zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP přijalo navrhovanou úsporu skleníkových plynů pro oblast Prunéřova

21.10.2010
Energie
Klimatické změny
MŽP přijalo navrhovanou úsporu skleníkových plynů pro oblast Prunéřova

V dubnu 2010 vydalo MŽP souhlasné stanovisko EIA k obnově elektrárny Prunéřov II s podmínkou, která měla kompenzovat použití technologie s nižší účinností, než mají nejlepší dostupné technologie [1]. Šlo o požadavek na úsporu 205 082 tun CO2/rok a po dobu 25 let předpokládaného provozu elektrárny by to bylo téměř 5,13 miliónů tun CO2.

Návrh na kompenzační opatření měla společnost ČEZ předložit MŽP do tří měsíců od vydání stanoviska. První návrh MŽP vrátilo s tím, že musí být ještě doplněn o další aspekty. Doplněný návrh společnost ČEZ předložila ministerstvu dne 17. 9. 2010.

ČEZ navrhuje nemodernizovat elektrárnu Prunéřov I, ale k roku 2019 ji vyřadit z provozu a od 1. 1. 2016 pak převést blok B21 elektrárny Prunéřov II do omezeného provozu 1 500 hodin za rok. Těmito opatřeními se v letech 2016 až 2018 každoročně uspoří 358 tis. tun CO2 a v období 2019 až 2023 každoročně 1 675 tis. tun CO2. Celkově dojde v období let 2016 až 2023 k úspoře 9, 446 mil. tun CO2, což je hodnota vyšší, než hodnota určená ministerstvem, která požaduje celkem 5,13 mil. tun CO2. Tím ČEZ, a.s. také plní další podmínku ze stanoviska EIA, která ukládá snížení ročně vypuštěných emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku v komplexu elektráren Prunéřov [2].

Těmito opatřeními se nejen vyrovná, ale o 84 % překročí požadovaná úspora skleníkových plynů, dále se sníží množství prachu, oxidů síry a oxidů dusíku.

Akciová společnost ČEZ se v předloženém návrhu kompenzačních opatření také zavázala, že snížení vypuštěných emisí nepřevede na žádný jiný zdroj v portfoliu ČEZ spalující fosilní paliva, že je již dříve nezvažovala v Akčním plánu ČEZ a ani v interních dokumentech ČEZ, že zajistí nízkoemisní nebo bezemisní zdroje ve svém portfoliu, které tuto výrobu budou schopny v daných letech nahradit a že uspořené finanční prostředky investuje do bezemisních zdrojů energie. Zároveň ČEZ realizuje výsadbu nelesní trvalé zeleně formou parkové nebo liniové výsadby v zastavěných územích a na zastavitelných plochách obcí ve vysazeném půdním ekvivalentu v min. počtu 200 tis.kusů stromů (podmínky a pravidla výsadby budou definována v rámci samostatného grantového programu)

Poznámky:

[1] www.mzp.cz

[2] Roční emise z elektráren Prunéřov mají být maximálně 400 t/rok emisí TZL, 6 250 t/rok SO2 a 7 600 t/rok NOX. V letech 2016 až 2018 se při uplatnění kompenzace předpokládá maximální roční produkce u TZL 296 tun, u SO2 5 277 tun a u NOX 5 726 tun. Od roku 2019 do 2023 dojde k dalšímu snížení emisí na hodnotu 210 tun/rok TZL, 3 384 tun/rok SO2 a 4 206 tun/rok NOX.

Pěkný zbytek dne přeje

Petr Kučera
tiskové oddělení
Odbor vnějších vztahů

Ministerstvo životního prostředí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí