zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentálne záťaže sa musia riešiť dohodou

22.07.2009
Geologie
Environmentálne záťaže sa musia riešiť dohodou

Zamestnávateľské organizácie - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Zväz priemyslu Slovenska (ZPS), oceňujú postoj prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý nepodpísal novelu zákona o vodách a zároveň navrhol z nej vypustiť nepriamu novelu geologického zákona. Táto  novela spájala staré environmentálne záťaže s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o vodách a pre podniky by znamenala dodatočné náklady na likvidáciu záťaží, za ktoré nemôžu a ktoré by boli pre mnohé z nich likvidačné. Uvádza sa v spoločnom stanovisku zamestnávateľských organizácií.

 

,, Zamestnávatelia opätovne žiadajú vládu SR, aby návrh zákona o environmentálnych záťažiach vrátila Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR  na prepracovanie tak, aby jeho výsledné znenie bolo konsenzom s podnikateľskou sférou a aby nebol pre podniky likvidačný a neohrozoval tisícky pracovných miest. Zamestnávatelia odmietajú prenášanie celej zodpovednosti za neidentifikované náklady v stovkách miliárd Sk na podnikateľskú sféru, ktorá uvedené škody nespôsobila a nedisponuje ani finančnými prostriedkami na ich likvidáciu. Žiadajú, aby sa na likvidácii starých environmentálnych záťaží podieľal štát, zdroje EU a aj podniky sú ochotné prispieť na ich likvidáciu.

Podnikatelia však požadujú vytvorenie takých mechanizmov, ktoré by zabezpečili ekonomické pravidlá umožňujúce aj podnikom čerpať finančné zdroje na odstraňovanie záťaží. Priemyselná sféra má záujem na postupnej eliminácii  kontaminácie horninového prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvňovať kvalitu podzemných, alebo povrchových vôd. Spôsob riešenia však musí byť konsenzom  medzi potrebou postupného skvalitňovania životného prostredia a možnosťami celej spoločnosti a  praktickým legislatívnym inštrumentom, ktorý pomôže túto oblasť konštruktívne a rýchlo riešiť. Zamestnávatelia preto navrhujú aby MŽP predložilo také znenie novely, ktoré bude výsledkom vzájomnej dohody so zamestnávateľmi“, uzatvára spoločné stanovisko ZCHFP SR, AZZZ SR, Klubu 500, RÚZ a ZPS.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR
Klub 500
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Zväz priemyslu Slovenska (ZPS)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí