zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Upozornění pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy OPŽP (prioritní osa 1)

15.09.2008
Voda
Upozornění pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy OPŽP (prioritní osa 1)
Orgány implementační struktury Operačního programu Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí) byly nuceny přistoupit ke změně metodiky pro výpočet finanční analýzy pro programové období 2007 - 2013.

Tento krok se ukázal jako nezbytný v návaznosti na nedávné doporučení expertů iniciativy JASPERS 1) a následné jednání s Evropskou komisí (EK).

Upravená metodika respektuje přístupy uvedené v Příručce pro cost-benefit analýzu investičních projektů (Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects), kterou Evropská komise v aktualizované podobě vydala v červnu 2008.

Hlavní rozdíl mezi původní a novou metodikou spočívá v přístupu k definici přírůstkového příjmu a k výpočtu tarifů.

V původní metodice vznikal přírůstkový příjem jen s novým připojením, a proto by většina projektů na intenzifikaci čistíren odpadních vod a rekonstrukce kanalizací dosahovala téměř 100% finanční mezery. Tento přístup však není konzistentní s ostatními zeměmi.

Další nesoulad metodiky s přístupem v ostatních evropských zemích byl jednak v propojení růstu tarifů s potřebou návratnosti významné části odpisů, jednak ve způsobu definice scénáře „bez projektu". Nová metodika (pro projekty v rámci již existující infrastruktury) kalkuluje tarif pro scénář „bez projektu" s ohledem na potřebu pokrýt významnou část odpisů aktiv a provozních nákladů projektu a dále umožňuje splnit požadavek EK prokázat finanční udržitelnost celého systému.

Změna metodiky má dopad na výpočet výše podpory. Může docházet jak ke snížení, tak i ke zvýšení míry podpory. Toto je pouze obecná informace, žadatelé budou v nejbližší době kontaktováni individuálně SFŽP, přičemž jim bude sdělena přepočtená výše podpory, která vychází na základě použití nové metodiky, a bude také dohodnut další postup administrace žádosti.

Je třeba zdůraznit, že s ohledem na objem finančních prostředků, které mají být v rámci třetí výzvy rozděleny, není možné vystavit Českou republiku riziku, které by mohlo znamenat použití nevhodné metodiky. Zástupci MŽP a SFŽP ve spolupráci s poradenskou společností Mott MacDonald tak byli nuceni v rekordně krátkém čase zpracovat nový model výpočtu finanční analýzy. Navíc se během období prázdnin a dovolených podařilo získat oficiální souhlasné vyjádření Evropské komise k použití této metodiky pro všechny vodohospodářské projekty v rámci programového období 2007-2013.

Jelikož MŽP i SFŽP si uvědomují, že vzniklá situace, a to v některých případech zejména potřeba zajistit další prostředky na dofinancování projektu v poměrně krátké době, může být pro žadatele velmi problematická, bude do konce listopadu 2008 otevřena nová výzva pro žadatele řešící svými projekty aglomerace nad 2000 EO, kteří nebudou schopni splnit podmínky 3. výzvy a současně dokáží projekt v daném termínu upravit v souladu s podmínkami nové výzvy. Nový model výpočtu finanční analýzy včetně metodiky bude zveřejněn na stránkách OPŽP nejpozději dnem vyhlášení výzvy (předpoklad přelom září/října).

1) Iniciativa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) je jednou z forem technické pomoci Evropské komise v oblasti spolupráce mezi EK - DG REGIO, EIB a EBRD a představuje potenciální zdroj technické asistence pro členský stát a DG REGIO.

Finanční model pro vlastníky a provozovatele VH infrastruktury

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí