zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

03.11.2008
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 3. listopadu 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

17.  
Navýšení prostředků na zajištění realizace investičních akcí řešících důsledky po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem v s. p. DIAMO  
č.j. 1631/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

K projednání bez rozpravy:

39.  
Pracovní návštěva generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Mohameda ElBaradei v České republice ve dnech 10.-11. listopadu 2008  
č.j. 1625/08  
Předkládá: ministr zahraničních věcí 

41.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.r.o., Nábřežní 4, Praha 5, pro vjezd motorovými vozidly na účelové komunikace na území CHKO Šumava za účelem provádění geodetických prací při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Svatá Kateřina u Chudenína  
č.j. 1564/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras pro konání XIV. TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT  
č.j. 1565/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 43.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Babiččino údolí, pro realizaci dočasné stavby „Dřevěného stánku rychlého občerstvení s terasou, domovní studny, domácí čistírny odpadních vod a kanalizace"  
č.j. 1566/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 44.  
Monitoring netopýřích populací ve vybraných národních přírodních rezervacích (NPR) a národních přírodních památkách (NPP) v ČR, žadatel ČESON - Česká společnost pro ochranu netopýrů, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, zastoupená Mgr. Tomášem Bartoničkou, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno  
č.j. 1567/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 45.  
Změna usnesení vlády č. 18 ze dne 9. ledna 2008 o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les a Přírodní rezervace Údolí řeky Teplé v souvislosti s obnovou malé vodní elektrárny na řece Teplé v k.ú. Tisová u Otročína  
č.j. 1568/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 46.  
Změna usnesení vlády ČR č. 875 ze dne 9. července 2008, kterým byla povolena výjimka podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory, a to pro konání Mistrovství České republiky v motoskijöringu v prostorách sportovního areálu TJ START v obci Olešnice v Orlických horách  
č.j. 1569/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 47.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Blanský les pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1570/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 48.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 34, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, a to za účelem realizace záměru "Rekonstrukce nákladní lanové dráhy na SH Bezděz"  
č.j. 1571/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 49.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) a odst.2 písm.b) zákona pro podnik Lesy České republiky, s.p., semenářský závod Týniště nad Orlicí, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP a vstup do I. zón ochrany přírody KRNAP mimo vyznačené cesty  
č.j. 1572/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 50.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jeseníky pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1573/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 51.  
CHKO Šumava I. zóna a Přírodní rezervace (PR) Úhlavský luh - změna trasy naučné stezky a vybudování třech povalových chodníčků, žadatel Obec Hamry, Hamry č.p. 30, 340 22 Nýrsko  

č.j. 1574/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 52.  
Žádost paní Adély Randákové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1598/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 53.  
Žádost společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem energetické soustavy na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1599/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

54.  
Žádost Ing. Klementiny Jelínkové, Ing. Petra Jelínka a Ing. Jiřího Jelínka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel do lokality Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 1600/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 55.  
Vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) na území Hlavního města Prahy - výjimka pro výzkum ekologie modrásků, žadatel Petr Záruba, Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice  

č.j. 1601/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

57.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a k) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště za účelem realizace záměru "Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště - I. etapa"  
č.j. 1636/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

61.  
Návrh na obeslání Osmého zasedání konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Dvacátého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu  
č.j. 1643/08  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

Pro informaci:

1.  
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007  
č.j. 1616/08  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, místopředseda vlády a ministr životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí