zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Vodovody a kanalizace – legislativa a smluvní vztahy

06.03.2009
Voda
Pozvánka na seminář Vodovody a kanalizace – legislativa a smluvní vztahy
Obsahem semináře bude seznámení s právním rámcem prostřednictvím z něj vyplývajících povinností a chyb, kterých se vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací dopouštějí.

Dům techniky Pardubice
 Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
 Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR
 Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
 Agentura práce
a  Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí

Vás zve na Akreditovaný seminář MV ČR
Akreditace číslo: AK I./PV-565/2004

Vodovody a kanalizace – legislativa a smluvní vztahy
Právní rámec a praxe – Smluvní vztahy, ceny pro vodné a ceny pro stočné – rámcové ukazatele, plány financování obnovy a realizace

14. 5. 2009

800 – 900   Prezence
900 –1400   Odborný program

• Základní povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací při plnění povinností souvisejících se smluvními vztahy, výpočtem (kalkulací) cen pro vodné a stočné včetně vyúčtování a plánem financování obnovy, základní pojmy užívané s výše uvedeným výčtem povinností
• Smluvní vztahy v členění na smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, vlastníků s provozovateli a vlastníků popřípadě provozovatelů s odběrateli
• Problematika položek výpočtu (kalkulace), které tvoří cenu, ale jejich výše může být diskutována např. odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku
• Problematika výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné v různých organizačních formách vlastnění a provozování. Vyúčtování a jeho zpracování v elektronické podobě
• Analýza výsledků vyúčtování za rok 2007 po jednotlivých položkách a podílových hodnotách s vymezením minim, maxim a vážených průměrů
• Definice pojmů investice, oprava, technické zhodnocení hmotného majetku, obnova
• Rozbor příkladů písemných dohod (smluv) mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací, smluv vlastníků a provozovatelů, smluv vlastníků po případě provozovatelů vodovodu nebo kanalizace s odběratelem, výpočtů (kalkulace) cen pro vodné a pro stočné včetně vyúčtování a plánů financování obnovy
• Diskuse a závěr
Změna programu vyhrazena

Obsahem semináře bude seznámení s právním rámcem prostřednictvím z něj vyplývajících povinností a chyb, kterých se vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací dopouštějí. Možné důsledky chyb a jejich náprava. Zaměření na smluvní vztahy, výpočet ceny pro vodné a stočné a jejich tzv. vyúčtování, definice pojmů pro finanční výpomoc z dotačních programů a naplňování plánu financování obnovy.
Seminář je určen pro všechny vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, zástupce obcí i když nejsou vlastníky vodovodů a kanalizací, pracovníky vodoprávních úřadů, autorizované inženýry v oboru vodní hospodářství ale i významné odběratele.

P ř e d n á š í :
Ing. Vladimír  Chaloupka, zástupce ředitele odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství, spoluautor uvedeného zákona a vyhlášky, jejich novel a předseda výkladové komise Ministerstva zemědělství k těmto právním předpisům.

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová

Informace: Martina Buchtová
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky  2686
532 27  Pardubice
Tel.: 466 614 320, Fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
 www: dtpce.cz

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: čtvrtek 14. května 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy  č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od Domu techniky(30,-/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 13. 5. 2009 na adresu:
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice
tel.: 466 614 320,  fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
5. Účastnický poplatek činí ……  1 904,- Kč a obsahuje vložné  ... 1 600,- Kč 19% DPH  … 304,- Kč                                                     
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u GE Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020714. Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí