Jak takovéto technologie fungují?
Dnes jsou již ekologicky aktivní stavební hmoty schopny přeměnit (například CO2) za pomocí slunečního světla až 90% škodlivin obsažených ve vzduchu. Škodliviny se postupně přemění na rozpustné látky, přičemž jako katalyzátor chemické reakce slouží oxid titaničitý (TiO2), který současně se vzdušnou vlhkostí a kyslíkem v atmosféře přeměňují škodliviny na ve vodě rozpustné NO3- . Ekologicky aktivní stavební hmoty tak eliminují významnou měrou škodliviny z dopravy, průmyslu a z lokálních topenišť.
Pro názornost lze říci, že fotokatalytická aktivita plochy stavební konstrukce cca 200 m2 postavená z takovýchto hmot může "vyčistit" ovzduší od oxidů dusíku v množství, které vyprodukuje jízda osobního automobilu na vzdálenost 17.000 km.

První vlaštovky
Takovéto stavební materiály již byly odzkoušeny v Německu, kde dosud bylo postaveno cca 500.000 m2 "aktivních konstrukcí" s výrazným dopadem na zlepšení kvality ovzduší a to zejména v okolí dálnic a v průmyslových oblastech.

Dotace
Nabízí se otázka, zda-li projekty staveb realizovaných z takovýchto hmot nepodporovat stejným způsobem, jak je tomu v případech zateplování ve smyslu projektu Zelená úsporám. Navíc by se při podpoře ekologicky aktivních stavebních hmot mohl vytvořit další prostor pro vznik nových pracovních míst, jejichž výsledkem by byly výrobky s vysokou přidanou hodnotou.


Zdroj: www.priprava-stavby.cz

Príprava stavby s.r.o.