zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zásady navrhování zateplovacích systémů

16.03.2009
Energie
Vytápění, zateplení
Zásady navrhování zateplovacích systémů
Hlavním důvodem pro zateplování budov, často ne jediným, jsou dosažené úspory.
Výrazně se sníží zejména náklady na vytápění, ale existují i další pozitivní faktory, týkající se akustiky či ochrany před nežádoucím přehřátím vnitřních prostor v létě, požární hledisko apod. Důležitá je rovněž volba tepelně izolačního materiálu a jeho kvalita.

Před vlastním návrhem zateplení je nutno rozhodnout, jaká má být jeho očekávána kvalita - zda chceme jen to nejnutnější nebo alespoň běžný standard či už něco navíc. S volbou mohou pomoci kritéria podle tabulky, která vychází z ČSN 73 0540-2 (kvalita zateplení je v ní seřazena od minima po maximum). Po výběru typu zateplení následuje zadání projektu, kde se zohlední zvolená kvalita zateplovacího systému. Poté následuje vlastní realizace.

Dnes je na trhu již řada velmi dobrých izolačních materiálů pro zateplovací systémy. Ke špičce v České republice i na světovém trhu patří výrobky společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o. Tato firma nabízí oba typy vláknitých tepelných izolací, jak kamennou, tak skelnou minerální vlnu (viz "Nové izolační materiály" na této straně).

NEJVĚTŠÍ NÁROKY U STŘECH A FASÁD

Jak už bylo řečeno, v 90 procentech případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka. Úspora nákladů na vytápění objektu je proto hlavním ukazatelem pro výběr tepelné izolace. Samozřejmě, že největší únik tepla lze zaznamenat přes fasádu a střechu, ale je třeba sledovat také další části objektu, například podlahy, stěny sklepa, výplně otvorů, různé detaily apod. Ideálním řešením by bylo obalit úplně celou stavbu do tepelné izolace, což se dnes u některých objektů také děje. Je však logické, že tepelné ztráty budou při rozdílu teploty z 0 °C na 20 °C či z -15 °C na 20 °C jinak velké a stejně tak požadavky na zateplení zde budou rozdílné. K rozdílu teploty celkem 35 °C (tento rozdíl je závislý na nadmořské výšce a zeměpisném umístění stavby) dochází například u zmiňovaných fasád a střech, a právě proto by se zde měla kvalita a tloušťka tepelné izolace volit co možná nejvyšší.

Také provedení montáže by mělo být podle zásad uvedených ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS). Ne-smíme opomíjet ani kvalitu oken a dveří a zejména zabránit vzniku tepelných mostů.

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Nároky na zateplení pro každou část budovy řeší ČSN 73 0540, která uvádí, jaký musí mít ta či ona konstrukce součinitel prostupu tepla UN [W.m-2.K-1], což je hodnota, která názorně ukazuje, jak rychle teplo uniká z objektu. K této normě se vztahují i předpisy zakotvené ve stavebním zákoně a jeho prováděcí vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, a v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho prováděcí vyhlášce MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

Norma ČSN 73 0540 již za dobu své existence prošla řadou revizí. Z poslední doby vzpomeňme velkou úpravu v roce 2002 a další revize z let 2005 (ČSN 73 050-2 ZMĚNA Z1) a 2007 (ČSN 73 050-2 ZMĚNA Z2).

Od ledna 2009 platí zákon č. 177/2006 Sb., kde je dle § 6a o snižování energetické náročnosti nutno zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost u všech nových budov a větších změn existujících budov nad 1000 m2. Dále je třeba prokázat energetickou náročnost u existujících budov při změně vlastníka či nájemce průkazem energetické náročnosti budovy (platnost 10 let).

Zpracováno z podkladů společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o.


NOVÉ IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Orsil AKU jsou izolační desky vyrobené z kamenného vlákna Orsil o rozměru 1000 x 625 mm (vyráběné tloušťky materiálu jsou 40, 60, 80 a 100 mm). Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Tato výjimečná izolace byla vyvinuta na základě dlouhodobého vývoje v laboratořích a sledování požadavků trhu. Je ideální kombinací akustických a protipožárních požadavků na sádrokartonové příčky. Minerální vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

Orsil AKU je ideální materiál pro použití do sádrokartonových konstrukcí příček a podhledů s modulem 625 mm, díky čemuž má velmi široké uplatnění v suché výstavbě. Tato izolace splňuje vysoké nároky z hlediska akustiky a protipožární odolnosti s požadavkem na objemovou hmotnost >= 40 kg.m-3.


Přednosti materiálu:

- velmi dobré izolační vlastnosti,

- vysoká protipožární odolnost,

- výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti,

- nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru,

- ekologická a hygienická nezávadnost, - vodoodpudivost - izolační materiály Orsil jsou hydrofobizované,

- dlouhá životnost,

- odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu,

- snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat.

Isover Domo Comfort je izolační pás ze skelného vlákna o šířce 1200 mm se speciálním polepem ze spodní strany. Díky tomuto polepu je měření, řezání i vlastní montáž této tepelné a zároveň akustické izolace mnohem rychlejší a snadnější. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

Izolační rolované pásy jsou baleny do PE fólie, dodávány v MPS balení (24 rolí, objem 4,09 m3) v tloušťkách 100, 150 a 180 mm. Materiál je komprimován a po rozbalení rychle nabývá jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, náklady na transport, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě.


Přednosti materiálu:

- velmi dobré tepelně izolační vlastnosti

- velmi dobrá pohltivost zvuku,

- nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru,

- ekologická a hygienická nezávadnost,

- vodoodpudivost - izolační materiály Isover jsou hydrofobizované,

- dlouhá životnost,

- odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu,

- snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat.

Kompletní katalog materiálů Orsil a Isover včetně doporučených pracovních postupů a důležitých zásad pro jednotlivé aplikace naleznete na www.isover.cz.

volba tepelné izolace


Výpočetní program zájemcům napoví, jakou izolaci zvolit pro šikmé i ploché střechy, stěny a podlahy dané stavby. Po zadání několika údajů a vybraného materiálu lze zjistit, zda vybraná skladba splňuje požadavky pro doporučené řešení či pouze vyhovuje, nebo zda už je zcela nevyhovující. Program naleznete v technickém úseku na www.isover.cz.

Stupeň kvality zateplení

st. označení kritérium dle ČSN 73 0540-2 hodnota

1 požadované zateplení max. hodnota souč. prostupu tepla U dle konstrukce

2 doporučené zateplení max. hodnota souč. prostupu tepla U dle konstrukce

3 nízkoenergetický dům roční měrná potřeba tepla na vytápění eA <= 50 kWh.m-2.a-1

4 pasivní dům roční měrná potřeba tepla na vytápění eA <= 15 kWh.m-2.a-1

5 nulový dům roční měrná potřeba tepla na vytápění eA &asymp; 0 kWh.m-2a-1

Pozn.: V ČSN 73 0540-2 jsou kromě těchto hlavních kritérií i další, která by se měla také dodržovat
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí