zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu "Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace"

26.11.2009
Čištění odpadních vod
Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu   Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace

V Ústí nad Labem - Svádově dnes byla dokončena rozsáhlá investiční akce SVS "Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace". Jde o stavbu z kategorie strategických investic, protože jejím cílem bylo odkanalizování místních částí Ústí nad Labem - Svádova a Olšinek -
a odvádění odpadních vod k přečištění na čistírnu odpadních vod Neštěmice. Stavba v celkovém finančním objemu téměř 57 milionů korun (bez 19% DPH) je spolufinancována částkou 20,5 milionů korun formou dotace Ministerstva zemědělství ČR.
Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti a primátor Ústí nad Labem, k tomu dodává: "Realizace této investiční akce SVS znamená pro Svádov a Olšinky splnění požadavků nové legislativy - dobudování souvislé kanalizační sítě a odvádění splaškových odpadních vod od přibližně 800 obyvatel na dostatečně kapacitní, nedávno zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod
v Neštěmicích."
"Šlo o rozsáhlou stavbu s řadou prvků náročných na výstavbu, zejména podvrt Labe a výstavba čerpacích stanic založených pod úrovní hladiny Labe," doplňuje za zhotovitele Ing. Radomír Netopil, ředitel pro jakost a kvalitu společnosti HORÁK - stavební a obchodní společnost, s. r. o.
Více o stavbě:
V místních částech města Ústí nad Labem Olšinky a Svádov, ležících na pravém břehu Labe, nebyla souvislá kanalizační síť zakončená na ČOV. Část objektů byla původně napojena na kanalizační systém ukončený formou kanalizačních výustí do Labe. Část objektů byla odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu.
Investiční akce SVS spočívala ve vybudování nových kanalizačních sběračů, podzemních čerpacích stanic
a odlehčovacích komor. Nová kanalizace začíná čerpací stanicí v místní části Olšinky před. č. p. 368. Trasa pokračuje v komunikaci směrem na Svádov. Ze Svádova, z čerpací stanice ČS1 je veden pod řekou Labe kanalizační výtlak, který je zakončen ve stávající kanalizační šachtě na kanalizační stoce v Neštěmicích. Celkem bylo nově vybudováno 2665,5 metrů kanalizační stoky. Z toho gravitační stoka v délce 1 381 metrů, kanalizační výtlak v délce cca 1 234,5 metrů a odlehčení v délce cca 11 metrů. Došlo k podchycení stávajících kanalizačních výustí potrubím v délce cca 39 metrů. Na gravitační stoku bylo použito potrubí z materiálů HOBAS o průměrech 800 a 600 mm a ULTRA RIB o průměrech 250 a 300 mm. Na tlakové potrubí byly použity trubky z polyetylenu (částečně s polypropylenovou ochrannou vrstvou) o průměrech 160 a 110 mm. Na kanalizačních stokách byly vybudovány tři odlehčovací komory a tři čerpací stanice.
V průběhu výstavby bylo nutné několikrát v letních i zimních měsících přesouvat a koordinovat postup prací v části zájmového území stavby v důsledku zvýšené stavy hladiny řeky Labe. Stavebně náročným prvkem byla realizace dvouramenného podvrtu jako budoucí trasy výtlaku pod korytem řeky, kde bylo v polovině toku zastiženo skalní podloží a musela být nasazena speciální vrtná hlavice a pro rozšiřování podvrtu byly vyrobeny atypické rozšiřovací hlavice s valivými dláty. I přes tyto problémy a zdržení byla celá stavba dokončena v plánovaném termínu.
Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 57 milionů korun (bez DPH). Z toho 20,5 milionů korun představuje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení HORÁK - stavební a obchodní společnost, s. r. o. se sídlem v Děčíně. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 5. listopadu 2008. Stavební práce začaly v témže měsíci. V souladu se schváleným harmonogramem byla stavba dokončena za rok, tj. do konce října 2009.

Kontakt:
Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí