zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky ČR

21.02.2009
Voda
Odpady
Příroda
Energie
Veřejné zakázky ČR

Evid číslo VZ 60028510 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: výroba elektrické energie
Název zadavatele: RenoEnergie, a. s.
Sídlo zadavatele: Praha 9 - Koloděje
Název VZ: MVE A JEZ BEROUN – DODÁVKA, MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU KOMPLETNÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
Místo plnění / realizace: Beroun
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  42112210-2
Název kódu CPV:  Vodní turbíny
Předpokládaná hodnota bez DPH:  45 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  20.04.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.12.2009  do:  01.12.2010
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028473 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Uherské Hradiště
Sídlo zadavatele: Uherské Hradiště
Název VZ: Zateplování a úspory energií v budovách mateřských škol Pod Svahy a Štěpnická, Uherské Hradiště
Místo plnění / realizace: Město Uherské Hradiště
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Název kódu CPV:  Stavba konstrukcí
Předpokládaná hodnota bez DPH:  13 400 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.06.2009  do:  30.09.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028472 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Uherské Hradiště
Sídlo zadavatele: Uherské Hradiště
Název VZ: Úspory energie při provozu Mateřské školy Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště
Místo plnění / realizace: Město Uherské Hradiště
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Název kódu CPV:  Stavba konstrukcí
Předpokládaná hodnota bez DPH:  4 350 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.06.2009  do:  30.09.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028468 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Uherské Hradiště
Sídlo zadavatele: Uherské Hradiště
Název VZ: Úspory energie při provozu Základníškoly Pivovarská 200 a Pivovarská 359, Uherské Hradiště - Jarošov
Místo plnění / realizace:
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Název kódu CPV:  Stavba konstrukcí
Předpokládaná hodnota bez DPH:  6 350 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  30.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 15.06.2009  do:  30.09.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028432 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele:
Název zadavatele: Město Cheb
Sídlo zadavatele: Cheb
Název VZ: „Zateplení fasády, výměna oken a dveří objektu Dragounská 12, Cheb“
Místo plnění / realizace: Dragounská 12, Cheb
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262521-9
Název kódu CPV:  Fasády
Předpokládaná hodnota bez DPH:  7 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  18.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.06.2009  do:  31.07.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028430 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele:
Název zadavatele: Město Cheb
Sídlo zadavatele: Cheb
Název VZ: „Zateplení fasády, výměna oken a dveří 5. ZŠ – Matěje Kopeckého 1160, Cheb“
Místo plnění / realizace: 5. ZŠ, Matěje Kopeckého 1160, Cheb“
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45262521-9
Název kódu CPV:  Fasády
Předpokládaná hodnota bez DPH:  8 500 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  16.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.07.2009  do:  31.08.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028400 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Milevsko
Sídlo zadavatele: Milevsko
Název VZ: VÝSTAVBA III. ETAPY SKLÁDKY JENIŠOVICE A REKLUTIVACE ČÁSTI ÚLOŽIŠTĚ SKLÁDKY JENIŠOVICE
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45222110-3
Název kódu CPV:  Výstavba skládek odpadů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  23 500 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028366 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: rostlinná, živočišná výroba
Název zadavatele: Jiří Dobrovolný
Sídlo zadavatele: Praha 1
Název VZ: Oprava a odbahnění rybníka Rekovec k.ú. Lipník u Hrotovic
Místo plnění / realizace: Lipník u Hrotovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Název kódu CPV:  Výstavba vodních děl
Předpokládaná hodnota bez DPH:  3 400 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  11.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.06.2009  do:  31.12.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028364 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: územně samosprávný celek
Název zadavatele: Ústecký kraj
Sídlo zadavatele: Ústí nad Labem
Název VZ: Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji – 1. etapa
Místo plnění / realizace: Ústecký kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90721700-4
Název kódu CPV:  Ochrana ohrožených druhů
Předpokládaná hodnota bez DPH:  9 009 244.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.04.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.04.2009  do:  30.11.2010
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60028304 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Lysá nad Labem
Sídlo zadavatele: Lysá nad Labem
Název VZ: Zateplení ZŠ Lysá nad Labem
Místo plnění / realizace: ZŠ Lysá nad Labem
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45214200-2
Název kódu CPV:  Stavební úpravy školních budov
Předpokládaná hodnota bez DPH:  35 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  12.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.06.2009  do:  31.08.2010
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60027588 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Česká Lípa
Sídlo zadavatele: Česká Lípa
Název VZ: Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul. Ústecká v České Lípě
Místo plnění / realizace: ulice Ústecká , Česká Lípa
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45215200-9
Název kódu CPV:  Stavební úpravy zařízení sociální péče
Předpokládaná hodnota bez DPH:  23 750 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  04.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od: 01.04.2009  do:  30.11.2009
Datum zveřejnění: 20.02.2009
Evid číslo VZ 60026636 - zveřejněno dnes
Typ formuláře: Opravný
Druh řízení: Otevřené Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Služby pro širokou veřejnost
Název zadavatele: Město Hlinsko
Sídlo zadavatele: Hlinsko
Název VZ: Svoz odpadů ve městě Hlinsko
Místo plnění / realizace: kat.ú.: Hlinsko v Čechách, Blatno u Hlinska, Srní u Hlinska a Chlum u Hlinska
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90512000-9
Název kódu CPV:  Odvoz odpadu
Předpokládaná hodnota bez DPH:  46 400 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.03.2009 Aktuální:  Ano
Doba plnění  od:  do:  
Datum zveřejnění: 20.02.2009

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí