zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PRO EKO - 5. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov.

15.12.2008
Odpady
PRO EKO - 5. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov.
PRO EKO s novou nomenklatúrou kladie dôraz na trvalo udržateľný rozvoj a komplexnú prezentáciu eko-technológií.

Uskutočňuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci s Recyklačným fondom. Nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky (predtým R.I.S.). Tematicky je prepojená  so súbežnými podujatiami – 12. výstavou stavebníctva PRO ARCH (stavebný odpad), 8. výstavou  regionálneho rozvoja PRO REGION (OH vo verejnej správe) a  5. výstavou  obnoviteľných zdrojov a úspor energií PRO ENERGO. Významným doplnkom je 5. výstava úžitkových vozidiel a komunálnej techniky ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ.

PRO EKO s novou nomenklatúrou kladie dôraz na trvalo udržateľný rozvoj a komplexnú prezentáciu eko-technológií. Okrem odpadového hospodárstva (technológie, stroje a zariadenia pre zber, separáciu, recykláciu odpadu a i.) je obohatená o oblasť vody (ochrana vôd, monitoring, rozbor a spracovanie odpadových vôd a pod.), o oblasť zeme (dekontaminácia, sanácia, revitalizácia pôdy, odstraňovanie ekologických záťaží  a pod.), o vzduch (čistenie ovzdušia, filtračné zariadenia, technológie kvality ovzdušia, odstraňovanie znečisťujúcich plynov a emisií a pod.). Touto zmenou oslovujeme predstaviteľov miest a obcí, podnikových ekológov, pracovníkov z oblasti životného prostredia, vedúcich pracovníkov, majiteľov a špecialistov firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve  a ďalších.

V rámci odborného programu a sprievodných podujatí so spoločnou témou OBAL NIE JE ODPAD pripravujeme:

·         medzinárodnú konferenciu MŽP SR ku Dňu Zeme (21.04.2009),

·         5. ročník celoslovenskej konferencie „Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov“ (22.04.2009),

·         seminár Manažment odpadového hospodárstva priemyselných prevádzok a jeho optimalizácia (23.04.2009),

·         medzinárodnú kooperačnú burzu v rámci odpadového hospodárstva v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (23.04.2009),

·         zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS,

·         prehliadka filmov EKOTOPFILM 2008,

·         súťaž TOP EKO - najlepší dosiahnutý pokrok v recyklácii a zhodnocovaní odpadov, kde sa vystavujúce firmy môžu prihlásiť,

·         súťaž  v zbere triedeného odpadu pod názvom „Pomôžme recyklovať - Recyklačný deň s Rádiom Regina“ (22.04.2009),

·         Akademický deň - venovaný prevažne žiakom a študentom, pedagógom (24.04.2009).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí