zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

16.11.2010
Obecné
Krátce z EU

Evropská komise zahájila první výzvu k předkládání návrhů na největší světový program investic do nízkouhlíkových a obnovitelných zdrojů v energetice. Tato iniciativa, známá jako NER300, poskytne značnou finanční podporu nejméně osmi projektům zaměřeným na technologie zachycování a ukládání uhlíku a nejméně na 34 projektů inovačních technologií obnovitelných zdrojů energie. Cílem je s nízku mírou uhlíku podpořit hospodářský rozvoj v Evropě, vytvořit nová zelená pracovní místa a přispívat k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti změny klimatu. Evropská investiční banka (EIB) spolupracuje s Komisí při provádění tohoto programu. Firmy se zájmem o spolupráci na těchto projektech mohou své návrhy předkládat na vnitrostátní úrovni během následujících 3 měsíců.

Evropská Komise chystá na středu 10. listopadu představení své nové desetileté energetické strategie. Dle Komise tak bude v následujících letech potřeba investovat do energetiky nejméně jeden bilion euro. Tyto prostředky by měly být především vynaloženy na rozvoj energetické infrastruktury, nových technologií anebo skladování elektřiny. Primární prioritou je pro Evropskou Komisi především snížení spotřeby energie do roku 2020 o minimálně 20%. Komise je toho názoru, že především rekonstrukce starých a energeticky náročných budov, by měla tomuto plánu pomoci. Pro MSP by poté měl vzniknout zvláštní mechanismus podpory, aby také mohly provádět tyto změny a snižovat spotřebu energií. Komise chce také vybudovat páteřní síť pro zemní plyn a elektřinu, tak, aby mohly být vždy nasměrovány tam, kde je jich nejvíce potřeba. Nejasnosti prozatím panují v otázce financování těchto změn. Komise totiž zatím nepředstavila konkrétní plán, jak by je chtěla financovat. Kompletní dokument Komise zabývající se novou energetickou strategií je k nalezení zde.

V prosinci 2007 navrhla Evropská Komise přísnější předpisy v oblasti průmyslových emisí. Ta by měla vést především ke značným finančním úsporám a snížit administrativní zátěž. Rovněž tak by měla zajistit rovnější podmínky v průmyslu a zároveň pomoci při ochraně životního prostředí a zdraví Evropanů. Evropská Komise očekává, že nová pravidla, která byla přijata 8. listopadu, sníží počet předčasných úmrtí o 13000 ročně. Janez Potočnik, evropský komisař pro životní prostředí, uvedl, že tato nová směrnice o průmyslových emisích by měla znamenat mezník v kontrole průmyslového znečištění na území EU. Hlavní nástroje na uplatnění této nové směrnice jsou: lepší nástroje pro kontrolu a prosazování souladu s právními předpisy, snížení emisí z největších spalovacích zařízení, podpora ekologických inovací a snížení zbytečné zátěže pro provozovatele, důslednější uplatňování nejlepších dostupných technik. Směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, které se očekává před koncem roku 2010. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby směrnici provedly do vnitrostátního práva a začaly novou legislativu uplatňovat.

Evropská komise chce, aby uživatelé dopravy platili za emise, hluk a další škodlivé faktory způsobené nadměrnou dopravou v Evropě. V prosinci tak bude zveřejněna Bílá kniha navrhující změny v tomto odvětví. Návrh dokumentu, kterým chce Evropská Komise stanovit strategii pro příští desetiletí, předpokládá radikálně odlišný systém dopravy do roku 2020. Zakládá se zejména na jednotném evropském dopravním prostoru, otevřeném trhu, ekologičtější infrastruktuře a nízkouhlíkové technologii. Komise si přeje zastavit zvyšování ekonomických nákladů spojených s dopravou a to především kvůli vyšším cenám ropy, dopravním zácpám nebo nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Návrh si rovněž klade za cíl snížit emise plynoucí z dopravy o 45 až 60 procent pod úroveň roku 1990, aby tak Unie dostála svých cílů týkajících se klimatických změn do roku 2050. Komise chce také navrhnout členským státům rozšíření zpoplatněných úseků a to nejen pro nákladní dopravu, ale i osobní dopravu. Od roku 2012 bude letecká doprava zahrnuta do obchodování s emisemi, od roku 2013 to bude i doprava námořní. Kompletní strategie Evropské Komise o budoucnosti odvětví dopravy je ke stažení zde, Bílá kniha zde.

Podle směrnice 2008/98/ES o odpadech přestávají některé zvláštní druhy odpadu být odpadem, pokud prošly procesem využití odpadu a splňují zvláštní kritéria. Toto nařízení stanoví kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně slitin hliníku, přestává být odpadem. Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nabídla podnikatelům úvěry, které by měly sloužit k oživení jejich podniků a živností po ničivých srpnových povodních. Za tyto úvěry se zaručí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ministerstvo tak chce pomoci podnikům a jejich zaměstnancům v oblastech, kde se stále vypořádávají s následky povodní. Záruku od MPO mohou získat podnikatelé z Libereckého kraje, Děčínska nebo z oblastí v okolí Rumburku a Varnsdorfu. Žádosti budou moci podávat od začátku listopadu a finanční prostředky, získané od ČMZRB, budou moci být použity na opravu budov, infrastruktury nebo celkovou obnovu podnikání. Podnikatelé mohou získat úvěr až do výše 20 milionů korun.

Zpráva obsahuje rozbor operací Fondu soudržnosti ve 13 členských státech přijímajících prostředky z tohoto fondu. Mezi tyto státy patří i Česká republika. V roce 2009 bylo z Fondu vyplaceno 3,3 miliardy euro. Z této částky připadlo na Českou republiku 178 milionů euro, které byly rozděleny do oblasti životního prostředí a dopravy. V letech 2000 až 2006 bylo v ČR zahájeno 38 projektů podporovaných Fondem soudržnosti, z nichž se 19 podařilo ke konci roku 2009 dokončit. Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí