zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pitná voda

Výstava VODOVODY-KANALIZACE:  Jednou z největších výzev je sucho
Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces, ukázala návštěvníkům mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE.. ,,Přesto patříme mezi tu šťastnou část populace na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče z něj pitná voda - ve zdánlivě neomezeném množství...
29. května 2017
Výstava VODOVODY-KANALIZACE: Jednou z největších výzev je sucho
Články z tisku
Chystané akce
Vodní zdroje Ekomonitor
6
2. 2018
6-7.2.2018 - Konference
hotel DAP, Praha
Zpravodajství z internetu
11. prosince 2017
11:00 50 let česko-polské spolupráce ve vodním stavitelství [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Předpokládaná plavba římských lodí z Carnunta do Mušova - I [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Odvádění a čištění odpadních vod v Moldavsku - současný stav a perspektivy [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Rozhovor s odborníky na téma ochranných pásem vodních zdrojů [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
11:00 Stanovení úrovně dna vodních děl z historických projektových dokumentací [Vodohospodářské technicko-ekonomické informace]
Naši partneři
Složky životního prostředí