zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bratislavskí vodári zmodernizujú čistenie odpadových vôd

17.12.2009
Čištění odpadních vod
Bratislavskí vodári zmodernizujú čistenie odpadových vôd

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a.s. vyhlásila verejnú súťaž na práce súvisiace s modernizáciou a intenzifikáciou biologického stupňa čistenia odpadových vôd na území hlavného mesta. Projekt bude realizovaný v ústrednej čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni a v čistiarni odpadových vôd v Petržalke. Predpokladaná hodnota dvojročnej zákazky predstavuje 39,99 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Bratislavskí vodári vyhlásili aj verejnú súťaž na rekonštrukciu a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Holíči v predpokladanej hodnote 10,163 mil. eur bez dane. Stavebné práce v trvaní 33 mesiacov budú zamerané na dobudovanie a rozšírenie technologickej linky čističky pre aglomeráciu Holíč na linku čistenia odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov. Obe investície majú byť spolufinancované z európskych prostriedkov cez Operačný program Životné prostredie. Bratislavská vodárenská spoločnosť oznámila o vyhlásení oboch tendrov v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

Záujemcovia majú požiadať o súťažné podklady pri oboch verejných obstarávaniach do 15. januára 2010. Lehota na predkladanie ponúk a otváranie obálok s ponukami je v prvom prípade 10. marca a v druhom prípade 11. marca budúceho roka. Pri vyhodnocovaní ponúk rozhoduje najnižšia cena. Požadovaný ročný obrat uchádzačov pre prvú zákazku v každom z rokov 2006 až 2008 dosahuje minimálne 25 mil. eur a pre druhú zákazku 10 mil. eur.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vznikla v januári 2003 vkladom celého majetku zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Jej hlavnou činnosťou je zásobovanie pitnou vodou, kanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Majoritným akcionárom spoločnosti je mesto Bratislava, ktoré vlastní 59,29-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 281,4 mil. eur. Zvyšok je v rukách miest a obcí na území západného Slovenska.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí