zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Serpent mounds

20.07.2008
Geologie
Serpent mounds
Serpent mound je hliněný val tvarovaný meandrovými oblouky, které v místech vnitřních ohybů vlivem zahuštění zón vytvářejí více energie.

Podmínka pro jeho funkci je stejná jako u jiných megalitických staveb – musí být situován do místa s dostatkem kosmické energie (podrobnosti na www.miroslavprovod.com ).  Serpent mounds bylo vybudováno větší množství, ale jako nejdokonalejší z nich se jeví hliněný val připomínající hada, který se připravuje polknout vejce. Jde o val se čtyřmi odlišnými energetickými stupni:

- šest míst meandrovitého tvaru o stejné energetické hodnotě (půl závitu),

- jedno místo s větší energií ve tvaru vejce (jeden celý závit),

- jedno místo s ještě větší energií v trojúhelníkovém závitu,

- a poslední místo s odlišným stupněm energie v ocasní části, které vytváří kombinace meandru se spirálou.

 Energetickou funkci valů lze prokázat jednoduchým pokusem, při kterém energii budeme zjišťovat způsobem, který podrobně popisuji v článku „Dowsing versus aura“. K experimentu je zapotřebí asi 10 metrů hadice s protékající vodou a libovolná hornina o hmotnosti asi 60 kilogramů.

Nejprve postavíme horninu vedle hadice s protékající vodou, která je v přímém směru a v různých časových intervalech budeme sledovat na hornině energetický zisk.

Ve druhé části pokusu simulujeme z hadice s protékající vodou tvar meandru, do jeho středu umístíme horninu a budeme sledovat nárůst energie.

Doporučuji v pokusech pokračovat tak, že okolo horniny vytvoříme celý závit, a postupně více závitů. Je poučné stejné pokusy opakovat při různých průtocích vody, apod.

Hornina odstavená od zdroje bude energii pozvolna ztrácet. Nahradíme-li horninu figurantem, hmota jeho těla bude získávat energii stejně jako hornina. Z experimentů vyplývá poznání, že hliněné valy hadovitého tvaru sloužily lidem jako energetická posilovna, stejně jako menhiry, dolmeny, i jiné prehistorické stavby. Vodní toky nemusí být jediným energetickým zdrojem pro budování mounds i dalších podobných staveb; dalšími zdroji mohou být podzemní prameny, ložiska kovových rud, křížení zón, apod.

JE NUTNÉ připomenout – a to zdůrazňuji - , že v době budování megalitických staveb rastr energetických složek nebyl ovlivněn civilizačními zdroji, některé energetické zdroje se tak mohou nacházet na jiných místech, a mnohé mounds i jiné energetické stavby nemusí být již funkční.

Pohřebiště vládců Egypta „Údolí králů“ je situované do meandru řeky Nilu. Na Zemi jsou vybudovány statisíce megalitických staveb ve vnitřních ohybech vodních toků, meandrech a na soutoku řek. Nad podzemními prameny je také postaveno velké množství megalitických a sakrálních staveb. Zaoblení každé hmoty funguje stejně jako ohyb vodního toku, ale pouze za předpokladu, že hmota má dostatek energie. Na ostrově Malta ve Středomoří, i na jiných místech, byly budovány rituální shromaždiště lidí v elipsovitém tvaru, zčásti zapuštěném do země. Stejné vlastnosti pro zesílení energie mají kopule, klenby, apsidy, kruhové stavby a další oblé stavební prvky. Některé národy, např. Keltové, budovali hliněné valy čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, kde rovněž docházelo ke kondenzaci zón, ale v odlišném rastru.

Prostřednictvím všech druhů megalitických staveb si lidé doplňovali tělesnou energii. To je ale jen počáteční poznatek, který lze přirovnat ke sněhové kouli, která následně vytvoří lavinu.   

V odborné literatuře jsou popisovány náročné transporty hornin odlišného chemického složení (pyramidy, Stone henge, Machu Pichu a další) pro vytvoření vhodných kombinací. Je nutno objasnit jejich vzájemné reakce a vysvětlit chemické procesy hornin, které energii ovlivňovaly. Nejde tedy jen o doplnění tělesné energie, ale také o kvalitu energie a její transformaci v optimálním množství na buněčné membrány.

Abychom mohli v odkrývání tajemství dávné minulosti pokračovat, musíme začít tím, že nebudeme vědomě klamat sami sebe vysvětlováním megalitické kultury, které nelze dát do souvislosti s logikou. A také musíme respektovat skutečnost, že máme co činit s civilizací, jejíž technickou vyspělost zatím nechápeme.

Zároveň se domnívám, že by mohlo být prospěšné zabývat se také tím, kdo a proč měl zájem na tom, aby přírodní síla, která v sakrálních stavbách prochází dějinami až do naší doby, byla utajena.

Červenec 2008

Miroslav Provod

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí