zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářské trendy 2009

22.06.2009
Obecné
Ovzduší
Hospodářské trendy 2009

V následujícím článku předkládá 19 expertů z oblasti vědy a hospodářské praxe své návrhy na řešení deseti hlavních výzev, před kterými dnes podniky stojí. Barometr nejdůležitějších ekonomických trendů sestavuje každoročně tým švýcarských expertů z iniciativy časopisu io new management.

Sestavení žebříčku trendů vychází z delfi metody. V první fázi každý z 19 odborníků uvede nejdůležitější vnější faktory, s nimiž budou firmy v průběhu 12 měsíců následujícího roku konfrontovány. V druhé fázi je na základě individuálních vstupů sestaven souhrnný přehled trendů. Ten dostane každý z expertů a jednotlivé trendy vyhodnotí podle bodové hodnotící škály. Ze součtu individuálních hodnocení pak vyjde žebříček deseti nejdůležitějších výzev. K nim pak experti navrhují vhodný způsob řešení.

Na prvních dvou místech žebříčku se umístily s podstatným bodovým odstupem krize finančních trhů a recese. Změna klimatu, která byla v žebříčku předchozího roku na osmém místě, vyskočila na místo třetí. V žebříčku jsou čtyři nové výzvy, které v předchozím roce mezi první desítkou nefigurovaly.

KRIZE FINANČNÍCH TRHŮ

Krize na finančních trzích zatím stále trvá a proto není divu, že se dostala na první místo žebříčku. Začít vážně přemýšlet o struktuře firmy a jejích produktech je nyní aktuální především pro organizace poskytující finanční služby. Ozývají se hlasy pro nové uspořádání finančních trhů, mělo by se však předejít jejich nadměrné regulaci. Jeden z 19 odborníků říká: "Finanční instituce budou muset přehodnotit svoje podnikatelské modely v oblasti bankovních služeb pro soukromé podnikání."

RECESE

S finanční krizí se zákonitě dostalo do popředí i téma hospodářské recese. Nikdo neví, jak dlouho recese potrvá. Aktuálním úkolem je postupné přizpůsobení objemů výroby a více flexibility v nákladových strukturách. Flexibilní se však konec konců musí stát celé struktury, nejen náklady. Podniky stojí před úkolem prověřit a přehodnotit svoje provozní činnosti a investice s cílem snížit potřebu kapitálu a zvýšit likviditu.

ZMĚNA KLIMATU

Umístění této výzvy na třetím místě dokládá rostoucí shodu na tom, že změna klimatu je záležitostí značného ekonomického dosahu. Především se to týká odvětví s vysokou spotřebou energie. Ozývají se hlasy volající po certifikaci podnikání z ekologického hlediska. Efektivnost hospodaření s energií by se podle odborníků měla výrazně zvýšit, a to o desítky procent. Takový krok ovšem vyžaduje značnou angažovanost top managementu firem. Jeden z odborníků navrhuje zavedení daně z emisí CO2, což by přispělo k řešení tohoto problému.

GLOBALIZACE

S pokračující globalizací si podniky uvědomují, jak je důležité správně počítat náklady (metodou TCO - Total Costs of Ownership) v zájmu zachování konkurenceschopnosti firmy. Pozoruhodné je, že tendence k dalšímu outsourcingu činností do zemí s nízkou úrovní mezd slábne. Na druhé straně spolupráce s lokálními partnery, kteří působí přímo v lokalitě zákazníka, pokračuje.

VŮDCOVSTVÍ

V době krize, kdy se snižují možnosti používat odměny a benefity jako nástroj motivace zaměstnanců, zůstává manažerům jako hlavní nástroj vůdcovství - tedy kvalita, která vedoucího pracovníka dělá vedoucím. Přebujelé systémy peněžních pobídek spolu s nedostatečným managementem rizika napomohly tomu, že zmizela souvislost mezi úkoly, kompetencemi a od-povědností. Na tomto souladu ovšem organizace ve skutečnosti stojí. Kvalitní vůdcovství by mělo vést právě k obnovení tohoto souladu. V tom je východisko ze současné situace. Jeden z odborníků k tomu dodává: "Mimořádné peněžní odměny smějí být vyplaceny jen tehdy, jsou-li dosahovány trvale dobré výsledky."

BOJ O TALENTY

Přes určitý současný útlum zájmu firem o talenty bude boj o schopné zaměstnance pokračovat. Důvodem je jednak demografický vývoj, jednak pokračující trend k uplatňování vědy v podnikatelských aktivitách. Předpokládá se, že boj o talenty se ještě víc zostří v souvislosti s další internacionalizací podnikání a také v souvislosti s rostoucím problémem udržení rovnováhy práce a života. Smysl práce a důvěryhodnost zaměstnavatele se pro talentované lidí stane ještě důležitější než dosud. Podniky by měly ve vlastním zájmu vytvořit takové struktury a procesy, které budou podporovat otevřenou komunikaci a budou orientovány na společné cíle.

CENY SUROVIN

V roce 2007 si nikdo nedovedl představit, že cena za barel ropy vzroste přes 100 dolarů. Na konci loňského roku se však cena ropy dostala až na hranici 150 dolarů za barel. Letos v únoru stál pro změnu barel 40 dolarů. A nyní zase pomalu šplhá cena nahoru. Ceny surovin představují trvalou hrozbu. Podniky by proto měly učinit ze stálé redukce spotřeby surovin integrální součást úsilí o snižování nákladů. Odvětví logistiky a dopravy už ukázala, že to funguje. Důležité je nedělalat žádné velké zásoby surovin a nakupovat suroviny krátkodobě.

RŮST

I když se nyní v důsledku krize nemovitostí a bank vývoj světového hospodářství zabrzdil, globální ekonomika poroste dál. Ne tak razantně jako donedávna, ale o to trvaleji. Výzva pro nejbližší budoucnost podle jednoho z odborníků zní: "Dnes je aktuální management nákladů a současně trvalý růst. Samotný management nákladů už dnes nestačí k úspěchu. Tomu je nutné průběžně přizpůsobovat struktury a objem činností. Firmy by se měly zaměřit na optimální růst, nikoli na růst maximální."

CENOVÁ POLITIKA

Cenová politika se poprvé dostala mezi první desítku. Mnohé podniky se staly závislými na výrobcích, které v minulých letech konjunktury vyráběly ve velkých množstvích a vybudovaly k tomu zvýšené výrobní kapacity. Cenová politika jim má pomoci zabránit útlumu odbytu. Mnohé podniky si také uvědomují, že jejich podnikatelské procesy jsou neefektivní a že mají možnost zvýšit produktivitu. Pozitivním efektem současného ekonomického útlumu je to, že v podnicích se schyluje k pozitivním změnám.

INOVACE

Inovace jsou stálou hvězdou v barometru největších podnikatelských výzev. Pád ze čtvrtého místa v předchozím roce na místo desáté může být překvapením. Možným vysvětlením je šok, který přinesla podnikům finanční krize. Inovační schopnost je v podnicích nedostatečná a neefektivní. "V čase oslabení konjunktury jsou potřeba nové, nízkonákladové modely přípravy inovací, které by se staly motorem další inovační aktivity," říká jeden z oslovených odborníků. A další ho doplňuje: "Velké inovační projekty, jako například inovační parky, by se měly agresivněji podporovat, to je cesta, jak se udržet v inovační konkurenci."


Sandra Escher Clauss: Diese Trends Prägen die Wirtschaft im Jahr 2009, io new management 1-2/2009, str. 34-38 , výtah


Deset hlavních ekonomických trendů roku 2009

Trendy Dosažené Tendence proti

body předchozímu roku

1. Krize finančních trhů 38

2. Recese 37 Nový trend

3. Změna klimatu 33

4-5. Vůdcovství 30 Nový trend

4-5. Globalizace 30

6. Boj o talenty 28

7. Ceny surovin 27

8. Růst 26 Nový trend

9-10. Cenová politika 25 Nový trend

9-10. Inovace 25

 

ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí