zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OP CENTRAL EUROPE: Výzva na strategické projekty

12.08.2010
Energie
Povodně
Urbánní ekologie
Vodní cesty
OP CENTRAL EUROPE: Výzva na strategické projekty

Inovace, zlepšování dostupnosti, odpovědné užívání životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Střední Evropy - to je cíl Operačního programu (OP) CENTRAL EUROPE.

Aktuálně od 12. července probíhá výběr partnerů na národní úrovni pro vyhlášení výzvy na strategické projekty.

Na mezinárodní spolupráci veřejných i soukromých organizací České republiky, Maďarska, Německa, Itálie, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska je k dispozici celkem 231 milionů eur. Program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

STANDARDNÍ VÝZVY

V rámci OP CENTRAL EUROPE se již uskutečnily tři standardní výzvy, poslední se připravuje na počátek roku 2011. Tvorba projektů funguje na principu >>bottom-up<<, tj. zespoda nahoru. Nápad na realizaci projektu přichází od budoucích projektových partnerů, kteří na základě identifikovaného tématu a analýzy potřeb vytvářejí vhodná partnerství. Skupina projektových partnerů poté zpracuje žádost a během vyhlášené výzvy ji podá na Společný technický sekretariát. Následuje hodnocení projektových návrhů a rozhodnutí Monitorovacího výboru. Následně se uzavírají smlouvy s vedoucími partnery vybraných projektů. Potom již může začít samotná realizace projektu.

Z první výzvy vzešlo 45 úspěšných českých projektových partnerů a z druhé 38. Třetí výzva skončila letos v květnu a přihlásilo se do ní 130 českých partnerů, z nichž dokonce 13 v roli vedoucího žadatele. Výsledky hodnocení zatím nejsou známy.

PROJEKT LABEL

V současné době se v programu uskutečňuje 66 projektů. Některé se zaměřují na redukci přírodních a člověkem způsobených rizik a jejich dopadů. Zajímavý je například projekt LABEL, který poskytne informace o rizicích povodní a umožní jejich zahrnutí do plánování využití konkrétních ploch. Vedle společných aktivit, jako je třeba vypracování Atlasu rizik Labe, projekt obsahuje i pilotní aktivity 10 českých partnerů, jako jsou řešení splavnosti v krajích Ústecký, Středočeský a Jihočeský, nový plavební stupeň na Děčínsku či software pro povodňový management INGE. Více o projektu je na www.label-eu.eu

STRATEGICKÁ VÝZVA

Připravuje se také mimořádné vyhlášení výzvy na strategické projekty, které se tvoří na principu top-down. To znamená, že témata a koncepty k obsahu projektů předem zpracuje a vybere Monitorovací výbor, a to s podporou veřejných subjektů a potenciálních aktérů. Externí experti rozpracovali témata do konceptů pod dohledem řídicích složek programu. Pro strategické projekty bude z ERDF k dispozici asi 20 milionů eur.

Strategičtí partneři se vybírají následně za pomoci národních autorit v daných zemích. Počet a základní charakteristiku partnerů dodefinuje externí expert, poskytující projektové skupině podporu. Podmínkou je, aby se do projektu zapojil alespoň jeden z každé členské země programu. Každá pak vypracuje pro Společný technický sekretariát seznam nejvhodnějších partnerů.

Partneři jsou vybíráni na základě vztahu k danému tématu, schopnosti pokrýt cíle projektu, a dosáhnout předpokládaných výstupů, způsobu řízení a finančních a technických možnostech, nadnárodních vazeb a možnostech šíření výsledků. Proto se předpokládá, že projektovými partnery budou především veřejné instituce, ale mohou to být i soukromé společnosti. Pro zajištění standardu se uskutečnění strategických projektů také řídí pravidly podle Application Manual OP Central Europe.

Když se přihlásí více projektových skupin ucházejících se o realizaci jednoho tématu, vybere Monitorovací výbor pouze jednu. Vyjádření zájmu instituce o účast v projektu neznamená automaticky její schválení.

Témata byla vybírána na základě složitých jednání prakticky zaměřené skupiny Task Force a Monitorovacího výboru za podpory expertních týmů. Výběru předcházel dotazník, který zúžil diskutovaná témata a webová diskuse k navrženým konceptům, jejímiž účastníky byli zástupci členských států programu, členové Monitorovacího výboru a nominovaní experti. Témata mají prokazatelný přínos pro celé programové území.

Od 12. července probíhá výběr partnerů na národní úrovni na základě vlastností partnerů a výběrových kritérií stanovených Monitorovacím výborem. V případě zájmu o účast v projektu je třeba kontaktovat Národního koordinátora v ČR nebo české Kontaktní místo (viz rámeček). Termín odevzdání vyplněného formuláře Expression of Interest (O vyjádření zájmu o účast ve strategických projektech) je 17. září ve 12.00.

V říjnu bude vybírat Monitorovací výbor projektové skupiny. Schválené skupiny poté společně dopracují projektové návrhy a předloží je během vyhlášené výzvy na předkládání strategických projektů. Předložené projekty budou schváleny v únoru 2011. Maximální délka trvání projektu je 36 měsíců.


VĚRA KORKISCHOVÁ
Tým českého Národního kontaktního místa - informovanost

Kontakty:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. arch. Stella Horváthová

Odbor evropské územní spolupráce

Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 pracoviště: Na Příkopě 3-5 tel.: +420 234 154 414, fax: +420 234 154 007 e-mail: nadnarodni@mmr.cz

Tým českého Národního kontaktního místa - informovanost

Operační Program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Centrum evropského projektování a. s. Třída ČSA 954/7

500 03 Hradec Králové GSM: 720 404 205, e-mail: central2013@cep-rra.cz

Další informace najdete na www.central2013.eu a www.strukturalni-fondy.cz.


Předdefinovaná témata strategických projektů (v mil. eur)

1. Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících problémů a meziodvětvových témat 3
2. Modernizace vnitrozemských vodních cest a námořních přístavů 4,5
3. Města na železničních uzlech a na síti TEN-T 4,5
4. Zavedení regionálních energetických konceptů 2
5. Znázornění energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie skrze veřejné budovy 5
6. Inovativní řešení bydlení a péče o starší a ohrožené osoby ve Střední Evropě 3
7. Vylepšená správa a řízení infrastruktury a služeb v regionech a městech ovlivněných demografickými změnami 3

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí