zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Česká Lípa

31.05.2010
Čištění odpadních vod
SVS zahájila rekonstrukci ČOV Česká Lípa

V České Lípě dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci posledního z dílčích subprojektů původní "Čisté Ploučnice". Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 246 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: "Rekonstrukce čistírny vyřeší v České Lípě nakládání
s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou, což se v budoucnu promítne do kvality vody v Ploučnici. Samozřejmě budu pozorně sledovat, zda probíhající rekonstrukce nebude mít negativní dopady na provoz čistírny, kvalitu vypouštěných přečištěných vod a život obyvatel přilehlých lokalit."

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: "Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Jde o největší stavbu z původního projektu Čistá Ploučnice a také o největší akci SVS v Libereckém kraji v tomto roce. Věřím, že se nám pro ni podaří získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí."

"Jako zhotovitel jsme připraveni v maximální míře vyhovět náročným požadavkům investora. Rekonstrukci bereme s partnery ve sdružení jako jednu z nejvýznamnějších staveb v oblasti vodohospodářských staveb a plně využijeme zkušenosti z podobných již dokončených projektů," dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o projektu:
Město Česká Lípa má vybudován kompletní kanalizační systém včetně dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod. Na čistírnu odpadních vod (s kapacitou 48 150 EO - ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody z České Lípy (včetně jednotlivých čtvrtí Staré Lípy, Dubice u České Lípy, Dolní Libchavy, Lad), Horní Libchavy, Sosnové, Okřešic a Žizníkova. Znečištění přiváděné na ČOV (v EO) je přibližně 30 500 z domácností a 7 500 z drobných provozů, dílen ap.
Původní ČOV je tvořena dvěma samostatnými čistírenskými linkami s odlišnými technologiemi čištění. Stará čistírna je z konce sedmdesátých let a novější čistírna ze začátku devadesátých let minulého století. Obě čistírny situačně těsně navazují a mají společné vstupní čerpání, česle, provzdušňovaný lapák písku a tuku, provizorní dávkování síranu železitého za lapák písku, kalové, plynové a tepelné hospodářství, provozní objekt. Část staré biologické linky je dnes mimo provoz.
Cílem rekonstrukce ČOV Česká Lípa je čištění splaškových odpadních vod v souladu s legislativou a naplnění požadavků Směrnice rady 91/271/EHS. Na ČOV Česká Lípa se do budoucna počítá s dovážením kalů do kalového hospodářství k dalšímu zpracování z ČOV Nový Bor, Cvikov a Zákupy. V rámci města Česká Lípa se v současné době připravuje projekt výstavby centrální fluidní kotelny, kde by bylo možné spalovat odvodněné kaly z ČOV Česká Lípa.
Po rekonstrukci půjde o mechanicko-biologickou ČOV s nejlepší dostupnou technologii, s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. ČOV bude s lapákem štěrku před vstupním čerpáním, s hrubým mechanickým předčištěním jemnými česlemi a provzdušňovaným lapákem písku se zachycováním tuků, s usazovacími nádržemi a s aktivačním procesem systému RA-RO-SA-D-N s jemnobublinnou aerací a simultánním srážením fosforu solí železa. Pro rekonstrukci se využijí všechny nádrže staré i novější čistírny.
Zahájená investiční akce v České Lípě je v celkovém finančním objemu 204,999 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 116 milionů korun z Fondu soudržnosti EU (až 60 % z uznatelných nákladů) a 9,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR (5% z uznatelných nákladů).
Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Sdružení SYNER - SYNER VHS Vysočina - K

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí