zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bioodpad v nádobách pomůže obcím od zápachu

02.07.2008
Odpady
Bioodpad v nádobách pomůže obcím od zápachu
řekl v rozhovoru o novinkách v nakládání s odpady pro deník Právo ministr životního prostředí Martin Bursík.
Původní návrh zákona počítal s tříděním pěti složek komunálního odpadu. Platí to stále?

Ano, počítáme s tím, že obce budou mít povinnost od určité doby zajistit občanům možnost třídit pět složek druhotných surovin: plast, papír, sklo, nápojové kartony a bioodpad. U bioodpadu navrhneme postupný náběh a samozřejmě širokou škálu možností, jak povinnosti dostát. Čím více budou moci občané třídit, tím méně budou muset platit za odvoz směsného odpadu.

Jak si s bioodpadem poradí města, nezhorší to hygienu?

Nikdo neříká, že to musí být zajištěno popelnicí u každého domu, v mnoha případech bude stačit sběrný dvůr a podobně. Navíc na sběr bioodpadu se nepoužívají normální popelnice, ale speciální nádoby, případně kompostéry, které jsou uzpůsobené právě tomu, aby se ulicemi nešířil zápach. Efekt bude přesně opačný, než říkáte. Dnes tvoří bioodpad až padesát procent směrného komunálního odpadu. Tím, že bude vytříděn a shromažďován ve zvláštních nádobách, naopak obcím od zápachu pomůže.

Zaznívají i názory, že třídění části komodit je neefektivní. Popelnice nápojových kartonů prý nepokryje ani náklady na její nákup a svoz.

Nemůžete generalizovat, vše záleží i na kvalitě třídění a také svozových vzdálenostech. Je rozdíl, jestli máte zpracovatelskou linku 50, nebo 200 kilometrů od obce. Bude-li ale narůstat množství kvalitně vytříděné suroviny, přibude i zpracovatelských kapacit. Z nápojových kartonů se mimochodem získává jeden z nejkvalitnějších druhů sběrového papíru.

Evropský parlament přijal novou směrnici o odpadech. Zaznělo něco zásadního pro ČR?

Novinek je v ní celá řada. Poprvé je na celoevropské úrovni jasně stanovená hierarchie nakládání s odpady. Na prvním místě je prevence - předcházení vzniku odpadů následovaná znovuvyužitím a recyklací a teprve poté nastupuje spalování či dokonce skládkování. Pro Českou republiku je směrnice velkým úspěchem ekologické diplomacie. Podařilo se nám prosadit právo každé členské země zakázat nebo omezit dovoz odpadu ze zahraničí, pokud není v souladu s národním plánem odpadového hospodářství. Máme tedy nástroj, jak zamezit dovozu odpadu do ČR z důvodů nižší ceny likvidace odpadu.

Postaví se tedy u nás další spalovny komunálního odpadu?

To nelze vyloučit. Pokud investor vyhodnotí spalovnu jako podnikatelsky efektivní záměr a splní veškeré požadavky na ochranu ovzduší, vod, získá integrované povolení, vyřeší, co s popelem, který tvoří zhruba třetinu původní hmotnosti odpadu a často obsahuje těžké kovy a další nebezpečné látky a podobně. Vycházíme z toho, že pro likvidaci odpadu, který již nelze materiálově využít, je spalování ekologičtější než skládkování. Navíc lze využít energii v odpadu pro výrobu elektřiny.

Získají podnikatelé na případné projekty státní dotace?

Ne, ani nezískají jinou finanční podporu. Dotační tituly jdou do zkvalitnění třídění odpadu a jeho recyklaci. Prioritou je recyklace domovního odpadu.

Kdy nové znění zákona o odpadech včetně zapracované směrnice zamíří do vlády?

Na podzim vše zveřejníme k veřejné diskusi, do konce roku to dostane na stůl vláda.

Kritici původní novele mnohé vyčítali. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR nesouhlasil s tím, že by obchody nad 200 metrů čtverečních musely odebrat starý elektrický přístroj do pěti kilogramů bez toho, aby zákazník kupoval nový. Krajům a obcím se nelíbilo zálohování PET lahví, navýšení poplatků za ukládání na skládky. Naopak by rády zvýšily poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Vyslyší je MŽP?

Při vší úctě ke kritikům zálohování PET lahví kritizovali něco, co v novele zákona o odpadech vůbec nebylo obsaženo. Zálohování totiž patří do úplně jiného zákona - zákona o obalech. Jeho novelu předložíme až po novém zákoně o odpadech. Ale se zálohovým systémem počítáme. Cílem je zvýšit účinnost třídění a recyklace PET lahví. Zálohy na lahve zvyšují účinnost, resp. disciplinu při vracení použitých lahví, které jsou pak recyklovány. Obchodníkům a průmyslu se to zatím nelíbí. To mne nepřekvapilo. Kdo by si přál novou povinnost postarat se o odpad, že? A k elektroodpadu: chceme, aby podobně, jako lze vrátit v každé lékárně prošlé léky, bylo možné ve větších prodejnách elektro vrátit starý elektrospotřebič. Povinný bezplatný odběr starého spotřebiče při dodávce nového do domu. Právo výměny starého spotřebiče za nový při nákupu. Právo odevzdat malý spotřebič ve větší prodejně bez omezení. To je servis zákazníkům. A jeho efektem bude méně ledniček a starých televizorů v příkopech a na okrajích lesa.

Zdroj: Právo
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí