zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

11.01.2010
Odpady
IPPC
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

Vláda nařizuje podle § 42 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Citace: 473/2009 Sb. Částka: 152/2009 Sb.
Na straně (od-do): 8318 Rozeslána dne: 31. prosince 2009
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. listopadu 2009 Datum účinnosti od: 31. prosince 2009
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě:
185/2001 Sb. Předpis mění: 197/2003 Sb.
473


NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republikyVláda nařizuje podle § 42 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb.:

Čl. I


Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, se mění takto:

1. V příloze bodě 4 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena i) až n).

2. V příloze se na konci bodu 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

"g) posuzovat směsný komunální odpad, včetně případů, kdy byl podroben pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění;

h) nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití do spaloven komunálních odpadů, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odstraňovány odpady vznikající v České republice;

i) nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odpady vznikající v České republice zpracovány způsobem, který není v souladu s tímto plánem nebo s plány odpadového hospodářství krajů.".


Čl. II

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinností dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr životního prostředí:

JUDr. Dusík, M.Sc. v. r.

Kompletní legislativu životního prostředí v aktuálním znění předpisů Vám přináší software EnviParagarf - registr legislativy životního prostředí.
www.enviweb.cz


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí