zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Města a obce dostaly šanci k řešení krize v odběru tříděných odpadů

18.02.2009
Odpady
Města a obce dostaly šanci k řešení krize v odběru tříděných odpadů
Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) projednala zhoršující se situaci v oblasti tříděného sběru odpadu.
Komise konstatovala, že celý systém třídění, který mimochodem patří k nejlepším v Evropě, by mohl být vážně ohrožen, pokud nebude přijata řada opatření. Na svém jednání komise projednala Stabilizační program pro tříděný sběr odpadů, který ji předložila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.. S návrhy řešení nynějších problémů odpadového hospodářství zástupci komise následně seznámili členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

Stabilizační program pro tříděný sběr odpadů představuje výraznou, a v současnosti jedinou rychle účinnou, pomoc městům a obcím. „Společnost EKO-KOM uvolní prostředky, které dorovnají ztrátu třídícím linkám způsobenou momentálně klesajícím zájmem o druhotné suroviny. Třídící linky tak budou moci dál zpracovávat stejné množství odpadů a navíc ho třídit lépe a tím plnit rostoucí požadavky na kvalitu jimi produkovaných surovin," vysvětlil podstatu Stabilizačního programu Oldřich Vlasák, předseda SMO ČR a dodal: „Není tedy důvodu, aby obce musely za odběr vytříděného odpadu svozovým společnostem platit."

Podle SMO ČR šlo současným problémům zamezit již dříve. „Není správné, že stále dochází k aktivnímu blokování moderních technologií využívání odpadů, které jsou v EU více a více podporovány," uvedl Oldřich Vlasák. Podle něj jde například o v České republice značně opomíjené energetické využití odpadů. „Jak se právě nyní ukazuje, tato jednostranná orientace České republiky na materiálové využití odpadů (recyklaci) způsobila, že v momentech poklesu hospodářské aktivity je ohrožen celý systém třídění a využití odpadů, který díky úsilí občanů generuje využitelné suroviny," vysvětlil Oldřich Vlasák s tím, že právě bez výrazné finanční podpory by mohl celý systém během několika týdnů zaznamenat významný propad. „Jsme si vědomi toho, že vysoké finanční náklady, kterými se průmysl prostřednictvím společnosti EKO-KOM bude spolupodílet na zajištění ekonomiky tříděného sběru, dopadnou na podniky. Ty se právě dnes ale nacházejí v obtížné situaci a právě z tohoto důvodu je jasné, že jakkoli je podíl průmyslu na řešení stávající situace významný a vítaný, není stabilizační program sám o sobě dostatečným řešením celého problému," doplnil Vlasák.

Zástupci Komise proto hned ve čtvrtek odpoledne na mimořádném zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informovali zákonodárce o situaci v tříděném sběru a o řešení měst a obcí ve spolupráci se společností EKO-KOM systém sběru stabilizovat. Přednesli také požadavky směrem k legislativnímu rámci své činnosti. „Vyzvali jsme poslance, aby nepřipustili další zvyšovaní požadavků na využití odpadů v českých předpisech, zejména v situaci, kdy na evropském trhu odpady obtížně nacházejí odbyt a současně řada českých předpisů jde vysoce nad rámec požadavků EU," vysvětlila Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové. „Je nezbytné, aby už nedocházelo k dalším komplikacím stávající situace jakýmikoli výraznými zásahy do celého systému nakládání s odpady," dodala. Jde zejména o zavádění zálohových systémů, povinnosti třídit konkrétní, ministerstvem životního prostředí stanovené materiály bez ohledu na místní situaci. „Naše výzva zahrnovala i požadavek na urychlené odstranění legislativní bariéry, která brání zavedení moderních technologií energetického využití odpadu v příslušných zařízeních a požadavek na provedení náležitých změn národního Plánu odpadového hospodářství," uvedl Pavel Drahovzal, právník Kanceláře Svazu měst a obcí ČR. Zástupci SMO ČR, EKO-KOMU, a.s. a Hospodářské komory společně upozornili poslance na nutnost změny pravidel využití prostředků z operačních programů tak, aby se české odpadové hospodářství stalo konečně stejně účelným a efektivním, jako je v těch státech EU, kde jsou odpadové předpisy vytvářeny pouze na základě expertních znalostí.

Komise vyjádřila své přesvědčení, že pokud podněty Svazu měst a obcí ČR nebudou neprodleně přijaty, pak současná vážná situace v odpadovém hospodářství bude jen předzvěstí toho, jak nepředvídatelným a nevyváženým vývojem nakládání s komunálním odpadem projde v příštích letech. Odkládat přijetí dlouhodobé, trvale udržitelné koncepce českého odpadového hospodářství postavené na integrovaných systémech nakládání s odpady (materiálové a energetické využití odpadů) není dobrým přístupem, jelikož za několik let bude Česká republika stejně nucena přistoupit na technologická řešení, jejichž nezbytnost je zřejmá již dnes. Nicméně právě díky opoždění, které je již dnes výrazné, bude v budoucnu nucena situaci řešit pod extrémním tlakem a za enormních nákladů.

Autor: www.smocr.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí