zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Město, kde veřejné osvětlení stavějí na evropský standard

22.09.2010
Osvětlení
Urbánní ekologie
Město, kde veřejné osvětlení stavějí na evropský standard

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zahájili plošnou výměnu svítidel veřejného osvětlení. >>Pořízení nového osvětlení chápeme jako investici, která nám do budoucna ušetří významné finanční prostředky jak na elektrickou energii, tak na provoz a údržbu,<< konstatuje místostarosta Milan Vávra.

Svým projektem ekologicky a energeticky úsporného veřejného osvětlení se město stalo partnerem evropského programu GreenLight, usilujícího o snižování spotřeby elektrické energie.

V první části projektu, který na základě výběrového řízení uskutečňuje společnost AVE CZ, se vyměňuje 876 světelných bodů ve 168 ulicích na obou březích Labe. Zatímco na páteřních komunikacích budou ve svítidlech značky INDAL vysokotlaké sodíkové zdroje firmy Philips, které vydávají nažloutlé světlo, upřednostňované u nás motoristy, v rezidenčních čtvrtích se svítidla INDAL osazují moderními halogenidovými výbojkami systému Philips Cosmo Polis s bílým světlem. To je nejbližší přirozenému dennímu osvětlení, a tudíž je lidé vnímají lépe než žluté osvětlení. Mimochodem, bílé světlo umožňuje pořídit i kvalitnější záznamy z kamerového systému, čímž přispívá k vyšší bezpečnosti v ulicích.

Radnice výměnou 876 svítidel dosáhne roční úspory elektrické energie 280 269 kWh, což v přepočtu na 15 let posuzovaného období (minimální životnost svítidel) znamená nižší produkci CO2 téměř 2775 tun. Kromě snížení emisí kysličníku uhličitého je dalším přínosem projektu stoprocentní recyklovatelnost celohliníkových svítidel, která pro projekt dodala společnost Indal. Protože pořízení svítidel vyšlo na 6,41 mil. Kč, díky úsporám za odběr elektrické energie se investice vrátí už za 5,54 roku.

>>Při současném trendu růstu cen energií a práce očekáváme během příštích 15 let celkovou úsporu dosaženou provozem nové soustavy svítidel veřejného osvětlení 15,782 mil. Kč,<< konstatuje Milan Vávra. Město proto podle jeho slov už nyní počítá s dalším rozšiřováním plánu pro výměnu svítidel o nové ulice a lokality.

CHCETE USPOŘIT? NAHRAĎTE NEEFEKTIVNÍ OSVĚTLENÍ NOVÝM!

Jak uvedl starosta Ing. Ondřej Přenosil, specifikem města (s nejdelším názvem v ČR) se 17 tisíci obyvatel je jeho velká rozloha (katastrální výměra činí téměř 2300 ha), což zvyšuje nároky na provoz i údržbu inženýrských sítí, ale také veřejného osvětlení. Do něho se tam však dlouho neinvestovalo, takže zůstávalo zastaralé a neefektivní.

>>S ohledem na současný stav veřejných financí města musí šetřit více než kdykoliv předtím. Proto jsme se rozhodli, ačkoliv se to může zdát paradoxní, právě nyní investovat do veřejného osvětlení,<< vysvětluje Ing. Ondřej Přenosil.

SVĚTELNÝ AUDIT ZÁKLADEM

Leckde se ještě domnívají, že není nic jednoduššího, než když si město zadá výměnu starých svítidel a zastaralých světelných zdrojů za nové, a tedy (snad) i úspornější. V Brandýse n. L. - St. Boleslavi projekt ekologicky a energeticky úsporného projektu veřejného osvětlení pojali komplexněji.

Tým místostarosty Milana Vávry, který projekt dlouhodobě chystal, nezvolil jinde vcelku běžnou spolupráci s >>pouhým<< elektroprojektantem, nýbrž dal přednost světelnému konzultantovi. Tedy odborníkovi, který veřejné osvětlení ve městě - lokalitu od lokality, ulici od ulice - umí posoudit v širších souvislostech. Právě on ve spolupráci s radnicí i dalšími stranami v Brandýse n. L. - St. Boleslavi připravil i světelný audit, na jehož základě definoval přesné požadavky na osvětlení v jednotlivých ulicích, přičemž pro každou z nich respektoval jak technické normy, tak přání města.

Pro tyto lokality město za asistence architekta následně vybíralo svítidla >>na míru<< s ohledem na jejich design, povrchovou úpravu i barevné provedení. Ve městě tak už teď můžete nalézt hned celou řadu svítidel Indal v různých podobách i barvách. Tváři ulic se přizpůsobil rovněž výběr sloupů veřejného osvětlení z >>klasických<< materiálů, opět v nejrůznějších barvách, ale třeba i sloupů ze dřeva, které dodala společnost URBAN Design.

EVROPSKÝ STANDARD VERSUS ČESKÁ PRAXE?

>>Projekt v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi je u nás výjimečný tím, že byl proveden na standardní evropské úrovni. Město získalo dlouhodobé řešení a svým občanům může nabídnout vyšší bezpečnost v dopravě, vyšší světelný komfort a zejména dlouhodobě prokazatelné úspory,<< tvrdí Bedřich Quadrát, generální ředitel společnosti INDAL C&EE s. r. o., která ve střední a východní Evropě reprezentuje skupinu španělského průmyslového holdingu grupo INDAL, který je předním evropským výrobcem venkovního osvětlení.

Bedřich Quadrát má za to, že právě příklad radnice v Brandýse n. L. - St. Boleslavi dokládá, jak navzdory přetrvávajícím >>zavedeným<< způsobům přípravy a instalace veřejného osvětlení ve městech a obcích lze prosadit skutečné ekonomické řešení. Tedy posouzení projektu nikoliv podle nejnižší pořizovací ceny, nýbrž podle skutečných nákladů na vlastnictví celé budoucí investice (TCO - Total Cost of Ownership).

KDYŽ SE LEVNÝ ŠROT STANE DRAHÝ

>>Posouzení TCO je standardní ekonomický model, bez něhož se neobejde žádný podnikový ekonom či investiční ředitel. Bohužel, dosud mnohá města u nás nenakupují veřejné osvětlení tímto způsobem a investiční rozhodnutí ponechávají na jeho správci. Ten však nemá zájem o levný provoz svítidel a ani zpravidla není kompetentní taková rozhodnutí činit. Tak se do měst a obcí dostává zpravidla levný, ale provozně nesmírně drahý "šrot". V konečném důsledku samosprávy sice nakoupí "levně", avšak za provoz své soustavy veřejného osvětlení nakonec platí mnohonásobně víc,<< upozorňuje Bedřich Quadrát.

Poznamenejme, že v Evropě se svítidla veřejného osvětlení už standardně vyrábějí z hliníkové slitiny s precizními optikami a světelnými zdroji. Striktně si to totiž žádá trh. Města a obce zkrátka chtějí dlouhodobé garance na provoz soustav veřejného osvětlení, a tak maximalizovat své úspory a získat co nejnižší TCO. Všechna takto vyrobená svítidla mají výrobcem garantované vlastnosti na typicky 15 let. Naopak levná plastová svítidla už po třech letech přestávají být funkční, což se neblaze projeví na životnosti světelného zdroje, byť by byl i od seberenomovanějšího výrobce.

MĚSTO SI VŠE FINANCOVALO SAMO

Je s podivem, že u tak rozsáhlého projektu město Brandýs n. L. - St. Boleslav nedosáhlo na podporu z některého dotačního titulu. >>Prostě žádný takový titul jsme nenašli,<< krčí rameny starosta Ing. Ondřej Přenosil. Pravda, nyní radnice může získat podporu na rekonstrukci veřejného osvětlení v centru z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Ale jen díky tomu, že ROP spolufinancuje obnovu hlavního náměstí, do níž lze zahrnout i veřejné osvětlení.

NĚKOLIK RAD NA ZÁVĚR

Jak by tedy města a obce měly postupovat, chtějí-li uskutečnit podobný projekt? Bedřich Quadrát radí:

Už na koncepci projektu spolupracujte jen s profesionály, tedy světelnými konzultanty (viz třeba www.greenlighting.cz).

Určitě nesvěřujte rozhodování o svém veřejném osvětlení jeho správci. Ten má pro vás přece levně a efektivně spravovat svěřený majetek a nesmí za vás suplovat investiční rozhodování.

Veřejné osvětlení je vždy tématem důležitým pro občany. O všech chystaných změnách se proto s lidmi včas raďte.


Co je GreenLight

Program GreenLight (zelené světlo) pod záštitou Evropské komise podporuje jak veřejné, tak soukromé subjekty, které se zavázaly k instalaci úsporných světelných technologií včetně soustav veřejného osvětlení. Od roku 2000, kdy program vznikl, se do něho zapojilo přes 600 organizací, veřejných či soukromých, včetně velkých evropských měst. Kritériem pro účast je prokazatelné deklarování energetických a finančních úspor, a to buď u rekonstrukcí či nových světelných instalací veřejného osvětlení.

Více informací najdete na www.eu-greenlight.org.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí