zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Již třetí velký vodohospodářský projekt schválen Evropskou komisí

29.01.2010
Čištění odpadních vod
Již třetí velký vodohospodářský projekt schválen Evropskou komisí

Již třetí velký vodohospodářský projet byl schválen Evropskou komisí. Jedná se o první schválený velký projekt Operačního programu Životní prostředí v Karlovarském kraji. Projekt zahrnující intenzifikaci dvou čistíren odpadních vod a výstavbu nové kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních významně přispěje zejména ke splnění limitů daných směrnicí Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod,.

Projekt "Chebsko-environmentální opatření" se změnil v průběhu administrace žádosti z individuálního projektu, podaného v rámci 3. výzvy, na tzv. velký projekt (celkové náklady překročily hranici 25 mil eur). Ačkoliv měl projekt ztíženou administraci, byl dne 23. 7. 2009 úspěšně odeslán do Evropské komise k posouzení a dne 22. 1. 2010 bylo vydáno Rozhodnutí Evropské komise.

Příjemce podpory, CHEVAK Cheb, a.s., je zároveň vlastníkem a provozovatelem řešených vodohospodářských zařízení.

Projekt "Chebsko-environmentální opatření" je tzv. skupinovým projektem, který obsahuje následující 3 podprojekty.

  • 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) v Chebu: rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních částí stávající ČOV napomůže k odstranění celkového dusíku, a tím i snížení znečištění recipientu - řeky Ohře - v souladu s platnou legislativou v oblasti čištění odpadních vod. Kapacita čistírny by měla být realizací navýšena ze stávajících 45860 EO na nových 65000 EO.
  • 2. Výstavba kanalizace v městské části Chebu - Švédský vrch umožní odvedení odpadních vod z uvedeného území na ČOV Cheb. Výstavbou kanalizační stoky a odvedení odpadních vod z tohoto území na ČOV Cheb se odstraní lokální hygienické závady a zlepší čistota vody Maškovského potoka, přítoku řeky Ohře.
  • 3. Intenzifikace ČOV v Mariánských Lázních: nové koncepční, stavební a technologické řešení navržené pro tuto ČOV si klade za cíl zajištění odstranění celkového dusíku, a tím i snížení znečištění recipientu - Košového potoka.

Projekt v číslech
Celkové výdaje na projekt: 646 156 125 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 448 291 173 Kč
Podpora z FS: 381 047 497 Kč
Podpora SFŽP: 22 414 559 Kč
Délka nové kanalizace: 2,2 km
Počet rekonstruovaných ČOV: 2 (ČOV Cheb, ČOV Mariánské Lázně)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí