zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlaseni vytvarne souteze k Mezinarodnimu roku biodiverzity

14.02.2010
Příroda
Ekologické vzdělání a výchova
Vyhlaseni vytvarne souteze k Mezinarodnimu roku biodiverzity

Víte, které zvíře žije většinu svého života zavěšené hlavou dolů ve tmě a které dokáže ulovit až 1 200 komárů za hodinu? Znáte zvíře, jenž dokáže letět rychlostí až 55 km/h, přitom není ptákem a kterému se říká "létající myš"? Seznamte se s netopýrem!

Při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity dnes vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma "Podivuhodný svět netopýrů". Kresby a malby by měly vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí. "Hlavním cílem soutěže je hravou formou podnítit zájem dětí a mládeže o netopýry a zvýšit povědomí o jejich ochraně a zajímavém způsobu života", říká ředitelka odboru vnějších vztahů Barbora Pečová.

"Netopýr se v posledních letech stal vlivem činnosti člověka kriticky ohroženým druhem. Největší nebezpečí pro netopýry představuje narušení jejich úkrytů, ničení lovišť nebo míst typických pro jejich shromážďování. I proto bude v rámci Roku biodiverzity netopýr vyhlášen druhem měsíce září. Netopýr je velice zajímavý tvor se zvláštními životními nároky i jedinečným způsobem života," říká Libuše Vlasáková, národní koordinátorka naplňování dohody EUROBATS z odboru ochrany biodiverzity

Všechny soutěžní obrázky budou vystaveny během zasedání smluvních stran Dohody EUROBATS, které se bude zabývat ochranou populací evropských netopýrů (koná se letos v Praze ve dnech 20. - 23. září 2010) a také v říjnu během filmového festivalu Ekofilm 2010.

Soutěž vyhlásilo MŽP ve spolupráci s Českým svazem ochranců přírody (www.csop.cz) a Českou společností pro ochranu netopýrů (www.ceson.org).

Více informací k soutěži najdete na: detem.mzp.cz

Poznámky:
Více o soutěži Podivuhodný svět netopýrů
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let.

Obsahové zadání:
Výtvarné práce musejí tématicky vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí. Technika zpracování není vyhlašovatelem určena, výtvarné práce mohou být nakresleny i namalovány. Maximální formát výtvarné práce je A3.

Na zadní stranu každé práce čitelně uveďte jméno a příjmení autora/autorky včetně jeho/jejího věku, adresu bydliště a kontaktní telefon na zákonného zástupce.

Výtvarné práce zasílejte na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor vnějších vztahů
oddělení PR a komunikace
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Obálku zřetelně označte "NETOPÝŘI 2010"
Odesílatel je povinen výtvarné práce zabalit tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení. Vyhlašovatel neodpovídá za ztráty a poničení prací během doručení na MŽP. Vyhlašovatel bude vracet pouze vyžádaná výtvarná díla.

Vyhlášení soutěže: 10. 2. 2010
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2010 (rozhoduje datum na obálce)

Hodnocení:
Výtvarné práce bude hodnotit odborná komise složená za zástupců pořadatelských organizací, odborníků na netopýry a profesionálních výtvarníků. Hodnocena bude originalita a vystižení tématu.

Vyhlášení vítězů:
Vítězové budou vyhlášeni ve třech kategoriích:
Kategorie do 6 let včetně
Kategorie 7 - 12 let
Kategorie 13 - 15 let

Vyhlášení proběhne 4. 6. 2010 prostřednictvím webových stránek : www.mzp.cz

Autoři/autorky vítězných prací obdrží věcné ceny a budou pozváni k návštěvě Záchranné stanice Kladno-Čabárna (http://www.volny.cz/zachr.stanice/), která proběhne v týdnu od 14. do 20. 6. 2010.

Z výtvarných prací, které MŽP v rámci soutěže obdrží a které nebudou vyžádány zpět, bude vytvořena výstava. Tato výstava bude instalována v jednacím sále během zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů. Pro širokou veřejnost bude dále k vidění během konání MFF Ekofilm 2010 (www.ekofilm.cz).


EUROBATS
Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) byla sjednána v r. 1991 z důvodu snahy zvrátit nepříznivý stav evropských netopýrů. Netopýři jsou ohroženi ničením jejich přirozeného prostředí, narušováním jejich letních i zimních úkrytů a také používáním některých pesticidů. Na této skutečnosti se podílejí zejména změny ve struktuře ekosystémů, celková degradace a znečištění prostředí. Základní povinností všech smluvních stran dohody je proto ochrana netopýrů a jejich přírodních stanovišť (tj. shromaždišť, lovišť, zimovišť, míst rozmnožování a ostatních lokalit významných pro netopýry). Dále smluvní strana musí zakázat úmyslné chytání, držbu nebo zabíjení netopýrů, přijmout přísná opatření na ochranu netopýrů, podporovat vědecký výzkum netopýrů pro účely jejich ochrany a nahrazovat používání pesticidů toxických pro netopýry bezpečnějšími alternativami. Česká republika je smluvní stranou dohody od r. 1994, nicméně historie výzkumu a ochrany netopýrů v ČR je mnohem starší a naši odborníci na netopýry (chiropterologové) jsou v evropském i světovém měřítku špičkoví.
Zasedání smluvních stran dohody se konají každé tři roky, v r. 2010 bude 6. zasedání hostit Česká republika.


Mezinárodní rok biodiverzity
Rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce, organizace a další partnery k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti po r. 2010.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí