zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Překročili jsme bod zlomu…

20.04.2009
Ovzduší
Příroda
Překročili jsme bod zlomu…
Globální oteplování má pouze jediné řešení! Arktický ledovec odráží asi 80 % slunečního tepla, a tím je zajištěna chladnější teplota oceánu.

Poslední satelitní snímky z NASA ukazují, že led na Arktidě a v Grónsku taje rychleji, než se předpokládalo. Vědci z NASA zabývající se klimatem nyní předpokládají, že by Arktický oceán mohl být téměř bez ledu v roce 2012.

Dr. James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro vesmírné studie NASA:

Překročili jsme bod zlomu. Nepřekročili jsme bod, odkud není návratu. Můžeme navrátit situaci zpět, ale vyžadovalo by to rychlou změnu směru.

Dr. Ted Scambos, vědec národního centra pro měření sněhu a ledovců v Boulder, Colorado:

Žádní vědci, kteří na pólech pracují nepochybují o tom, zda jsme nebo nejsme v potížích, protože to vidíme každý rok na našich snímcích. Ledovce, které tam byly 10 000 let, od konce poslední doby ledové, jsou pryč, protože podnebí se tak moc oteplilo, a to jen za posledních 20 nebo 30 let.

Dr. H. J. Zwally, vědec klimatolog z amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA):

Oceánský led ubývá rychleji, než všechny modely předpokládaly, neotepluje se jenom atmosféra, ale i moře, které to ovlivňuje. Úbytek v této oblasti byl překvapením pro všechny. Toto je významná odchylka, která nasvědčuje tomu, že se možná dostáváme k bodu zlomu. /bod odkud není návratu - pozn./

Pokud zahřejete něco jako teploměr do určitého bodu a necháte to být, vrátí se to zpět; ale když to zahřejete příliš, za bod zlomu, pak je to ztraceno. Co se nyní děje v Severním oceánu je, že ubývá oceánského ledu; stává se v oblasti tenčím. To otevírá oceán k většímu ohřevu od slunce, takže to vypadá, že Severní oceán se nyní nachází v bodu zlomu, kde i když se klima už dále neoteplí a zůstane, jak je, většina oceánského ledu ubude a zmizí na konci léta.

http://www.voanews.com/english/archive/2008-01/2008-01-09-voa12.cfm?CFID=6801999&CFTOKEN=91030149

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, světově uznávaná humanistka, umělkyně a duchovní učitelka:

Musíme zachránit tuto planetu, abychom zde mohli vůbec zůstat.

Rozpustí-li se všechen led, roztají-li póly a oteplí-li se moře, pak se z oceánu může uvolnit plyn a můžeme se otrávit. Pokud jste viděli přednášku v Singapuru (10. ledna 1995), tam už jsem varovala, že musíme změnit způsob života, jinak bude příliš pozdě. Bylo to před 10 až 15 lety. Předtím jsem stále mluvila o tom, jak odlesňujeme naši planetu. Jak pojídání masa přispívá k velkému ničení naší planety Země. Vědci toho říkají hodně. Oni už teď poslouchají, jen doufám, že budou konat rychle. Chce to jednat. Vlády ve světě to už teď skutečně berou vážně. Já se však jen obávám, aby nejednaly příliš pomalu. Protože ledovec odráží sluneční paprsky a posílá je zpět do vesmíru. Ale ledovec teď taje tak rychle, že neodráží dostatečně, a protože je moře již teplé, ledy tají. A když ledy tají, moře se otepluje. Víte, co myslím, ten kruh? Tempem, jakým to pokračuje, nenapravíme-li to, za 4 až 5 let bude konec. Ne víc. Je to skutečně tak vážné. (setkání v Paříži, 25. 12. 2007)

Al Gore, 45. víceprezident USA:

Máme tu klimatickou krizi, která je nouzovým stavem pro planetu.

Dr. James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro vesmírné studie NASA:

Dosáhli jsme bodu, kdy máme skutečný stav nouze.

Kofi Annan, 7. Generální tajemník OSN:

Poselství by mělo být jasné, klimatické změny musí být zařazeny mezi takové hrozby, jakými jsou konflikty nebo chudoba.

Jose Manuel Barroso, předseda Evropské komise:

Klimatické změny jsou zodpovědné za konflikty, které se v budoucnu mohou jen prohloubit, pokud nezačneme jednat co nejdříve.

Bill Clinton, 42. prezident USA:

Je to jediná věc (klimatické změny) která, jak věřím, má tu moc zásadně ukončit postup civilizace tak, jak ho známe.

Louis Michel, ředitel Evropské komise pro humanitární pomoc:

Budete mít jednu katastrofu za druhou.

Yvo de Boer, výkonný tajemník OSN:

V roce 2010 by již mohlo být až 50 milionů vystěhovaných lidí kvůli klimatickým změnám, rozšiřování pouští a odlesňování.

Princ Charles, Spojené království:

Hodiny klimatických změn odpočítávající soudný den tikají rychleji než kdy dřív směrem k půlnoci. Jednoduše nereagujeme dostatečně rychle! Nemůžeme být nic méně, než odvážní a revoluční v našem přístupu k řešení klimatických změn.

Dr. Rajendra Pachauri, ředitel IPCC:

Když budete jíst méně masa, je to výhra pro všechny. Buďte vegetariány, buďte ekologičtí a zachraňte naši planetu.

David Harcharik, zástupce Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO):

Klimatické změny přispívají ke zvyšování počtu lidí strádajících hladem. Ze statistik OSN vyplývá, že z 852 milionů hladovějících obyvatel naší planety jich 815 milionů žije v rozvojových státech.

gnosis9.net

 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství:

Podle nové zprávy (rok 2006 – pozn. autora) publikované Organizací Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) produkuje sektor věnující se chovu dobytka více skleníkových plynů než doprava, převedeno na ekvivalent CO2 je to 18 %. Je také hlavním zdrojem degradace půdy a vody.

Chov dobytka mimo CO2 a metanu produkuje také 65 % kysličníku dusného z celkového poměru ke všem ostatním jeho zdrojům, které vychází z lidské činnosti.

Kysličník dusný je 296krát silnější skleníkový plyn, než CO2.

Podíl chovu dobytka na celkové, člověkem způsobené produkci metanu je 37 %, metan je 23x silnější skleníkový plyn než CO2. Chov dobytka se dále podílí 64 % na produkci čpavku, který značně přispívá ke kyselým dešťům.

Chov dobytka nyní využívá 30 % zemského povrchu celé planety, většinou stálé pastviny, ale zahrnuto je i 33 % celosvětové orné půdy, která je využívána k výživě dobytka. Protože jsou vymycovány lesy, aby vznikly nové pastviny, je chov dobytka hlavní příčinou odlesňování, obzvláště v Latinské Americe, kde například okolo 70 % původních lesů v Amazonii bylo proměněno v pastviny.

Obchod s chovem dobytka patří mezi nejškodlivější sektory z hlediska děsivě rychle se ztenčujících zemských zdrojů vody. Mimo jiné přispívá ke znečištění vod, oslabení a degeneraci korálových útesů. Hlavními zdroji znečištění jsou zvířecí odpady, antibiotika a hormony, chemikálie z koželužen, hnojiva a pesticidy užívané k postřikům obilí, sloužícího jako potrava.

Nadměrné využívání pastvin narušuje vodní cykly, snižujíc doplnění vodních zdrojů. Značné množství vody je také spotřebováváno na produkci krmiva.

Zvířata chovaná pro maso a mléko nyní činí 20 % zemské biomasy. Přítomnost dobytka v rozlehlých končinách a jeho potřeba krmiva také přispívá ke snížení biodiverzity.

15 z 24 důležitých služeb ekosystému je v rozporu s chovem dobytka, který je identifikován jako viník.

www.fao.org

Česká Komise pro životní prostředí, Akademie věd ČR:

Koncentrace CO2 a CH4 v atmosféře výrazně převyšují jejich přirozené hladiny za posledních zhruba 650 000 let.

Problém související s růstem globální teploty vzniká tedy až při narušení přirozených koloběhů člověkem.

Pro scénář s vysokými emisemi (scénář A1F1) se podle projekcí zvýšení teploty do konce 21. století (oproti stavu z let 1980–1999) bude s větší než dvoutřetinovou pravděpodobností nacházet v intervalu 2,4–6,4 °C. Nejpravděpodobnější výsledek činí 4 °C.

Zvýšení o několik stupňů Celsia je poměrně významné. Výrazně převyšuje výkyvy teplot, ke kterým docházelo minimálně v posledním tisíciletí. Extrémní srážkové jevy budou četnější a silnější. Pravděpodobně budou intenzivnější (silnější) tropické cyklony (tedy hurikány a tajfuny). Zvyšující se hladinou moří budou kvůli hustému osídlení na pobřežích ohroženy stovky milionů lidí. Další jevy, jako jsou tropické bouře, ještě zvyšují riziko.

Suchem ohrožené oblasti se zvětší. Množství vody se zmenší především ve středních zeměpisných šířkách a suchých tropech. Projektované změny ovlivní zdravotní stav milionů lidí, zejména s malou adaptační schopností.

press.avcr.cz

Dr. James Hansen, ředitel Goddardova institutu pro vesmírné studie NASA:

„Globální oteplení o další 1 stupeň Celsia (oproti stavu v roce 2000) bude znamenat dosažení kritické úrovně. Pokud bude oteplení menší, důsledky mohou být relativně zvládnutelné. Ovšem jestliže dojde k dalšímu oteplování o 2 nebo 3 stupně Celsia, pravděpodobně budeme svědky změn, které ze Země udělají jinou planetu, než jak ji známe. Naposledy panovaly tak teplé podmínky ve středním pliocénu asi před 3 miliony let, kdy byla hladina moří podle odhadů o 25 (až 35 metrů) výše než dnes.“

gnosis9.net

V srpnu roku 2005 tým vědců z Oxfordské a Omské univerzity v Rusku oznámil, že obrovské sibiřské rašeliniště, o velikosti Německa a Francie dohromady, začalo tát a uvolnilo miliardy tun metanu.

Jedním z varovných ukazatelů je dle Atchesona samohybný proces uvolňování metanu z hydrátů do ovzduší, kdy se tento uvolněný metan postará, jakožto skleníkový plyn o oteplení a tím i uvolnění dalšího metanu do ovzduší.

Upozorňuje také, že přestože existují silné důkazy, že tento mechanismus přispěl v minulosti již dvakrát k událostem extrémního oteplení, nevěnovali tomu vědci do roku 2004 pozornost.

K takovému oteplení, které by vedlo k takovéto zpětnovazební smyčce došlo v době paleocénu-eocénu termálním maximu (PETM), před 55 miliony let, kdy byl tento proces spuštěn vulkanickou činností a Zemi trvalo 100 000 let, než se z tohoto stavu zotavila.

Na schůzi vědců Americké akademie pokročilých věd v St. Louis, oznámil James Zachos, přední expert na PETM, že se nyní hromadí skleníkové plyny v atmosféře rychlostí 30x vyšší, než v době PETM. Což napovídá spuštění ještě mnohem horší události, než v PETM.

Jsou tu další zpětnovazební smyčky, v jejichž předvídání jsme selhali. Například teplotní vlna v Evropě z roku 2003, která zabila 35,000 lidí a poškodila Evropské lesy, způsobila, že místo absorpce oxidu uhličitého jej začaly samy naopak vypouštět ve větším množství, než absorbovaly. To byl přesný opak toho, co tvrdily modely.

To samé se děje s množstvím dalších ekosystémů, se kterými modely počítaly jako s lapači oxidu uhličitého. Místo absorbování oxidu uhličitého jej začínají vypouštět.

Na globální konferenci v Exeteru v Anglii která se konala na téma: vyhnutí se nebezpečné klimatické změně, vědci varovali, že kdybychom dovolili překročení koncentrace skleníkových plynů (GHG) 400ppm, pak bychom mohli spustit vážné a nevratné následky. Tento milník jsme překročili v roce 2005 s nepatrnou pozorností a žádnými fanfárami.

Nejistota vědců, týkající se globálního oteplování se netýká toho, zda k němu vůbec dochází, nebo zda je způsobeno člověkem, dokonce ani zda nás nebude „stát“ příliš, vypořádat se s tím nyní. To vše bylo vyřešeno. Vědci nyní debatují nad tím, zda již není pozdě zabránit planetární devastaci, nebo zda máme ještě malé okénko k předejití nejhorším následkům globálního oteplování.

www.commondreams.org

Rajendra Pachauri, ředitel Nobelovou cenou vyznamenaného vědeckého Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), patřícího pod Spojené národy (OSN)

Studie ukázaly, že produkce 1 kg masa způsobuje emise rovnající se 36,4 kg oxidu uhličitého.

Zpráva IPCC z roku 2007 vyzdvihuje důležitost změny životního stylu. To je něco, co se IPCC obával dříve říci, ale nyní jsme to řekli. Situace je poměrně děsivá – pokud lidstvo nic neudělá, klimatické změny budou mít vážné následky.

Vidím důvod k optimismu v tom, že od počátku, kdy se národy světa začaly scházet kvůli tématu globálního oteplování v roce 1994, „nikdo nezpochybnil nálezy IPCC.“

afp.google.com

Celé společnosti by významně pomohlo, kdybychom konzumovali méně masa. Jen upozorňuji na fakt, že celý řetězec masa je velmi intenzivní co se týče emisí oxidu uhličitého. Od okamžiku, kdy vypleňujete pralesy na pastviny. Pasou se tam krávy, pak jsou zabíjeny, pak chlazeny, takže podíváte-li se na emise oxidu uhličitého, spojené s celým řetězcem, jsou dost značné. Podíváte-li se na některé předběžné výpočty, jsou skutečně závratné. Ale více než cokoli jiného, myslím že všichni vyhrají budou-li jíst méně masa. Existuje dostatek lékařských důkazů, že míra spotřeby masa, kterou máme dnes ve světě na osobu, zvláště ve společnostech, kde maso tvoří velkou část stravy, dokonce poškozuje lidské zdraví. Já radím, abychom zveřejnili fakta. Bohužel o těchto věcech nebyli lidé dostatečně informováni, aby si udělali obrázek a zaujali postoj, kterým by omezili svou spotřebu masa. A existuje mnoho dalších důvodů, proč je třeba urgentně jednat. Podíváme-li se na vlivy klimatických změn, na vodu, na lidské zdraví, na zemědělství, na ekosystémy, skutečně se dostáváme do zóny, kde se tyto dopady stávají velice vážnými i při nárůstu teploty o 1 nebo 1,5°C.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, světově uznávaná humanistka, umělkyně a duchovní učitelka:

Nyní jde o to, že se svět nejčastěji zabývá věcmi, které jsou druhořadé nebo až třetí v pořadí důležitosti. Ale nicméně, něco dělají a já jsem vděčná. A chci vám říci nějaké dobré zprávy. To sdělení, když mu lidé naslouchají a dělají více, pak samozřejmě můžeme planetu zachránit! Právě nyní jsme získali navíc 7 měsíců. Díky všemu lidskému úsilí vloženému do akcí jako sázení stromů, méně ježdění a udržitelná paliva. A také se hodně lidí stalo vegetariány, některá média pomohla upomenout veřejnost. Vlády také něco dělaly, nebo o tom přemýšlely. Všechna tato jakkoli malá pozitivní energie, kterou tito lidé upřímně vložili do úsilí, nese ovoce a my jsme získali 7 měsíců. To znamená, že teď máme přibližně 2 roky a 2 měsíce na změnu (vysíláno 12.6.2008). A čím více lidí se stává vegetariány a zachovává planetu, tím dále ustupuje krajní lhůta. A pak budeme mít víc času, víc a víc času.

ŘEŠENÍ

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, světově uznávaná humanistka, umělkyně a duchovní učitelka:

Pokud k emisím skleníkových plynů z chovu hospodářských zvířat připočteme odlesňování půdy pro produkci krmiv, nadměrnou spotřebu vody, výrobu léčiv pro zvířata, transport, zpracování, chlazení masa a mnoho dalších aspektů s tím spojených, dojdeme k neuvěřitelnému závěru:

80 % globálního oteplování tvoří spotřeba masa!

Pokud nezastavíme 80% podíl na oteplování, vše ostatní je zbytečné! To jsme ještě nezmínili karmu (jak zaseješ, tak sklidíš), kterou lidstvo musí odtrpět za utrpení a zabíjení zvířat.

Předpokládá se, že pokud více než 2/3 populace v průběhu dalších 2 až 3 let nepřejde na bezmasou stravu, civilizace, tak jak ji dnes známe, zanikne! Je čas se rozhodnout!

Kdyby se ve světě přešlo okamžitě 100 % na vegetariánskou stravu, dobrý vliv by byl zřejmý přibližně do 60 dnů. 60 dnů, pak vše bude prosperovat a všeho bude hojnost. Lidé se budou cítit šťastnější, dokonce bez důvodu. Nebudou vědět, proč se cítí šťastni. Jídla bude všude dostatek. Řeky budou opět hojně plynout. Pohromy ustanou. Nebe se na lidi usměje, dobrá přání se splní. Bude to jako Ráj.

 

Zdroj: DVD „Překročili jsme bod zlomu… Zachraňte svůj život“. (není-li uvedeno jinak)

 

DVD můžete shlédnout na: www.SupremeMasterTv.cz nebo získat po dohodě na tel. 608 265 305.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí