zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČPSOŽP vyzývá vládu, aby se zabývala situací v oblasti trhu druhotných surovin

19.02.2009
Odpady
ČPSOŽP vyzývá vládu, aby se zabývala situací v oblasti trhu druhotných surovin

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (CICPEN) zastupuje zájmy výrobců baleného zboží a obalů a jako takové již několik měsíců s obavami sleduje stále se zhoršující situaci na trhu druhotných surovin. Sdružení, které je členem celoevropské asociace EUROPEN zaměřené na řešení recyklace a využití obalového odpadu, jsou dostupné informace z celé EU.

Členové sdružení upozorňují na dlouhodobý propad trhu druhotných surovin, který již nyní má výrazný ekonomický dopad na výrobce baleného zboží i výrobce obalů.  Pokles příjmů z prodeje druhotných surovin ve všech evropských státech zvyšuje tlak na výrobce zodpovědné za spolufinancování třídění odpadu v rámci plnění povinností výrobců podílet se na recyklaci obalových odpadů.

Česká republika se díky dlouhodobé spolupráci průmyslu sdruženého prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, úsilí jednotlivých měst a obcí a v neposlední řadě ochotě našich občanů třídit, dostala na přední místa Evropy v odpovědném nakládání s odpady.

Současná krize v odbytu druhotných surovin spojená s drastickým poklesem cen jednotlivých komodit má na náš rozvinutý systém třídění odpadů ekonomicky rozsáhlejší dopad. Větší než zaznamenávají ty státy EU, které své recyklační programy omezily na nezbytně vyžadované minimum. České úřady totiž zavedly pro výrobce baleného zboží recyklační požadavky, které nejen že jdou vysoko nad požadavky EU, ale dokonce patří k nejpřísnějším v EU vůbec.

Tento ekonomický dopad na systém tříděného sběru musí být kompenzován, pokud nemá dojít k jeho rozvrácení. Z tohoto důvodu považujeme zveřejněný Stabilizační program pro tříděný sběr odpadu, který začala realizovat autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, za nutnost.  Je třeba si však zároveň uvědomit, že výrobní podniky se nacházejí ve velmi vážné situaci a zvýšení cen za sdružené plnění, ke kterému v důsledku nutnosti ekonomické stabilizace systému třídění odpadu dochází, je velmi významné.

Vyzýváme proto vládu, aby se ujala i svojí odpovědnosti a zvážila urychlenou ekonomickou pomoc systému třídění, ať již prostřednictvím autorizované obalové společnosti, nebo městských a obecních rozpočtů. Vláda je odpovědná za to, že z dnešního hlediska svým příliš ambiciózním plánem maximalizace materiálové recyklace, způsobila takovou nerovnováhu na trhu druhotných surovin, že systém třídění nyní vyžaduje obrovské náklady na svou stabilizaci.

Jednou z možností řešení je, aby vláda použila prostředky ze Státního fondu životního prostředí na pomoc městům a obcím. Již po dobu několika let každý jednotlivý podnik uvádějící na trh balené zboží do tohoto fondu povinně přispívá. Věříme, že těchto více než  100 milionů korun by mohlo být jedním z rychlých stabilizačních opatření na podporu systému třídění a recyklace odpadu. 

Jako sdružení zastupující všechna odvětví průmyslu užívající obaly a obalové materiály současně odmítáme veškeré naprosto nekoncepční návrhy Ministerstva životního prostředí, ať již jde o návrhy oficiální či návrhy neoficiálně šířené okruhem poradců tohoto ministerstva. Odmítáme tak nejen zavádění záloh na jakékoli obaly což by vyžadovalo miliardové náklady, ale i zavádění daní z obalů, které nedávno zazněly. Odmítáme i absurdní úvahy o tom, že kritický nedostatek poptávky po recyklovaných materiálech ministerstvo vyřeší dalším zvýšením zákonných požadavků na recyklaci.

Žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby konečně věnovalo pozornost expertům, kteří s řízením odpadového hospodářství mají skutečnou zkušenost. Například odborným zástupcům Svazu měst a obcí České republiky, který se již déle než rok snaží předložit ministerstvu i vládě svou koncepci nakládání s odpady opřenou o letitou zkušenost tisíců starostů a úředníků samospráv. V neposlední řadě považujeme také za nutné příslušně změnit Plán odpadového hospodářství a urychleně odstranit legislativní bariéry zavedení moderních technologií energetického využití odpadu. 

Zdůrazňujeme, že průmysl České republiky je i nadále připraven zhostit se své odpovědnosti za třídění a využití odpadů, kterou projevil již před lety, když po dobu více než tří let financoval rozvoj třídění odpadů v ČR zcela dobrovolně a bez tlaku zákonných norem.

Chápeme, že současná situace vyžaduje zvýšené ekonomické náklady, aby bylo možné systém třídění udržet v chodu. Nejsme však připraveni v době ekonomické recese akceptovat enormní náklady spojené s navrhovanými experimenty, které MŽP předkládá jako řešení krize v oblasti odpadového hospodářství a které nejsou podloženy jedinou ekonomickou analýzou. 

Kontakt:

tajemník CICPEN,  Jan Bláha,  tel.: 602 354 159,  blaha@cicpen.cz

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí,   

Na Pankráci  19,   140 21  Praha  4

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí