zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Desnou - Pustiny

25.07.2008
Voda
Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Desnou - Pustiny

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o náhradu nevyhovujícího vodního zdroje pro Pustiny, což je místní část obce Desná na Jablonecku. Akce je ve finančním objemu přes 8 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V regionu působnosti SVS postupně nahrazujeme i menší, legislativě nevyhovující vodní zdroje. Trvale žijící obyvatelé i rekreanti v Desné - Pustinách budou mít do budoucna zajištěny dodávky kvalitní pitné vody.

 

Více o stavbě:

Voda ze stávajícího vodního zdroje pro Pustiny nevyhovuje legislativě v parametrech pH a celková objemová aktivita radonu. Výjimka udělená Krajskou hygienickou stanicí platí do konce roku, proto SVS zahájila realizaci řešení, kterým je napojení Pustin novým vodovodním řadem na vodojem Tanvald – Šumburk. (Toto řešení zásobování Pustin pitnou vodou navazuje na předchozí investiční akci SVS z roku 2007 v Tanvaldě - Šumburku, viz tisková zpráva z 29. 8. 2007.)

Pustiny se napojí na nově budovaný přívodní řad z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm délky 1420 metrů, který povede od vodojemu Tanvald – Šumburk k rozvodnému řadu v Pustinách. Součástí investiční akce bude osazení redukční soustavy ve vodojemu Špičák pro zajištění tlaku v soustavě. Původní vodojem v Pustinách bude poté vyřazen z provozu. Po vybudování přívodního řadu, který je veden z velké části v trase komunikace, bude provedena obnova asfaltového povrchu komunikace v celé šíři vozovky, a to v délce 550 metrů.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 8,04 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Revis - Liberec spol. s r. o. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v červnu 2008. Stavební práce byly zahájeny začátkem července. Mají být podle smlouvy ukončeny do konce října 2008.

 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. Více informací na www.svs.cz.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí