zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce MŽP na články v regionálních i celostátních médiích k postupu v procesu posuzování vlivů záměru

18.11.2009
Odpady
EIA
Reakce MŽP na články v regionálních i celostátních médiích k postupu v procesu posuzování vlivů záměru

Ministerstvo životního prostředí vzhledem k nekonstruktivnímu jednání kolem posuzování vlivu záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" na životní prostředí považuje za nutné přiblížit veřejnosti tento proces (tzv. proces EIA) v obecné rovině. Ze strany MŽP se jedná o naprosto standardní způsob práce a postup předepsaný zákonem, který spočívá nejdříve v přijetí oznámení o investičním záměru a poté zjištění, zda se bude posuzovat podle zákona EIA. Proces EIA dále pokračuje zpracováním a předložením dokumentace (oznamovatelem) a jejím nezávislém posouzení (autorizovaným odborníkem pověřeným MŽP), ten hodnotí, zda je dokumentace postačující pro posouzení nebo není. K výše uvedeným dokumentům mohou dotčené úřady, obce a veřejnost uplatnit své připomínky. Následně je provedeno veřejné projednání, během kterého může kdokoliv rovněž vznášet připomínky. Teprve až na základě těchto podkladů (tj. dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření veřejnosti a všech dotčených subjektů) vydá ministerstvo své závěrečné stanovisko EIA, které je odborným a nezbytným podkladem pro další povolovací řízení - územní, stavební, prováděné na úrovni místních úřadů. Žádná z vyjmenovaných fází se nedá vynechat nebo odmítnout. Záměr investora musí MŽP nebo orgán příslušný k zajištění posouzení vždy přijmout a postupovat podle předepsané procedury.

Z výše popsaného je vidět, že proces posuzování vůbec není krátkodobý, jednoduchý a že se nekoná bez aktivního vstupu příslušných orgánů a veřejnosti. Úlohou MŽP je v procesu EIA získat objektivní a vypovídající podklady nezbytné pro vydání stanoviska.

K záměru s názvem "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice" přistupovalo MŽP pečlivě a zodpovědně, toho je důkazem dvojí vrácení dokumentace k dopracování, požadavek na snížení kapacity spalovny a dostatečný časový prostor pro vyjádření veřejnosti a všech dotčených orgánů.
V současné době se proces EIA nachází ve stavu, kdy končí lhůta pro vyjádření k posudku a bude následovat veřejné projednání. Teprve vyhodnocení všech podkladů ministerstvem povede k vydání stanoviska, které se stane podkladem pro další povolování záměru na místní a regionální úrovni.

Petice předaná poslancům měla být doručena především na Ministerstvo životního prostředí, aby se připojila k podkladům obdržených v rámci procesu EIA od veřejnosti. V průběhu procesu posuzování není vstup dalšího orgánu mimo tento zákon o posuzování vlivů na životní prostředí možný ani účelný.

V této chvíli není v zájmu MŽP, kraje ani veřejnosti vnášet do řízení nepřiměřené emoce a nekonstruktivní kritiku, jako jsme zažili v poslední době především z krajské úrovně od náměstka hejtmana pana Jana Tichého. V zájmu veřejnosti a všech zúčastněných je co nejobjektivnější posouzení všech skutečností, odborné a kvalifikované jednání, kterým by měli zástupci státní správy i samosprávy dokázat svoji profesionální úroveň a snahu po společné domluvě a co nejlepším řešení.

pěkný zbytek dne přeje

Jarmila Krebsová
tiskové oddělení

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí