zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koupání zakázáno – sinice!

12.09.2008
Voda
Koupání zakázáno – sinice!
Tato a obdobná prohlášení slýcháváme v letní sezoně často a dříve než v minulých letech.

Pokud se chystáme na koupání v přírodě, jistě nás bude zajímat jaká je aktuální situace kvylity vody s ohledem na nejčastější problém přírodních koupališť – vodních nádrží, zejména koncentrace sinic.

Doslova zabijákem vodní rekreace a všech radovánek kolem přírodních koupališť je výskyt fytoplanktonu. Fytoplankton se skládá z řas a sinic, které  mají sice ve vodě podobnou úlohu, ale z hlediska vlivu na lidské zdraví jsou sinice mnohem nebezpečnější. Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě drobných částeček nebo zelené kaše. Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic. V posledních letech dochází k masovému rozvoji sinic již v průběhu června a tím dochází k vylidnění i jinak zajímavých lokalit právě v době, kdy zájemců o tuto rekreaci je nejvíce. Následkem jsou nejen prázné břehy, ale i negativní ekonomický dopad na celé okolí.

Řešením tohoto problémem je masové potlačení výskytu a růstu sinic. Problematika je značně široká, každá vodní plocha může mít svoje specifika. Řešení lze rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé cíle. Mezi dlouhodobé cíle jednoznačně patří zamezení vnosu živiny, zejména fosforu a dusíku. K opatřením, která mají vliv na splnění dlouhodobých cílů patří například změna režimu hospodaření na zemědělských plochách, výstavba čistíren odpadních vod, atd.

Krátkodobé cíle jsou zaměřeny na okamžité zlepšení jakosti vody a záchranu letní sezóny. Většinou jsou spojeny s vysrážením nebo odstraněním nebezpečných sinic. Jednou z konkrétních akcí, která vedla k potlačení nežádoucího výskytu sinic, byl zásah na vodním díle Plumlov.

Povodí Moravy, s.p. na základě vodoprávního rozhodnutí vypsalo soutěž, ve které byly stanoveny potřeby zohledňující ekologické požadavky. Firma ASIO, spol. s r.o. byla vybrána jako nejlépe vybavená a připravená, což se v konečném důsledku ukázalo na profesionalitě a kvalitě zásahu. Zásahu předcházel monitoring vývoje sinic a pravidelné rozbory vody, na jejichž základě se poté ze speciálního plavidla provedla aplikace.

 

Ze závěrečné zprávy po aplikaci vyjímáme:

 

Zahájení aplikace bylo dne 15.6.2008 v 15 hodin. Aplikace probíhala z chemické lodi firmy ASIO, spol. s r.o., Objem zásobníku chemické lodi je cca 6 m3. Flokulant (PAX-18) byl dávkován čerpadlem s osazeným průtokoměrem a regulací otáček. Z lodní nádrže byl  poté flokulant čerpán přes průtokoměr do aplikačního rámu, který se spouštěl až 20 cm pod hladinu vody za lodí. Šířka aplikačního rámu byla 6 m s  tryskami pro aplikaci flokulantu pod hladinu vody. Loď plula průměrnou rychlostí cca 3 km/hod, měřeno GPS.  Na základě měření byla stanovena aplikační koncentrace 6 mg/l prostředku do maximální hloubky 3,5 m. Na základě výpočtů bylo vždy dávkované množství vypočtené v závislosti na šířce aplikace, hloubce určované sonarem a rychlosti lodi. Poloha průjezdu lodi byla stanovena námořním přístrojem GPS a trajektorie lodi při aplikaci byla zaznamenána na mapě. Aplikace probíhala celkem 3 dny.

Průhlednost vody měřená Secchiho diskem dne 15.6. byla do 20cm. Ukončení aplikace s předáním vodní nádrže Plumlov odpovědnému pracovníkovi Povodí Moravy proběhlo dne 18.6. v 15:30 hod. Průhlednost vody měřená Secchiho diskem dne 18.6.2008 po ukončení aplikace byla 2,6 až 3,0 m. Celá aplikace proběhla bez provozních komplikací a v souladu s vodoprávním rozhodnutím (č.j. KUOK 45463/2007). Průběh celé akce byl nezávisle monitorován, přičemž monitoring potvrdil řádný a bezproblémový průběh zásahu. Po celou dobu aplikace nebyl zákaz koupání, pouze upozornění na pohyb plavidla na vodní ploše.

 

Speciální plavidlo společnosti ASIO, spol. s r.o.

 

Po zásahu byla průhlednost vody bez sinic až 3,20 m

Zdroj: ASIO s.r.o. - www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí