zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon o ťažobných odpadoch prináša princíp znečisťovateľ platí

25.08.2008
Odpady
Zákon o ťažobných odpadoch prináša princíp znečisťovateľ platí
K znižovaniu nebezpečnosti ťažobných odpadov a ich rizík na ľudské zdravie a životné prostredie má prispieť návrh zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorý dnes vláda schválila. Po súhlasnom stanovisku parlamentu by tak na Slovensku mal platiť princíp prevencie vzniku odpadov a vzniku závažných havárií v dôsledku nakladania s ťažobným odpadom, ako aj pravidlo znečisťovateľ platí. Účinnosť právnej normy sa navrhuje od 1. januára 2009.

Právny rámec preberá európsku smernicu a jeho zavedenie má prispieť aj k zhodnocovaniu ťažobných odpadov, k zníženiu množstva odpadov určených na zneškodňovanie a k bezpečnému zneškodňovaniu odpadov na úložiskách. Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona bude mať významný dopad na podnikateľskú sféru v oblasti ťažby nerastných surovín, hlavne však na také právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo budú prevádzkovať úložisko ťažobných odpadov ako haldy a odkaliská.

Prevádzkovatelia rizikových úložísk budú povinní od začiatku prevádzky vytvárať finančnú rezervu pre prípad potreby finančných prostriedkov na sanáciu alebo rekultiváciu úložiska, prípadne na odstránenie následkov závažnej havárie. Celková výška dopadov na podnikateľov sa odhaduje v rozmedzí od jednej miliardy Sk (33,2 mld. eur) do 2,1 miliardy Sk (69,7 mld. eur).

Ťažobné odpady tvoria približne 29 percent z celkového množstva odpadov. Sú tvorené rôznymi materiálmi, spravidla horninami a zeminami, ktoré je potrebné odstrániť, aby bolo možné vyťažiť úžitkové nerasty, ako aj odpadmi vzniknutými pri úprave vyťažených nerastov. Niektoré z týchto odpadov nepredstavujú vážnejšie ohrozenie životného prostredia, okrem prípadov skladovania ich veľkých množstiev na nestabilných povrchoch. Nebezpečenstvo predstavujú najmä odpady pochádzajúce z ťažby a úpravy neželezných kovov, ktoré obsahujú značné množstvo nebezpečných látok vrátane ťažkých kovov.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí