zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kralupy – čisté město. A jak je to s Vltavou?

01.07.2009
Voda
Kralupy – čisté město. A jak je to s Vltavou?

KRALUPY NAD VLTAVOU  - Jak se daří zlepšovat čistotu vody v řece Vltavě? Informace o problematice čištění odpadních vod přináší další článek Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, které v loňském roce spustilo informační kampaň Kralupy – čisté město, která je zaměřená především na problematiku černých skládek, nezapomíná však ani na řeku a potoky protékající městem.

Kvalita povrchových vod je dlouhodobě a pravidelně sledována na vybraných  profilech nejen
na řekách, ale rovněž na profilech vybraných potoků. Povrchové vody se podle jakosti (fyzikální, chemické i mikrobiologické ukazatele) zařazují do jedné z pěti tříd  (I. – neznečištěná voda až V. – velmi silně znečištěná voda). Od počátku 90. let se kvalita vody ve Vltavě výrazně zlepšila, z V. třídy v letech 1991-92 až na současnou II. – III. třídu, a to především v důsledku výstaveb nových čističek odpadních vod a jejich dalšími modernizacemi. Zpřísňují se také podmínky pro čistotu vypouštěných odpadních vod do recipientu. Přesto současný stav není vyhovující. K nepříznivému stavu přispívají kromě odpadních vod také přítoky Vltavy. Na Kralupsku se jedná zejména o Zákolanský potok (V. třída = velmi silně znečištěná voda) a Bakovský potok (IV. Třída = silně znečištěná voda).  Zde jsou na vině bodové zdroje znečištění, například žumpy rodinných domů, významným znečišťovatelem je také zemědělství, zejména splachy hnojiv z polí. 

Název řeky Vltavy není překvapivě slovanského, ale germánského původu (wilth-ahva, což znamená prudká, divoká voda). Divoká voda bývá obvykle i čistá. Dnes to o Vltavě platí jen  na horním toku, v šumavských lesích a lukách. Dále po řece srážkové vody z kanalizace a přečištěné vody z čističek odpadních vod, které se do ní vlévají, zanechávají již na její kvalitě nesmazatelné stopy. V Českých Budějovicích je největší čistírna v jižních Čechách. Jsou na ni přiváděny komunální odpadní vody
od cca 110.000 obyvatel a průmyslové odpadní vody především z pivovarů a mlékáren. Do Vltavy se však i po vyčištění vody v čistírně odpadních vod neboli v ČOVce nedostává naprosto čistá voda. Ale tak je tomu i u spousty dalších toků, do nichž se vlévají přečištěné odpadní vody. Vlastní dočištění probíhá v přírodním prostředí, v tzv. recipientu, jímž je vodní tok, do kterého předčištěná voda odtéká, tedy i například řeka Vltava. „Samočistící schopnost recipientu spočívá ve schopnosti zbavit se znečištění přirozenými procesy. Jenže zásahy do koryta řeky, například umělé napřímení jejího toku, nebo přehradní nádrže, způsobují ztrátu provzdušení vody, a jako důsledek, zmenšení její schopnosti samočištění.“ uvedla Jana Krátká, dispečerka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, které v souvislosti se zahájením projektu Kralupy – čisté město registruje od obyvatel řadu dotazů a stížností týkajících se kvality vody ve vodních tocích.

„Projekt Kralupy – čisté město je zaměřen na zviditelnění problematických míst v oblasti ochrany životního prostředí v Kralupech, ale také na zviditelnění těch pozitivních příkladů. Veříme, že čistá řeka a její břehy mohou přispět ke zkvalitnění městského prostředí v Kralupech. Jedním z takových příkladů je i park za nemocnicí, který je zařazen v seznamu zelených míst našeho projektu.“ sdělila Soňa Hykyšová, vedoucí kralupského ekocentra.

Tak jak řeka protéká krajem, přibírá logicky další a další nečistoty. Na dolním toku Vltavy leží hlavní město Praha se svými více něž jedním milionem obyvatel. Pražské odpadní vody jsou odváděny převážně do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Troje (ÚČOV), v provozu či výstavbě jsou i další pobočné čistírny odpadních vod. V současné době nesplňuje ÚČOV požadavky platné právní úpravy a připravuje se její rozsáhlá rekonstrukce a intenzifikace.

Na dolním toku za Prahou přibírá Vltava značné množství předčištěné vody v blízkosti Kralup
nad Vltavou. Zde se nacházejí hned dvě ČOVky. Jedna z nich se nachází v areálu chemických výrob
a patří společnosti  Česká rafinérská a.s. Jedná se o mechanicko-chemicko-biologickou čistírnu, která má na starost nejen čistění odpadních vod z výrobních procesů, ale její samostatnou část tvoří čistírna vod, odčerpávaných ze studní hydrogeologické ochrany podzemních vod. Studně jsou rozmístěné
po obvodu areálu a tvoří bariéru proti průsaku závadných látek do podzemních vod. ČOV je vybavena akumulačním zásobníkem pro případ přívalových srážek. Jednotlivé čistírenské jednotky ČOV mají různé funkce. Slouží např. k zachycování ropných produktů plovoucích na hladině nebo emulgovaných ve vodě, zachycují  tuhé látky a odstraňují další specifické sloučenin jako jsou sulfidy, kyanidy, těžké kovy a sloučeniny dusíku i jiných prvků. Čistění odpadních vod z města zajišťuje druhá ČOV společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s, která se nachází nedaleko odtud, v lokalitě Strachov. Kromě komunálních odpadních vod se zde čistí i průmyslové odpadní vody z některých místních podniků.

Zlepšení kvality vody v řece pomohla například i rekonstrukce a intenzifikace kralupské čistírny odpadních vod společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., která proběhla po povodni v roce 2002, kdy byla tato ČOV zatopena. „Pro zkvalitnění vody ve Vltavě však může svým dílem přispět každý z nás. Velkou zátěží pro povrchové vody jsou např. prací prostředky, záleží tedy i na našem postupu při praní a čištění, zda zvolíme k přírodě šetrné prostředky, zda se dokážeme zříci avivážních prostředků, které značně zatěžují životní prostředí apod. Při čištění lze rozhodně omezit používání drastických chemických prostředků ve prospěch mýdla, octa, soli, sody či lihu.“ radí Jana Krátká. 

Nezáleží tedy jen na průmyslu, čisticí schopnosti ČOVek a jejich modernizaci. Záleží i na každém z nás, na našem přístupu k vodě, který leccos vypovídá rovněž o našem vztahu k přírodě. To, jak s ní hospodaříme, jak ji znečišťujeme a jak s ní dokážeme šetřit, ovlivňuje nejen naši peněženku, ale i naše svědomí vůči příštím generacím. Více informací o projektu Kralupy – čisté město najdete na internetových stránkách www.eckralupy.cz. S dotazy a náměty se můžete obrátit na Zelený telefon ekocentra 800 100 584

Tisková zpráva EKOLOGICKÉHO CENTRA

KRALUPY NAD VLTAVOU

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí