zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Watenvi: odpady, legislativa, velká voda a peníze

01.04.2009
Obecné
Voda
Odpady
Watenvi: odpady, legislativa, velká voda a peníze
Omezení skládek komunálních biologicky rozložitelných odpadů se nyní intenzivně věnují všechny státy evropského společenství.

Právě touto problematikou se bude zabývat Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti 26. – 28. května 2009. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, veškeré informace o problematice hospodaření s vodou, rozvoje infrastruktury a odpady.  Týkat se bude především legislativy a financování projektů z Operačního programu Životního prostředí.

Češi už dobře třídí odpad

Do roku 2010 by náš stát měl snížit množství komunálních, biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku o 20 procent v porovnání s rokem 2000.  Ročně jeden člověk u nás vyprodukuje v průměru 250 kilogramů skládkovaného odpadu.

Zajímavé je, že se Češi už naučili velmi dobře třídit odpad. Dokumentují to sběrná místa (ekologické dvory), jejichž kapacita je plně využívána. „Souvisí to s růstem životní úrovně, přičemž má produkce komunálních odpadů rostoucí trend,“ uvedla ing. Jiřina Vyštejnová, členka představenstva Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). Podle ní navíc Českou republiku čeká implementace novely směrnice EU o odpadech z minulého roku. V ní bude mimo jiné zakotvena nová pětistupňová směrnice o nakládání s odpady. Podle tohoto dokumentu budou všechny členské státy povinny zajistit sekundární využití odpadů. Půjde tedy především o primární recyklaci a nerecyklovatelný odpad bude použit k výrobě energie.

Nový program ministerstva na energii z odpadů

STEO je organizací sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají energetickým využíváním odpadů. Je společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR hlavním partnerem projektu Opad je energie. Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. Projekt byl zahájen právě v těchto dnech a financuje jej MPO ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Připomeňme si, že sdružení STEO a další české instituce na spalování komunálního odpadu (ZEVO, Malešice v Praze, TERMIZO Liberec a SAKO Brno, a.s.) jsou členy Evropské konfederace provozovatelů zařízení na energetické využívání odpadu CEWEP se sídlem v Bruselu. Ta sdružuje 340 evropských zařízení na energetické využívání odpadu, jenž ročně zpracují 58,5 milionů tun jinak nevyužitelného, spalitelného komunálního odpadu.

Odpady a jak dál

Právě seminář „Odpady 2009 a jak dál?“ bude součástí odborného doprovodného programu Watenvi, na němž se budou prezentovat zástupci STEO a MPO.

„Většina evropských států směsný zbytkový odpad z domácností a živností spaluje v moderních zařízeních komunálního odpadu a využívá jej jako zdroj energie, tedy elektřiny a tepla. Například ve Švýcarsku, kde se už od roku 2000 nesmí sládkovat vůbec, je v nepřetržitém provozu třicet spaloven. Obdobná situace je v Dánsku, Nizozemsku, Belgii, Německu, Rakousku a Švédsku. K problému se dobře staví Velká Británie, kde se v současnosti staví nové spalovny odpadů,“ konstatovala Vyštejnová.

Poznamenala, že naše republika v tomto směru částečně zaostává, neboť za posledních deset let bylo uvedeno do provozu pouze jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů – Termizo v Liberci, které začalo fungovat v roce 1999. Po tomto roce vzniklo několik záměrů, které se nesetkaly s podporou ministerstva životního prostředí a nevládních organizací, ani s pochopením občanských iniciativ a sdružení. Zdá se, že tyto subjekty nebyly dostatečně informovány o výhodách energetického využívání odpadu ani o jeho negativních dopadech na životní prostředí.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi zahrnuje 15. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Projekty se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.

Jana Tyrichová

manažer PR a reklamy WATENVI

Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí