zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo stavbu kotviště

02.10.2008
Voda
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo stavbu kotviště

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu nového kotviště pro sportovní plavidla v Litoměřicích. V blízkosti přístaviště pro výletní lodě vybudovaného Povodím Labe, s.p., vyroste do konce letošního roku ještě plovoucí molo pro lodě sportovní.

Kotviště vznikne na pravém břehu Mlýnského ramene při jeho ústí do Labe nad přístavištěm pro osobní dopravu. Hlavní součástí přístaviště bude plovoucí molo, které bude tvořeno podélnou přístupovou lávkou s jednostranným zábradlím a příčnými lávkami. Kotviště umožní bezpečné uvázání až 16 sportovních plavidel.

V místě soutoku, na pravém břehu Labe, se nachází Lodní náměstí, které je využíváno osobními lodními dopravci při zastávce v Litoměřicích. Rekreační plavba měla dosud zázemí pouze v místním jachetním oddíle, jehož kapacity však byly nevyhovující a provoz neměl veřejný charakter. Vzhledem ke stále více se rozvíjející rekreační plavbě na Labi a Vltavě je nutné vybudovat pro sportovní plavidla vhodné kotviště a zázemí pro posádky plavidel.

Cílem vybudování nového kotviště je posílení možnosti individuální turistiky v celé přilehlé oblasti. V současné době se v úseku řeky Labe mezi Mělníkem a obcí Žernoseky, tj. od Litoměřic proti proudu cca 44 km a po proudu cca 8 km, nenacházejí žádná stálá zařízení pro bezpečný výstup a nástup pasažérů využívajících malou osobní lodní dopravu. Vybudováním kotviště pro malá plavidla dojde k rozvoji cestovního ruchu na dolním Labi a zvýší se tím využívání labsko-vltavské vodní cesty.

Podobné využití vodních cest je možné vidět v celé Evropě. Jedním z hlavních kritických faktorů dalšího rozvoje cestovního ruchu na labské vodní cestě je neexistence základní infrastruktury - přístavišť, která zajišťují vzájemnou interakci mezi vlastní vodní cestou a přilehlým okolím. Absence přístavišť je limitujícím faktorem rozvoje rekreační plavby a dalším důsledkem je paradoxní stav, kdy vodní turista je po většinu plavby "izolován" na vodní cestě bez možnosti bezpečně vystoupit na břeh.

Stavba je financována se Státního fondu dopravní infrastruktury a celkové náklady se pohybují ve výši 6 mil. Kč.

http://ustecko.region24.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí