zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová výzva pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí

10.12.2008
Voda
Nová výzva pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí
Výzva se vztahuje na prioritní osu 1 OPŽP Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány  od 15. prosince 2008 do 23. února 2009.

Výzva se vztahuje na prioritní osu 1 OPŽP Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.

Podporované aktivity v podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

  • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
  • Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO.


Omezení v rámci výzvy

Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglomerace uvedené na seznamu   aglomerací v tabulce B1, B2, C1 a C2, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, dle Usnesení  vlády ČR  ze dne  4.2.2008  č. 113. Aktualizovaný  seznam aglomerací k 26.5.2008 je nedílnou součástí této  výzvy.

Dále budou přijímány žádosti řešící aglomerace nad 2000  EO (  viz. Aktualizovaný  seznam aglomerací k 26.5.2008 je nedílnou součástí této  výzvy)   které byly v rámci 3. výzvy OPŽP písemně podány a nebyly schváleny. 

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:

  • navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém (tzn. je technicky nezbytná pro napojení nového znečištění v rámci projektu),
  • objem rozpočtových nákladů  v žádosti o podporu  na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Podporované aktivity v oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody

  • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel,
  • Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel.

Omezení v rámci výzvy

Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Důležitý je seznam aglomerací

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení.

Projekty jsou podporovány z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úplný text výzvy, Hodnotící kritéria a seznam aglomerací ke stažení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí