zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zdravotní plány měst se osvědčují v praxi

27.10.2008
Obecné
Zdravotní plány měst se osvědčují v praxi
Během semináře byly představeny výsledky pilotního testování nastavení systému podpory zdraví na úrovni měst

Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst nabídla účastníkům z řad zástupců měst, obcí a regionů návody pro postup k systémové podpoře zdraví obyvatel. Během semináře byly představeny výsledky pilotního testování nastavení systému podpory zdraví na úrovni měst za využití zdravotních indikátorů a Zdravotního plánu města.

Cílem Stálé Sekce Národní sítě Zdravých měst (NSZM), která proběhla pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Michaela Víta a za odborné podpory Pracovní skupiny Ministerstva pro zdravotní plány a politiky, bylo předat zkušenosti konkrétních měst, která se zapojila do pilotního procesu testování tvorby Zdravotního plánu města. Přítomným zástupcům měst, krajů, zdravotnických institucí, škol i dalším zájemcům byl nabídnut Manuál pro tvorbu pro tohoto typu dokumentu. Setkání se zúčastnila také senátorka Božena Sekaninová, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR.

Aktuální finanční zdroje v oblasti podpory zdraví představila Jarmila Rážová z Centra zdraví a životních podmínek Státního zdravotního ústavu. Zdravá města a obce dlouhodobě využívají k financování zdravotních aktivit dotační program Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví, postupně se zapojují také do grantů, ať už z Ministerstva zdravotnictví nebo z krajských úřadů. K dispozici jsou rovněž zdroje ze strukturálních fondů EU, města a obce se mohou účastnit i realizace projektů v rámci 2. programu EU v oblasti veřejného zdraví i dalších mezinárodních projektů. Mezinárodní souvislosti podpory zdraví i hlavní programy a aktivity Světové zdravotní organizace (WHO) přiblížila ředitelka její české kanceláře Alena Šteflová. Ke zdravotnímu plánování přispívá aktivně Státní zdravotní ústav prostřednictvím mezinárodního projektu Škola podporující zdraví (ŠPZ), do kterého se zapojilo 43 zemí. V ČR má Národní síť ŠPZ 222 členů z řad mateřských, základních a nově i středních škol.

Ředitel NSZM Petr Švec zdůraznil význam spolupráce na poli zdravotního plánování. „K podpoře Zdravých měst a obcí na svém území se v České republice přihlásilo již několik krajů, protože jejich političtí představitelé si uvědomují důležitost takového systémového kroku. Politickým rozhodnutím je také zpracování Zdravotního plánu města, které zatím probíhá v 5 pilotních městech.“ Ve spolupráci s odbornými partnery připravuje NSZM vyhlášení Společného tématu „plánování pro zdraví“.

Příkladem rozvíjející se spolupráce je provázání aktivit Zdravého města Mladá Boleslav se Zdravým podnikem WHO Škoda Auto a.s., který provozuje zdravotní programy pro své zaměstnance a v řadě projektů spolupracuje právě městem a jeho institucemi.

Zástupci pilotních Zdravých měst představili své zkušenosti se schvalováním a tvorbou Zdravotního plánu města. Ve Zdravém městě Chrudim probíhala tvorba Zdravotního plánu města ve dvou základních krocích a podařilo se sladit priority města s prioritami WHO. Zdravé město Litoměřice projednávalo Zdravotní plán napříč orgány města a je plánováno propojení Zdravotního plánu se strategickým plánem a také s rozpočtem města. Ve Zdravém městě Vsetín je ve výsledné struktuře Zdravotního plánu města obsažen kromě indikátoru zdraví obyvatel také indikátor možností pro zdravý životní styl, který je podporován nejen jednotlivými kampaněmi, ale především dlouhodobými projekty.

Zdroj: www.zdravamesta.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí