zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspěšná premiéra Fondu ASEKOL

10.07.2008
Odpady
Úspěšná premiéra Fondu ASEKOL
Podle výsledků průzkumu mezi stovkou obcí se více než dvěma třetinám z nich nedostává peněz na budování sběrných dvorů.
Finančně podpořit neziskové a veřejně prospěšné projekty, které se týkají zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, a rovněž zvýšit celkovou efektivitu systému zpětného odběru elektroodpadu. S takovým předsevzetím neziskový kolektivní systém ASEKOL letos v únoru založil dotační fond, z něhož mohou čerpat města, obce a další provozovatelé sběrných dvorů.

Podle výsledků průzkumu mezi stovkou obcí se více než dvěma třetinám z nich nedostává peněz na budování sběrných dvorů. Ve své letošní premiéře Fond ASEKOL (viz také Fond ASEKOL pomůže i obcím, Moderní obec č. 4/2008, str. 19) proto nabídl zájemcům možnost ucházet se o granty hned třemi typy projektů v programech Intenzita, Rekonstrukce a Osvěta.

Jednatel kolektivního systému ASEKOL Mgr. Jan Vrba připomíná, že první program se týká vytvoření či zvýšení podílu sběrných míst v konkrétní lokalitě, případně i zlepšení jejich dostupnosti. Program Rekonstrukce je zase zaměřen na kvalitu sběrných míst ve smyslu zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení. Program Osvěta pak cílí na osvětové projekty pro veřejnost, školní mládež, ale i na vzdělávání pedagagů, avšak také zaměstnanců obecních, městských a krajských úřadů. V následujících letech by fond měl rozšířit svůj záběr o Program Výzkum na podporu výzkumu, vývoje a rozvoje technologií v oblasti logistiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

PŘES TŘI MILIONY KORUN

Letos se o grant ucházelo 38 projektů, z nichž 27 byla přiznána podpora, nejčastěji (16 projektů) v Programu Rekonstrukce. Předseda Rady Fondu ASEKOL Mgr. Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí ČR poznamenává, že podporu hledaly především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů. Zaznamenán však byl i zájem neziskových organizací. "Kritérii pro výběr byly například ekonomická smysluplnost projektu, vliv na zvýšení míry zpětného odběru elektrozařízení nebo kreativita navrženého řešení," pokračuje předseda rady fondu. Celkem bylo mezi žadatele rozděleno více než tři miliony korun. Třináct projektů bylo podpořeno finančně, šestnáct s využitím nefinančního plnění formou unifikovaných přístřešků. Obec Záluží a společnost SLUMEKO obdrží jak peníze, tak přístřešek.

"Pro variantu s využitím přístřešku jsme se rozhodli až při vyhodnocování došlých žá-dostí," konstatuje Mgr. Vrba. "Řada obcí a provozovatelů se totiž potýká s problémem nedostatečného zabezpečení vybraného elektrozařízení a umístěného v jejich sběrných dvorech."

ŽAMBERK ZAČÍNÁ U DĚTÍ

V Programu Osvěta byl grant přiznán i městu Žamberk. Jeho starosta Mgr. Tomáš Kalous říká: "O grant jsme žádali pro soutěž našich škol ve sběru drobných elektrozařízení a elektronických hraček. Je součástí širší soutěže žáků, zaměřené i na sběr papíru a nápojových kartonů. Abychom zajistili aktivní účast většího počtu dětí i domácností na třídění a zvýšili množství separovaného odpadu ve městě, podporujeme zpětný odběr elektrozařízení i touto formou. Soutěž ve sběru druhotných surovin jsme vyhlásili teprve pro školní rok 2007/2008 a byli jsme mile překvapeni, kolik dětí, ale i učitelů se do ní zapojilo. Od loňského října do letošního června děti ze tří našich škol tak nashromáždily 2,3 tuny elektrozařízení, tedy 3 kg v průměru na žáka! Pochopitelně ne všechny děti byly stejně aktivní, ale je to skvělý výsledek."

Podle starosty patnáctitisícový grant bude využit na podporu osvěty sběru elektrozařízení a zejména na odměny pro nejlepší školy a jejich žáky. Mgr. Kalous dodává: "Na třídění papíru i plastů jsme všichni už vcelku zvyklí. Ale separování a zpětný odběr elektrozařízení je ještě tak trochu "popelkou". Podnítit o něj zájem u nejmladší generace jsme se rozhodli záměrně. Jednak děti rády soutěží, jednak mohou samy docela dobře vysvětlit rodičům i prarodičům, že stará nepotřebná elektronika se neodkládá na půdu či do sklepa, ale odevzdává do sběrného dvora či v rámci soutěže ve školách."

NOVÁ BYSTŘICE ZÍSKÁ LEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Symbolický šek v Praze 10. června převzal pro Novou Bystřici její starosta Mgr. Jiří Zimola. Rada Fondu ASEKOL se rozhodla v tomto malém jihočeském městě na samé hranici s Rakouskem podpořit 250 tisíci korun revitalizaci zanedbané plochy a rekonstrukci části areálu bývalého místního výrobního závodu. Spolu s vybudováním nových prostor a zázemí pro Technické služby (TS) tak vznikne moderní zařízení k integrovanému nakládání s odpady. Součástí zařízení bude nový sběrný dvůr s boxy pro odběr veškerého odpadu včetně elektrozařízení skupin 1 až 8.

"Naším projektem chceme podpořit vytvoření zpětného sběrného místa elektrozařízení, zvýšit podíl a množství recyklovaných odpadů a postupně zlepšovat standard nabízených služeb v oblasti nakládání s odpady," říká starosta. Grant bude využit pro rekonstrukci ploch týkajících se bezprostředně zpětného odběru elektrozařízení. Finanční podíl města na této části projektu dosáhne 138 tisíc korun. Náklady na celkovou rekonstrukci areálu sběrného dvora a zázemí TS však mají činit 0,85 mil. Kč a budou plně hrazeny z vlastních zdrojů města.

"Oceňuji snahu kolektivního systému ASEKOL o zlepšování podmínek zpětného odběru. Forma grantové soutěže, kde obce a další subjekty získávají možnost podat své projekty, otevřeně se s nimi mezi sebou utkat a navzájem poměřit jejich kvalitu, je správná. Věřím, že podobné grantové systémy rozvinou i další kolektivní systémy," zdůrazňuje Mgr. Zimola.

Fond ASEKOL, stejně jako celý chod společnosti ASEKOL, je financován klienty tohoto systému, tedy výrobci a dovozci elektrozařízení. "Zřízení fondu jednoznačně podporujeme," uvádí Ing. Vladimír Doležal, ředitel pro servis a techniku Sony Czech a člen Rady Fondu ASEKOL. A za klienty kolektivního systému uzavírá: "Naším cílem je dodržet literu zákona a postarat se o vysloužilá elektrozařízení co nejlépe. Zkvalitňování sběrné sítě proto celý systém posouvá opět o kus dopředu."

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí