zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnotící kriteria pro Prioritní osu 6 byla upravena

23.09.2008
Obecné
Hodnotící kriteria pro Prioritní osu 6 byla upravena
Podle nových kriterií budou hodnoceny žádosti v nedávno vyhlášené šesté výzvě OPŽP.
Nejvýraznější změnou je úprava kriteria Hledisko přiměřenosti nákladů a tvorba nového „ceníku", podle kterého budou žádosti hodnoceny.

Na základě vlastních zkušeností i odborných studií následně přistoupil Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) ve spolupráci s experty Agentury ochrany přírody a krajiny (dále jen AOPK) a Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) k úpravě systému hodnocení žádostí. Kriteria, která se v procesu administrace osvědčila, zůstala beze změny, jiná kriteria byla upravena nebo kompletně přepracována.

Spočítejte si přiměřené náklady na projekt

Největší změny se dotkly kriteria „Hledisko přiměřenosti nákladů", které bylo ve 2. výzvě posuzováno podle tzv. „Ceníku AOPK" a pro řadu žádostí se stalo pomyslným kamenem úrazu. Ve snaze zajistit lepší informovanost žadatelů a zároveň podporu projektů, které efektivně využijí prostředky evropských fondů, byl místo „Ceníku AOPK" vypracován zcela nový materiál „Náklady obvyklých opatření OPŽP". Jde o tabulku, která přehlednou a srozumitelnou formou sděluje žadatelům, jaké náklady jsou na konkrétní opatření přiměřené. Náklady na jednotlivá opatření jsou stanoveny tak, aby mohlo být podpořeno jakékoli běžné opatření bez ohledu na podmínky konkrétní lokality. Tak si může každý žadatel o podporu z OPŽP jednoduše spočítat, zda v kriteriu „hodnocení přiměřenosti nákladů" uspěje nebo naopak zda jeho žádosti hrozí zamítnutí. V tomto případě jednoznačně doporučujme prověřit náklady v rozpočtu odborníkem v oboru a samozřejmě konzultovat projekt s pracovníky SFŽP či AOPK. Velkou výhodou nově upraveného kriteria je, že umožňuje pracovat s jakýmkoli předloženým rozpočtem, bez ohledu na typ použitého ceníku, což velmi zjednoduší práci žadatelům, projektantům i hodnotitelům.

Na dotaci dosáhlo téměř 400 žádostí

V rámci 2. výzvy Operačního programu Životní prostředí bylo ve dnech 19. listopadu 2007 - 31. ledna 2008 podáno 601 žádostí. Z důvodu nesplnění požadavků na formální úplnost nebylo akceptováno 38 projektů. Z důvodu nesplnění požadavků na obecnou a specifickou přijatelnost nebylo akceptováno 28 projektů. Zbylé projekty byly vyhodnoceny AOPK a SFŽP a předány k posouzení Řídícímu výboru OPŽP. Z tohoto počtu Řídící výbor OPŽP doporučil 138 projektů k zamítnutí a 397 žádostí k podpoře, které následně schválil Řídící orgán OPŽP. U těchto žádostí v současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele a příprava na financování projektů.

Posouzení a vyhodnocení takového množství žádostí bylo velkou zatěžkávací zkoušku pro všechny instituce a pracovníky zapojené do implementačního procesu a přineslo řadu cenných zkušeností. Zároveň SFŽP, AOPK i MŽP obdrželo množství podnětů k systému hodnocení žádostí ze strany žadatelů i odborné veřejnosti. V rámci SFŽP i AOPK byly zpracovány analýzy celého procesu, zároveň byly nezávislé expertní organizace v jednotlivých oborech požádány o zpracování revizí celého systému posuzování a hodnocení žádostí po odborné stránce.

Věříme, že v rámci vyhlášené výzvy bude možno podpořit co nejvíce kvalitních projektů zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Základním předpokladem pro úspěch každého projektu je zejména řádná příprava projektu a žádosti a konzultace s pracovníky k tomu určenými.

Kompletní hodnotící kriteria včetně tabulky „Nákladů obvyklých opatření OPŽP" jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí