zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z historie Hanácké kyselky

12.08.2010
Voda
Geologie
Hydrogeologie
Pitná voda
Z historie Hanácké kyselky

Hanácká kyselka leží asi 10 minut na jihovýchod od středu obce Horní Moštěnice. Zde se nalézá nejstarší známé zřídlo vysoce kvalitní vody. Tato voda je poprvé připomínána roku 1854. Tehdy francouzská společnost hledala v okolí pomocí vrtů ložiska černého kamenného uhlí. Při průzkumném vrtu, v hloubce asi 40 metrů, došlo místo nalezení vzorku uhlí k mohutnému vytrysknutí proudu vody ze zasazené trubky. Okamžitě musely být práce zastaveny, avšak voda zůstala. Od té doby zůstala voda u zdejšího obyvatelstva v takové oblibě, že i obecní správa nákladem obce na tomto místě pořídila vyzděné a přikryté studně. Voda ze vzniklého vrtu nepřetržitě vytékala trubkou o průměru 40 mm. Voda byla čirá, její teplota se pohybovala údajně kolem 10°C, obsahovala spousty bublinek a byla velmi dobré chuti.

Tyto studně obec pronajala na řadu let drogistovi Osčádalovi a Františku Dvořákovi, účetnímu z Přerova, kteří se energicky pustili do příprav ke komerčnímu využití tohoto zdroje pitné a chuti lahodné vody. Voda byla s veškerou největší opatrností nabrána do předem propláchnutých láhví, které pak byly zaslány slavnému profesoru na české technické škole v Praze Františku Štolbovi k chemickému rozboru. Ten potvrdil, že jde o cennou kyselku alkalicko-zemito-sodnou a železitou, nasycenou volným kysličníkem uhličitým, obsahující též vzácné látky s léčivým významem.

Závěrem bylo jednoznačně vyhodnoceno, že tato kyselka zasluhuje zvýšené pozornosti a v té míře pro specifické a vyjímečné vlastnosti by měla být také i vysoce ceněna. Doporučuje se, aby byla využívána, tak jako se děje u všech vod podobného složení jak u nás, tak i v zahraničí.

Pokusným čerpáním bylo naměřeno, že z vrtu vytéká denně (24 hod.) přes 120 hl. Tím byla také prokázána vydatnost zdroje a možné komerční využívání.

V okolí zřídla bylo postaveno zařízení lázeňského typu. Budovy byly opatřeny věžičkami a tyto prostory sloužily i k vycházkám a posezení při rodinných výletech. Tak se komerční záměr pánů Osčádala a Dvořáka vydařil. Pravděpodobně však I. světová válka další aktivity pozastavila a silně omezila. Posledními soukromníky, kteří komerčně využívali pramen Hanácké kyselky do roku 1948, a kteří se posléze zasloužili o vznik společnosti Hanácká kyselka (září 1992), byla rodina paní Anny Pospíšilové.

Minerální voda Hanácká kyselka se jímá ze šesti vrtů, z nichž nejhlubší měří 265 metrů, ve stejném složení jako při svém objevení. Pochází z hloubky prvohorních devonských dolomitických vápenců. Tyto jsou překryty nepropustnými krystalickými břidlicemi a neogenními jíly o síle 30 - 50 metrů a několikametrovými kvartérními náplavami. Voda vzniká v podloží neogénu, v rozpukaných zkrasovělých devonských uhličitanových horninách nebo už v jejich podloží sycením kysličníkem uhličitým hlubinného původu. Tomu odpovídá poměrně vysoký obsah hydrouhličitanu a alkalických zemin (vápníku, hořčíku, množství chloridů a sodných iontů).

Společnost Hanácká kyselka, s.r.o. dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce minerálních vod v České republice. Ke stáčení minerální vody se využívá nejmodernější špičková technologie, která zaručuje vysokou kvalitu produktů při maximální kontrole hygienické čistoty. Stáčení probíhá ve dvou moderních provozech, a to ve společnosti Hanácké závody, a. s. Brodek u Přerova a Hanácká kyselka, s. r. o. v Horní Moštěnici. Obchodní politika společnosti je orientována výhradně na spotřebitele, o čemž svědčí šíře i hloubka sortimentu. Kvalitou a množstvím prodaných výrobků pokrývá významný podíl českého trhu minerálních vod.

Charakteristické složení přírodní minerální vody Hanácká kyselka ze zdrojů v Horní Moštěnici

Kationty mg.l-1 Anionty mg.l-1
Na+ 277,8 F- 1,91
K+ 16,67 Cl- 185,4
Be+ 0,004 I- 0,211
Mg2+ 71,4 SO42- 0,25
Ca2+ 270 HCO3- 1645
Fe2+ 3,87 Volný CO2 1435

Charakteristické složení přírodní minerální vody Hanácká kyselka ze zdrojů v Brodku u Přerova

Kationty mg.l-1 Anionty mg.l-1
Na+ 412,4 F- 0,63
Mg2+ 107,1 Cl- 144,2
Ca2+ 185,2 I- 0,073
Fe2+ 2,45 SO42- 0,185
Volný CO2 1464 HCO3- 2058

ZDROJ: Hanácká kyselka, a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí