zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LED - jak to s nimi je? /2

12.11.2009
Osvětlení
LED - jak to s nimi je? /2

Hlavním argumentem "obchodníků" je tvrzení o nesmírných úsporách díky malé spotřebě elektrické energie.

Vrátím se k některým proklamacím "obchodníků" s LED svítidly pro veřejné osvětlení. Píši "obchodníků" v uvozovkách, protože v naprosté většině případů nemají o osvětlování potuchy. Jen prodat a jít o dům dál.

Hlavním argumentem "obchodníků" je tvrzení o nesmírných úsporách díky malé spotřebě elektrické energie. Kupříkladu uvádí, že svítidlo o příkonu 35 W, které vyzáří světelný tok 3400 lumen, je s to nahradit výbojku s příkonem dvojnásobným. Není uvedeno jakou, ale pro osvětlování komunikací se téměř výhradně používá vysokotlaká sodíková výbojka. Ta produkuje obvykle 6600 lumen. Tedy prakticky dvojnásobek. Jiný prodejce uvádí jiné příkony, avšak předkládaný nepoměr je stejný, mnohdy i značně vyšší.

Pokud je na uvedený nesoulad prodejce upozorněn, začne argumentovat tím, že svítidla LED přesně směrují světlo, a tedy svítí tam, kam je třeba, takže s mnohem menším světelným tokem zajistí dostatečné osvětlení. Jak je to doopravdy, jsem ukázal v prvním díle (viz Moderní obec č. 9, str. 38); výsledek je vidět na obr. 6.

OHLEDUPLNOST K OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ

Neobstojí ani argument o ekologické šetrnosti. Zatím jsou LED energeticky náročnější než klasické výbojky. A to rozhodně není ekologické. Nejsou ohleduplné ani k okolnímu prostředí. Světlo je u nekvalitních produktů nehospodárně směrováno, takže svítí do míst, kde je nežádoucí. Na obrázcích 5 i 6 (viz Moderní obec č. 9, str. 38) je patrné, jak světlo dopadá do oken přilehlých stavení. Fasáda je jasnější než nejsvětlejší místo na vozovce. Smyslem osvětlení je osvětlit cestu, nikoli okna domu.

Na obrázcích je také zřetelně patrné, jak nerovnoměrně je osvětlena komunikace. Měření tento vizuální vjem potvrdilo. Rovnoměrnost osvětlení, tj. poměr mezi minimem a průměrnou hodnotou osvětlenosti, je na realizaci z obr. 5 pouhých 0,06. Předpisy přitom požadují rovnoměrnost více než šestkrát lepší, tedy 0,4. Při tak špatném rozložení světla je již skoro nepodstatný jeho nedostatek. Průměrná osvětlenost komunikace je 3,5 luxu, což je méně než polovina předepsané pro tu nejméně náročnou situaci (7,5 lx). Změřená soustava nevyhovuje dokonce ani požadavkům na stezky určené pro pěší a cyklisty. Přitom jde o komunikaci II. třídy.

A důsledek? Střídání světla a tmy nutí zrak k neustálé adaptaci. Potom může řidič snadno přehlédnout překážku v tmavší části komunikace. Je to podobné, jako když není vidět do tmy za světlomety protijedoucího automobilu. Takto osvětlenou komunikaci je nutné považovat za životu nebezpečnou!

SROVNÁVEJTE SROVNATELNÉ

Pokusím se nastínit postup, který pomůže odhalit případného nekorektního prodejce a učinit správné rozhodnutí.

Bude-li mluvit o pouličních lampách, sodíkových žárovkách, výkonu LED diod v luxech, uniformitě osvětlení, padesáti či stotisícové době života..., pak vězte, že mluvíte s člověkem, který nabízí něco, o čem nemá potuchy. Nebo vás chce podvést. Zjistěte si, jak dlouho působí v oblasti veřejného osvětlení. Pokud méně než dva, tři roky, jde nejspíš o "zlatokopa". Chtějte si od něj předložit reference, jeďte se na jeho realizace podívat, sami si udělejte úsudek o tom, zda je to ono, poptejte se místních na jejich zkušenosti.

Dejte si předložit ekonomické vyhodnocení a požádejte důvěryhodného experta z oboru o jeho posouzení. Nechte si od jiné firmy předložit nabídku na řešení s klasickými světelnými zdroji. Téměř jistě bude klasická soustava levnější a méně energeticky náročná. Srovnávejte srovnatelné. Obě řešení musí zajistit stejnou kvalitu osvětlení, nejlépe lepší než stávající soustava. Kvalitu i kvantitu nekorektní obchodníci bagatelizují, protože jsou si vědomi, že nejsou s to zajistit dostatečné množství a správné rozložení světla.

VYVARUJTE SE VÝROBKŮ "MADE IN DOMA"

Takoví "výrobci" použijí svítidlo určené pro výbojky, vyjmou "vnitřnosti" a vloží modul LED. Vyžadujte prohlášení o shodě. Ověřte si pravost protokolů, na základě kterých bylo prohlášení vydáno. Často jsou to falza. Zkontrolujte, že jsou platné pro svítidlo LED, nikoli pro původní výbojkové. Informujte se o způsobu a ceně výměny jednotlivých diod. Žel, stejně nekorektní mohou být i dodavatelé, kteří předkládají svítidlo vyrobené již účelově pro LED zdroje.

A to nejdůležitější. Požadujte předložení světelně technického návrhu kvalifikovaným technikem. Požadujte předloženi fotometrických dat svítidel (tzv. eulumdata). Jen tak máte možnost zadat výpočet nezávislému technikovi. Pokud vám dodavatel bude tvrdit, že tato data jsou jeho "know-how", reagujte jediným způsobem - ukončete s ním jednání. Protože když je nechce poskytnout, je vysvětlení velice prosté - dobře ví, že výpočet prokáže nepoužitelnost jím nabízeného řešení (to je i případ soustavy z obr. 5 i 6 v MO č. 9, str. 38). Fotometrické údaje seriozních výrobců jsou volně k dispozici.

Pokud se budete řídit uvedenými zásadami, neměl by mít nesolidní prodejce šanci. Je však nutné připomenout, že existují první svítidla, která jsou schopna se vyrovnat klasickým svítidlům. Když budete mít štěstí, obchodník s kvalitními výrobky zavítá i k vám (a již víte, jak ho poznáte).

Nenapadá mě jiná možnost, jak zabránit řádění (doslovnému) nekorektních prodejců LED svítidel, než napnout veškeré úsilí k tomu, aby se normové požadavky souboru norem ČSN EN 13201 staly závaznými. Závaznými se však mohou stát i tak, že jejich dodržení bude vyžadovat obec při zadání úlohy ji osvětlit.

Vývoj v oblasti LED je překotný. Údaje, které platí dnes, mohou být za několik týdnů překonány. Zde uvedené odpovídají stavu v létě 2009. LED jsou bezesporu světelnými zdroji budoucnosti, byť nepříliš vzdálené. Je třeba ještě zlepšit jejich měrný světelný výkon, dořešit co nejúčinnější způsoby přesměrování vyzařování a zejména zvládnout jejich chlazení.

AUTOR: TOMÁŠ MAIXNER
předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí