zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI

15.02.2010
Příroda
Chráněná území
Les
Pozvánka na seminář LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI

Cílem semináře  je seznámit  starosty obcí, členy zastupitelstev i další zájemce ze spádových obcí, stejně tak jako zástupce různých organizací s aktivitami na území LP s tímto projektem a získat je pro aktivní spolupráci při správě území a pro rozhodování o jeho budoucím využívání.

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, O.S.

Vás srdečně zve na seminář

LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO - ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI
MEZINÁRODNÍ SÍŤ MODELOVÝCH LESŮ (THE INTERNATIONAL MODEL FOREST NETWORK)

pořádaný ve spolupráci

s Ministerstvem zemědělství ČR a za finanční podpory Lesů České republiky, s.p.

Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávou dne 22.1. 2010 podpořilo myšlenku vyhlašování lesnických parků. V současné době je nejdále zřízení 1. lesnického parku v ČR - Lesnický park Křivoklátsko. Naplní se tak téměř roční snaha ČLS, LČR, s.p., MZe a řady dalších lesnických organizací o zřízení institutu, který by na Křivoklátsku, kromě vysokých přírodovědných hodnot území, zachoval i vysoký standard lesního hospodářství jako kulturního dědictví českého národa.

Místo konání: Křivoklát, hotel Sýkora
Datum konání: čtvrtek, 18. února 2010, 9.00 hod

Seminář vznikl za podpory: Lesy ČR, s.p. - www.lesycr.cz

Časový program odborné akce:
8:30 9:00 hod. prezence
9:00 10:30 hod. přednášky a diskuse
10:30 10:50 hod. přestávka
10:50 12:30 hod. pokračování přednášek a diskuse
12:30 13:00 hod. oběd
13:00 14:30 hod. pokračování přednášek a diskuse
14:30 15:00 hod. závěr

ODBORNÉ REFERÁTY

LESNICKÝ PARK KŘIVOKLÁTSKO
ING. MIROSLAV PECHA, Základní pobočka ČLS Křivoklát
Seznámení s myšlenkou zřízení 1. Lesnického parku Křivoklátsko. Důvody a cíle, poslání, územní členění, hospodaření a ekonomika LP. Přínos LP pro všechny aktivity, které na jeho území působí.

Lesy ČR A LESNICKÉ PARKY
ING. VLADIMÍR KRCHOV, Generální ředitelství LČR, s.p. Hradec Králové
Výrobně technický ředitel státního podniku Lesy ČR přednese stanovisko ke zřízení Lesnického parku Křivoklátsko a seznámí s dalšími kroky Lesů ČR ve vztahu k lesnickým parkům

MEZINÁRODNÍ SÍŤ MODELOVÝCH LESŮ
ING. PETR ČUPA, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Podstata a smysl vzniku Mezinárodní sítě modelových lesů ve světě. Zastoupení v zemích světa
a Evropy. Fungování sítě, možnosti připojení a význam MSML pro lidské aktivity na území LP.

STANDARDY LESNICKÉHO PARKU
ING. TOMÁŠ KREJZAR, PH.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky LH, Ministerstvo zemědělství
RNDR. JIŘÍ STONAWSKI, LČR, s.p. Hradec Králové
Obecná kritéria pro možnost zařazení lesních porostů do lesnického parku a základní principy lesního hospodaření v lesích na území LP.

PROČ NE MODELOVÉ LESY I U NÁS?
ING. KAREL VANČURA, CSC., Středočeská pobočka ČLS
Stručně o modelových lesích a jejich evropských variantách

LESNICKÝ PARK Z POHLEDU SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ LESŮ
ING. JOSEF MYSLIVEC, Lesní a rybniční správa J. C. M, Zbiroh
Představa největšího soukromého vlastníka lesů v ČR Jerome Colloredo Mannsfelda o zapojení svého majetku do režimu lesnického parku.

PŘEDSTAVY PRAKTICKÉ PÉČE O LESNÍ POROSTY VE SPRÁVĚ LESŮ ČR - LS NIŽBOR A LS KŘIVOKLÁT
ING. FRANTIŠEK DAVÍDEK, LČR, s.p., lesní správa Nižbor
Specifika hospodaření v lesních porostech zařazených do Lesnického parku Křivoklátsko z pohledu lesnických činností, ekonomiky hospodaření, práce pro veřejnost (lesní pedagogika a další).

SAMOSPRÁVA OBCÍ NA ÚZEMÍ NP ŘÍZENÉM MŽP
ING. ZDEŇKA LELKOVÁ, starostka obce Stožec
ANTONÍN SCHUBERT, starosta obce Modrava
Zkušenosti starostů s řízením obcí, možnostmi ovlivňování rozvoje regionu, přístup k dotacím apod. na území NP Šumava

SPOLEČNÁ SPRÁVA ÚZEMÍ V REGIONU
MGR. LIBOR OPLUŠTIL, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
(zatím nepotvrzeno, o účasti jednáme)
Zástupce ředitele RRA přednese zkušenosti s procesem vyhlašování, spolupráce a součinnosti jednotlivých subjektů v regionu při správě Biosférické rezervace Dolní Morava

MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ Z EU NA ROZVOJ VENKOVA V OBDOBÍ 2007 - 2013
RNDR. JAN DOVRTĚL, CSC. - ÚZEI Praha
MARTIN POLÍVKA DIS. - ÚHÚL Brandýs nad Labem
Téma jistě na samostatnou přednášku. Přehled dotací pro obce z oblasti podpory z Programu rozvoje venkova, Lesnicko-environmentální platby, podpory z Operačního programu životní prostředí a další. Referáty budou obohaceny praktickými zkušenostmi lektorů z oblasti administrace podpor i z realizace úspěšných projektů.

Odborný garant:
Ing. Miroslav Pecha, ZP ČLS Křivoklát. Privat: 270 23 Křivoklát 42
tel.: 721 633 739, e-mail: mira.pecha@quick.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Organizační pokyny:

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek neplatí zastupitelé obcí nebo jejich zástupci (max. 1-2 osoby z každé obce), ale na seminář je třeba se zaregistrovat předem. Přihlášky budou přijímány jen
do naplnění kapacity sálu. Účastnický poplatek pro ostatní zájemce činí 300,-Kč.
3. Každý registrovaný účastník obdrží sborník referátů (CD), občerstvení a oběd.
4. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2241061.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746. Účastníci, kterým byla registrace potvrzena mohou platit na místě v hotovosti (viz. přihláška na poslední straně pozvánky).
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 15. února 2010 na e-mail cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně poštovní:
ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Po uvedeném termínu je nutné účast dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka.
7. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
8. Prosíme o včasné zaslání přihlášek.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí