatření

Změna emisí CO2 (tuny/rok)

Úspora emisí CO2

Modernizace varny v Plzni

z 15 000 na 2 000

87 % (cca 13 000 tun)

Anaerobní čistírna  s jímáním bioplynu v Nošovicích

ze 19 000 na  17 500

6-8 % (cca 1 500 tun)

 

Plzeňský Prazdroj tak byl výrazně úspěšnější než celý český průmysl. Celkem vypustily podniky v ČR v období NAP I do ovzduší 244,1 milionu tun CO2 (2005: 82,7 mil. tun, 2006: 83,7 mil. tun, 2007: 77,7 mil. tun), ačkoliv povolenky měly na 292,8 milionu tun (ročně 97,6 mil. tun). Uspořily tak cca 17 %. Prazdroji se podařilo i při rostoucím objemu výroby snížit objem vypouštěného CO2 oproti povolenému množství o více než 50 % (povoleno 118 110 tun, vypuštěno 54 000 tun).

Přebytek povolenek v objemu 55 000 v roce 2006 Prazdroj prodal na burze a získané finance použil k dalším investicím do ochrany životního prostředí. Desetinu původně přiděleného objemu bylo nutno po celé období udržovat v rezervě pro případ výkyvů výroby nebo aktuálních klimatických podmínek, část z nich ale se Prazdroji podařilo ještě těsně před koncem první etapy prodat.

Pro druhé období NAP v letech 2008 – 2012 byla kvóta emisí CO2 pro ČR snížena o 11 % na 86,8 miliónu tun a český stát tak přiděloval výrazně nižší objemy povolenek. Prazdroji byly dokonce přiděleny povolenky odpovídající pouhým 19 235 tunám CO2 ročně. Díky ekologickým projektům z předchozích let si Prazdroj s alokovaným počtem povolenek i při zvyšující se produkci vystačí, a to i přesto, že obdržel o více než polovinu povolenek méně než v předcházejícím období.

* Do systému emisních povolenek jsou zahrnuty dva pivovary Plzeňského Prazdroje. Pivovar Radegast v Nošovicích a pivovar v Plzni (pivovar ve Velkých Popovicích má nižší příkon než 20 MW na emisním zdroji a do systému emisních povolenek nespadá).

Společně s péčí o vodní zdroje, čištěním průmyslových vod, recyklací, úsporami energie a zefektivněním dopravy jsou minimalizace emisí CO2 i ostatních emisí v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Petr Holeček

Manažer životního prostředí

377 062 809

724 617 882

 

Kontakt:

Jiří Mareček

Tiskový mluvčí

724 617 219

 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí