zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní obchodní komora v ČR proti zvyšování ekologických standardů v nevhodné době

25.06.2009
IPPC
Mezinárodní obchodní komora v ČR proti zvyšování ekologických standardů v nevhodné době

Mezinárodní obchodní komora v České republice (ICC ČR) vyzvala předsedu vlády a ministry průmyslu a obchodu, životního prostředí a financí k přehodnocení postoje České republiky k návrhu Směrnice o průmyslových emisích (IPPC - integrované prevenci a omezování znečištění) - KOM(2007)844, který schválil Evropský parlament na svém březnovém zasedání. Obsahem tohoto návrhu je sloučení a přepracování stávajících sedmi norem vztahujících se k průmyslovým emisím do jednoho aktu.

Předseda ICC ČR Jaromír Drábek ve svém dopise určeném představitelům české vlády konkrétně upozornil "na výrazné slabiny, které tento návrh obsahuje a které značně ohrožují produktivitu a konkurenceschopnost podniků nejenom v České republice, ale v celé EU." Do působnosti směrnice IPPC v současné době spadá přibližně 52.000 průmyslových zařízení. Návrh počítá s rozšířením působnosti směrnice na další průmyslová zařízení a se zpřísněním emisních limitů pro některé kategorie provozů či určité látky. Evropský parlament se vedle zpřísnění limitů vyslovil pro posílení implementace tzv. nejlepších dostupných technik, tzn. nejúčinnějších metod, které lze v příslušném průmyslovém odvětví provádět za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Dále požaduje zavedení minimálních celoevropských limitů, které nebudou moci být za žádných okolností překročeny, což má bránit dosud frekventovanému udělování výjimek. Směrnice dále stanoví požadavek, že by každé zařízení mělo disponovat tzv. environmentálním povolením, které na základě stanovených závazných pravidel pro jednotlivé kategorie zařízení bude vydávat členský stát.

Z českých europoslanců se proti tomuto návrhu vyslovila Zuzana Roithová: "Příliš nákladné zvyšování ekologických standardů pro evropské výrobce snižuje konkurenceschopnost a zhoršuje zaměstnanost, pokud se k podobným standardům nezaváží také ostatní v tomto směru vysoce produktivní státy, jako je Čína, Rusko, USA a další ekonomiky." Stejně důležité je upozornit na to, že Evropská komise neprovedla žádnou studii ekonomických dopadů na průmysl jako takový, ani na zaměstnanost. Podmínky stanovené v návrhu jsou přitom splnitelné pouze pro silné a konkurenceschopné firmy, zatímco pro mnoho jiných by mohly mít fatální následky.

Důvody, proč by měl být návrh směrnice v tomto znění odmítnut, souvisí především s okolnostmi, které ve výsledku povedou ke snížení produktivity a konkurenceschopnosti, nadměrnému zvýšení nákladů, ztrátě flexibility a v neposlední řadě ke zrušení možnosti udělování výjimek. Dosavadní výjimky totiž podnikům umožňují zachovávat stará zařízení v provozu, čímž lze umožnit například zohlednění zeměpisné polohy a jiných specifik pro určité firmy. Zpřísnění emisních limitů je výrazné a velmi striktní, to ve výsledku přinese průmyslu neúměrně vysoké náklady. Do návrhu směrnice jsou zařazeny i další činnosti, které byly dosud vyjmuty a právě tyto provozy s nově zařazenými činnostmi budou muset splňovat emisní limity tak, aby bylo zajištěno, že všechny státy uplatňují stejnou úroveň ochrany životního prostředí. Z toho je více než patrné, že některé státy jsou značně znevýhodněné oproti například severským zemím.

zdroj: www.icc-cr.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí