zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ostrava se dusí ve znečištěném ovzduší, přesto chce město vykácet 150 stromů v Komenského sadech

18.02.2010
Ovzduší
Příroda
Urbánní ekologie
Ostrava se dusí ve znečištěném ovzduší, přesto chce město vykácet 150 stromů v Komenského sadech

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v lednu 2010 opět povolil vykácení více než 150 stromů, které tvoří 4řadou lipovou alej v Komenského sadech. Povolení bylo znovu vydáno poté, co Ministerstvo životního prostředí v říjnu loňského roku původní povolení zrušilo a nařídilo věc znovu projednat. Sdružení Arnika se proti rozhodnutí odvolalo, neboť ani tentokrát nebyla dostatečně prokázána nutnost vykácení aleje.

"Nové povolení bylo vydáno i přesto, že pokácením stromů by došlo na desítky let k nemalé ekologické újmě, zvláště s ohledem na špatné ostravské ovzduší. Zákonem stanovené imisní limity škodlivin v ovzduší jsou zde dlouhodobě překračovány a právě stromy mají schopnost tyto škodliviny výrazně eliminovat," vysvětlila Helena Váňová z ostravské pobočky Arniky důvody, proč s kácením nesouhlasí.

Na alej v Komenského sadech, jejíž vykácení požaduje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, bylo v letech 2006 až 2010 vypracováno několik odborných posudků. Řada z nich je pro zachování aleje, potvrzují její dobrý zdravotní stav a ekologický přínos. Některé z nich sice doporučují vykácení a výsadbu nové aleje jako nejjednodušší způsob údržby stromů do budoucna, žádný z posudků však netvrdí, že je 4řadá alej nebezpečná a v havarijním stavu a že je bezprostředně nutné ji vykácet. Přesto bylo její vykácení znovu povoleno. Nebyl brán zřetel ani na veřejný zájem na její zachování vyjádřený peticí, kterou podepsalo více než 2600 lidí.

Arnika podala odvolání, neboť nebyla prokázána nutnost vykácení aleje a nelze ignorovat dlouhodobou ekologickou újmu, která tím městu na řadu let vznikne. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby v rámci nového projednání byl vyhodnocen aktuální stav dřevin. "Odbor ochrany životního prostředí však pouze do spisu doplnil znalecký posudek Ing. Jaroslava Kolaříka z dubna 2009, který si vyžádal od České inspekce životního prostředí. Tento posudek se ale zabývá pouze tak zvanou provozní bezpečností stromů a aleje a nebere v potaz další funkce stromů, jako například jejich schopnost zachycovat prach, spotřebovávat oxid uhličitý nebo regulovat vlhkost ovzduší. Autor navíc hodnotil stromy mimo jejich vegetační období a sám dodává, že vitalitu stromů nelze plně posuzovat," vyjmenovává některé z nedostatku napadeného rozhodnutí Helena Váňová.

V silně znečištěném ovzduší Ostravy jsou často překračovány například povolené limity pro koncentraci prachových částic. Právě stromy však mohou množství těchto částic omezit. Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve svém článku publikovaném v roce 2006 vypočetli, že stromy ve městech Spojených států odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin. Podobná studie z Velké Británie zase ukazuje, že v kraji West Midlands dnes stromy pohlcují 7 % prachových mikročástic pocházejících z lidské činnosti, což ročně představuje 39,63 tun částic PM10 odstraněných z ovzduší. Právě drobné prachové částice znamenají velké riziko pro lidské zdraví, jak potvrdil i výzkum Akademie věd ČR.

Zdroj: Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí