zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Byli jsme u toho - Finále 16. ročníku soutěže diplomových prací

25.11.2009
Ekologické vzdělání a výchova
Byli jsme u toho - Finále 16. ročníku soutěže diplomových prací

V pondělí 23. listopadu proběhlo vyhlášení výsledků soutěže, kde EnviWeb nechyběl jako jeden ze sponzorů.

FINÁLE 16.ROČNÍKU SOUTĚŽE MVDr.RADOSLAVA KINSKÉHO O NEJLEPŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI (KATEGORIE TECHNICKÁ, PŘÍRODOVĚDNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ)

Pořadatelé soutěže
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
NADACE ENVIOPTIMUM BRNO

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
QZP,s.r.o., BRNO

SPONZOŘI SOUTĚŽE:

Město Brno Brno
TRONIC CONTROL, s.r.o. Praha
Van Gansewinkel, a.s Modřice
FAnn parfumerie, s.r.o. Brno
ŽSD Brno,a.s. Brno
QZP, s.r.o Brno
Centroprojekt, a.s. Zlín
REDO WATER SYSTEM, s.r.o. Praha
Ing. Radovan Jelínek - Sauna Athena Uherské Hradiště
Hotel AVANTI Brno
GUAPEX, a.s. BRNO
OLLI s.r.o. Brno
ORAS, s.r.o. Praha
ESL, a.s. Brno
Everstar, s.r.o. Šumperk
Verner, a.s. Č. Kostelec
EnviWeb s.r.o. Brno

Místo soutěže:
Hotel AVANTI Brno
(poskytl prostory pro obhajobu finálových diplomových prací)

Hodnocení diplomových prací

Do soutěže bylo přihlášeno 21 diplomových prací z 10 vysokých škol ČR, hodnotitelskými komisemi bylo vybráno 12 diplomových prací do finále, finále se zúčastnilo všech 12 autorů se svými pracemi

Hodnotitelská porota

Prof. Ing. Bořivoj GRODA, DrSc.- předseda hodnotitelské poroty MZLU Brno

Prof.Ing. Jan ŠÁLEK, CSc. VUT, Brno

Doc. Ing. arch Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D. VUT, Brno

Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc VŠB - TU Ostrava

Doc.Ing. Rudolf HORÁK, CSc. Univerzita obrany v Brně

Dr.Ing. Zdeněk POSPÍCHAL NADACE ENVIOPTIMUM, Brno


Závěrečný protokol hodnotitelské poroty

Hodnotitelská porota na svém zasedání po skončení veřejného předvedení a odborného doložení autory finálových diplomových prací zhodnotila diplomové práce a výkony autorů a dospěla k tomuto výsledku:

o nejlepší prací z celé soutěže je diplomová práce autorky Ing.Petry PAVELKOVÉ

Organizačně technické zabezpečení varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení ve vybraném regionu

Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ochrany obyvatelstva

o nejlepší prací z kategorie technické je diplomová práce Ing. Ondřeje ZAJONCE

Problematika nakládání s obaly z nápojových kartonů

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická

o nejlepší prací z kategorie přírodovědní je diplomová práce Bc. Jana KOSTOVIČE

Hluková situace hlavních příjezdových pozemních komunikací města Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evang.Purkyně, Ústí n/L. Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

o nejlepší prací z kategorie společensko vědní je diplomová práce Mgr. Anety DUNDOVÉ

SIA Stanovení dusitanů, dusičnanů,chloridů podle platných ISO norem

Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra Analytické chemie

Porota se rozhodla udělit:

o "CENU POROTY" pro diplomovou práci Ing. Juraje TURJAKA

Porovnání rozdílů při posuzování vlivů větrných elektráren na ŽP na Slovensku a v České republice

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická

o "CENU POROTY A MĚSTA BRNA" pro diplomovou práci Mgr. Elišky STOFFEROVÉ

Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? - Demekologická studie z prostředí města Olomouce

Univerzita Palackého, Olomouc - Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a ŽP

Diplomy a věcné ceny byly autorům diplomových prací předány 23.listopadu 2009 po skončení finále.


Seznam 12 finálových prací.

Finálové diplomové práce a jejich autoři - 2009

Kategorie "PŘÍRODOVĚDNÍ"
o Bc. Adam JAVORČÁK
Šíření hluku v krajině - oblast dálnice D8-Užín-Chlumec

Univerzita Jana Evang.Purkyně, Ústí n/L., Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

o Bc. Jan KOSTOVIČ
Hluková situace hlavních příjezdových pozemních komunikací města Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evang.Purkyně, Ústí n/L., Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

o Mgr. Eliška STOFFEROVÁ
Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? Demekologická studie z prostředí města Olomouce

Univerzita Palackého, Olomouc - Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a ŽP

o Mgr. Petra VÁCLAVÍKOVÁ
Využití modelu FETAX při monitoringu příměstských toků

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta Veterinární hygieny a ekologie

Kategorie "TECHNICKÁ"

o Ing. Zdeňka KONČÁKOVÁ
Studium biodegradace polyethylenu s novými kombinacemi prooxidantů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

o Ing. Juraj TURJAK
Porovnání rozdílů při posuzování vlivů větrných elektráren na ŽP na Slovensku a v České republice

Technická univerzita Ostrava,Fakulta Hornicko-geologická

o Ing. Ondřej ZAJONC
Problematika nakládání s obaly z nápojových kartonů

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická

Kategorie "SPOLEČENSKO -VĚDNÍ"

o Mgr. Aneta DUNDOVÁ
SIA Stanovení dusitanů, dusičnanů,chloridů podle platných ISO norem

Univerzita Karlova v Praze- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,Katedra Analytické chemie

o Mgr.Ing. Martina SCHENKOVÁ
Právní úprava evropsky významných lokalit
Masarykova univerzita - Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

o Bc. Lucie KRULOVÁ
Ekonomická analýza nákladů spojených s revitalizací podhorských pramenných oblastí (model Senotín)

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

o Ing.Petra PAVELKOVÁ

Organizačně technické zabezpečení varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení ve vybraném regionu

Univerzita Obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ochrany obyvatelstva

o Bc. Jan SKALÍK
Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí