zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dárek pro učitele a školy

13.04.2010
Příroda
Ekologické vzdělání a výchova
Dárek pro učitele a školy

Sdružení SOLITON.CZ připravilo projekt s pracovním názvem Ptáci a krajina jižní Moravy, který byl zařazen do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je určen všem pedagogům ZŠ a SŠ, kteří buď působí nebo bydlí nebo se převážně zdržují na území Jihomoravského kraje.

PRVNÍM 100 PŘIHLÁŠENÝM BUDE HRAZENO STRAVNÉ, UBYTOVÁNÍ A DOPRAVA Z GRANTOVÉ DOTACE

Účastníci se mohou v průběhu let 2010-2011 zúčastnit přednášek, terénních seminářů, exkurzí a pozorování v řadě přírodních rezervací a ornitologických stanic. Seznámí se s významem ptactva pro přírodu, krajinu a ekonomiku kraje, poznají zblízka řadu druhů, jejich životní podmínky, naučí se rozeznávat druhy podle hlasu. Budou se moci zúčastnit natáčení výukového dokumentárního DVD pořadu. Akce se budou odehrávat v Brně a na jižní Moravě.
Absolventi projektu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT. Obdrží (a jejich školy také) zdarma unikátní výukovou pomůcku Obrazovo-zvukový atlas ptactva, metodické materiály a e-learningový program. Obrazovo-zvukový atlas ptactva jižní Moravy zahrnující cca 120 druhů bude jedním z hlavních výstupů projektu. Bude první publikací a výukovou pomůckou svého druhu u nás. Projekt podporuje mezioborové poznávání a zúčastnit se může každý pedagog, nejen vyučující předmětů Přírodopis a Člověk a příroda. Účastí v projektu, vedeném předními přírodovědci, získají pedagogové a pedagožky znalosti v oblasti základních projevů chování běžných i vzácných druhů ptáků v přírodě, na konkrétních příkladech se naučí porozumět a objasnit jejich způsob života. Projekt zvýší kompetence pedagogů a pedagožek v oblasti ekologické výchovy, v hodnocení problematiky ohrožených druhů ptáků a v možnostech jejich ochrany, v poučeném hodnocení významu biodiverzity pro udržitelný rozvoj zemědělství, lesnictví a dalších souvisejících ekonomických odvětví. Součástí cyklu bude poradenství o možnostech získání podpory na vlastní činnost účastníků.
Po absolvování budou vyučující schopni iniciovat zájem žáků nejen výkladem, ale také na základě vlastní zkušenosti. Budou schopni v diskusi se žáky, kolegy i širokou veřejností kvalifikovaně upozorňovat na potřebu ochrany přírody a krajiny jako podmínky udržitelného rozvoje zemědělství, lesnictví a ekonomiky vůbec. Získají řadu kontaktů na odborníky a instituce, které jim pomohou s minimální námahou podstatně zatraktivnit výuku.
Zahajovací akce projektu proběhne v květnu 2010. Po úvodním semináři s projekcemi budou následovat exkurze do ptačích rezervací a semináře s (nejen) přírodovědci. V letošním a příštím roce proběhne v oblasti Pálavy a Lednicko-valtického areálu více než 10 akcí. Účastníci si budou moci vybrat termíny podle svých časových možností (s výjimkou zahajovací akce). Termíny budou stanoveny v závěru pracovního týdne tak, aby účastníci mohli navázat rodinnou rekreací a rodinnou ekologickou výchovou v místech seminářů a exkurzí. Po dohodě se mohou exkurzí zúčastnit i rodinní příslušníci. Zájemci se budou moci zúčastnit také podvečerních společenských setkání s osobnostmi vědy, kultury a veřejné správy.

S účastníky budou pracovat mj.:

* doc. RNDr. Karel Hudec, CSc., z Akademie věd ČR, přední český zoolog a ornitolog, autor řady knih
* RNDr. Miroslav Šebela, vedoucí zoologického oddělení Moravského zemského muzea,
* Petr Sladký, režisér ČT, dvojnásobný držitel ceny TýTý,
* RNDr. Miroslav Sedláček, vedoucí redaktor nedávno dokončené encyklopedie Chráněná území ČR.

Podrobné informace a přihlášku lze najít na www.soliton.cz nebo vyžádat poštou na adrese SOLITON.CZ, Renneská třída 40, 639 40 Brno. Účastníci budou zařazováni v pořadí podle došlých přihlášek.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí