zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PROGRAM KONFERENCE CYANOBAKTERIE 2010

17.05.2010
Voda
PROGRAM KONFERENCE CYANOBAKTERIE 2010

BRNO, HOTEL ŽEBĚTÍNSKÝ DOVŮR, 16. - 17. června 2010

Středa, 16. června 2010


09.00 - 10.00 Registrace účastníků
10.00 - 10.10 Zahájení konference - Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Sekce technologická - předsedající: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.


téma POKROKY V METODÁCH PRO OMEZENÍ VODNÍCH KVĚTŮ SINIC


10:10 - 10:30 B. Maršálek a kol.: Nadhled nad opatření v povodí - tah na recyklaci fosforu
10:30 - 10:50 M. Holba a kol.: Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
10:50 - 11:15 J. Foller a kol.: Technologické možnosti dosahování nízkých koncentrací fosforu na
odtoku z ČOV
11:15 - 11:30 M. Plotěný a kol.: Příklad využití pokročilé elektrokoagulace na odtoku z ČOV
11:30- 11:45 E. Maršálková a kol.: Myčky na nádobí jako důležitý zdroj fosforu
v komunálních vodách
11:45- 12:10 Stránský a kol.: Hydraulický a látkový stres ve vodních tocích jako důsledek odvodňování urbanizovaných území
12:10- 13:40 Přestávka, oběd
13:40 - 14:00 J. Borovec a kol.: Bilance fosforu v povodí
14:00 - 14:20 J. Krása a kol.: Metody pro odhad transportu sedimentu ze zemědělských povodí do vodních toků a nádrží. Dokumentace na případových studiích.
14:20 - 14:40 P. Rosendorf a kol.: Je možné se současnými daty bilancovat fosfor v povodích a odlišit jeho jednotlivé zdroje?
14:40- 15:00 B. Maršálek a kol.: Vliv městské stokové sítě na znečištění recipientů
15:00 - 15:30 Přestávka, káva
15:30 - 15:50 M. Foltýn a kol.: Revitalizace a protierozní opatření a jejich vliv na omezování přísunu živin do vod
15:50 - 16:10 J. Duras: Biomanipulace a vodní rostliny
16:10 - 16:30 B. Maršálek a kol.: Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic
16:30 - 16:50 J. Duras. a kol.: Rybník Hnačov - stav a možnosti nápravy
16:50 - 17:10 B. Maršálek a kol.: Destratifikace a aerace - metody změny biotických a biotických podmínek v nádržích
17:10 - 17:30 D. Vinklárková a kol.: Fyzikální metody omezení rozvoje sinic
17:30 - 17:50 Harvalíková a kol.: Projekty obnovy nádrží a zdravého povodí a jejich financování
17:50 - 18:10 I. Očásková a kol: Projekt nádrž Orlík
18:10 - 18:30 J. Hodovský a kol: Projekt Brněnská přehrada
18:30 - 18:50 Diskuze k blokům
19:00 - xxxx Slavnostní přípitek a společenský raut

Čtvrtek, 17. června 2010


Sekce cyanotoxiny - předsedající: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.


08:00 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:20 D. Jančula a kol.: Možnosti odstraňování microcystinů s využitím ftalocyaninů
09:20 - 09:40 P. Pumann a kol.: Zkušenosti s realizací mezilaboratorních zkoušek analýz microcystinů v ČR
09:40 - 10:00 S. Navrátil a kol.: Výskyt toxinů sinic v rybím mase z rybníků a nádrží v ČR
10:00 - 10:20 J. Kohoutek a kol.: Nové LC/MSMS metody prokazují minoritní akumulaci microcystinů v tkáních vodních živočichů
10:20 - 10:40 R. Kopp a kol. : Experimentální in vivo studie vlivu toxických sinic na potkany
10:40 - 11:15 Přestávka, káva
11:15 - 11:35 K. Bártová a kol. :Nové metabolity sinic s nádorově promočním účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami
11:35 - 11:55 L. Bláha a kol.: Cylindrospermopsin v České republice
11:55 - 12:15 L. Šejnohová a kol..: Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží. - využití znalosti životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika.
12:15 - 12:35 P. Mikula a kol.: Využití průtokové cytometrie ke kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí
12:35 - 13:00 Diskuse, předání certifikátů, ukončení konference
13:00 oběd

Po skončení konference CYANOBAKTERIE 2010 17.6.2010 se od 14:00 do 17:00 uskuteční

satelitní workshop PROBLEMATIKA ŽIVIN A SINIC V NÁDRŽI SKALKA - diskuze o výsledcích projektu.


Workshop je realizován Povodím Ohře s.p. ve spolupráci s Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny.

Účastnit se budou zpracovatelé projektu. Další zájemce o účast prosíme o rezervaci účasti do 15.5. 2010 z důvodu zajištění vhodné místnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí