zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Další velký vodohospodářský projekt se může rozběhnout

26.10.2009
Voda
Čištění odpadních vod
Další velký vodohospodářský projekt se může rozběhnout

Evropská komise dala zelenou již druhému1 vodohospodářskému projektu, který se řadí do kategorie "velký projekt"2. Jedná se o projekt Ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa, jehož hlavním přínosem bude čištění odpadních vod v patnácti městech a obcích nacházejících se v pěti okresech dvou krajů. Na kanalizaci bude nově připojeno dalších 4618 ekvivalentních obyvatel3.

Tento projekt navazuje na již realizovaný projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje4, financovaný rovněž z fondů EU. Projekt se skládá z jedenácti podprojektů a zahrnuje rekonstrukci tří čistíren odpadních vod (Moravský Krumlov, Velké Meziříčí a Boskovice-Hrádkov) a vybudování jedné nové čistírny ve Vladislavi. Dále bude postaveno 53 km a rekonstruováno cca 21 km kanalizačních stok a rekonstruovány 3 km vodovodů v patnácti obcích. Za kraj Vysočina to jsou Vladislav, Třebíč, Jemnice, Nové Město na Moravě, Nová Ves, Velké Meziříčí, Oslavice a Telč. Za Jihomoravský kraj potom obce Boskovice-Hrádkov, Vratíkov, Okrouhlá, Velenov, Valchov, Benešov a Moravský Krumlov. V současné době probíhá kontrola podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Práce by měly být dokončeny do konce roku 2012.

Celý projekt stojí více než 1,7 miliardy korun. Podpora z OPŽP, tedy z prostředků Fondu soudržnosti, byla schválena ve výši 1,028 miliard Kč, podpora z prostředků SFŽP ČR činí 60 milionů Kč.

"Projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. etapa je třetím českým velkým projektem schváleným Evropskou komisí. Operační program Životní prostředí má nyní schválen již druhý velký projekt a mezi tematickými operačními programy drží pomyslné prvenství. Celkově za ČR bylo do EK odesláno 12 žádostí na velké projekty, z toho 4 projekty jsou z OPŽP", říká Petr Jirman, vedoucí oddělení projektů II Ministerstva životního prostředí.

V Prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní jsou alokovány na oblast čištění odpadních vod včetně budování infrastruktury na pitnou vodu téměř 2 miliardy eur z prostředků EU - Fondu soudržnosti, na spolufinancování projektů jsou připraveny prostředky SFŽP ČR.

K 6. říjnu 2009 bylo v oblasti podpory snižování znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody schváleno k financování 291 projektů, výše schválené podpory přesáhla 25 miliard korun.

Úplný seznam schválených projektů v prioritní ose 1 je k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Žádosti o dotaci pro velké projekty z prioritní osy 1 lze podávat v rámci IX. výzvy do 14. prosince 2009.

1 Prvním schváleným velkým projektem v České republice se stal projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze
2 Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. EUR (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu)

3 Ekvivalentní obyvatel (EO) - je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den
4 Slavnostní ukončení projektu "Ochrana vod povodí řeky Dyje"

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí